ngựaReo 2014

 

 

 

Nguyễn thị Hải H�

 

CON NGỰA CỦA WINSTON

 

chuyện ngắn 

31 th�ng 12, 2001

 

Khoảng thời gian từ giữa th�ng Mười Hai cho đến sau tết Dương Lịch c�ng ty của t�i rất vắng. Đa số nh�n vi�n nghỉ cuối năm để đi thăm gia đ�nh ở xa, hay đi chơi ở c�c v�ng ấm �p. T�i th�ch đi l�m những ng�y cuối năm v� rảnh rỗi v� kh�ng bị cấp tr�n cai trị. Tr�n đường đi đến cafeteria ngang chỗ quẹo tr�i dẫn đến ph�ng l�m việc của Winston t�i chợt nghĩ n�n đến thăm Winston.D� b�y giờ �ng kh�ng c�n mến t�i nhưng dẫu sao đ� c� một thởi �ng l� người từng b�nh vực t�i. Từ khi dọn v�o building mới n�y, t�i �t khi gặp �ngv� �ng y�u cầu được l�m việc ở ng� cụt, k�n đ�o v� y�n tĩnh.Người ta xếp chỗ �ng v�o giữa tầng lầu, kh�ng c� ch�t �nh s�ng thi�n nhi�n n�o. Một b�n l� v�ch tường của một ph�ng chứa m�y m�c v� computer. Chung quanh l� những tấm panel m�u x�m. �ng lại tắt bớt đ�n n�n ph�ng c� vẻ tối.

�Kh�ng thấy �ng tham dự tiệc Gi�ng sinh vừa qua n�n t�i đến thăm. Ch�c �ng năm mới được nhiều điều như �.� T�i n�i.

�T�i kh�ng ăn mừng lễ Gi�ng sinh v� t�i cải đạo. B�y giờ, t�i l� người theo Do Th�i Gi�o.� �ng mỉm cười. L�n da của �ng m�u chocolat l�m t�i c� cảm tưởng h�m răng �ng c�ng trắng ngời. �Từ r�y về sau xin b� gọi t�i l� Joshua.�

�V�ng! C� lẽ phải một thời gian t�i mới quen.� T�i n�i.

Thật t�nh, t�i th�ch c�i t�n Winston hơn.Lần đầu gặp �ng, khi �ng mới v�o l�m, t�i nhớ t�n �ng dễ d�ng v� n� l�m t�i li�n tưởng đến hiệu thuốc l� Winston Salem của Mỹ b�n ở Việt Nam v�o đầu thập ni�n bảy mươi.

�Cuộc đời đối xử với �ng thế n�o? C� g� mới v� vui?�

�Mới th� c� nhưng vui th� kh�ng. Vợ t�i giận t�i n�n bế con về xứ cả mấy th�ng nay. C� ta bảo rằng sẽ kh�ng cho t�i gặp con t�i nữa.�Winston n�i.

�T�i kh�ng biết tin �ng cưới vợ. Xin ch�c mừng muộn. Nhưng sao m� ra đến n�ng nổi ấy?� T�i hỏi.

�Trước khi cưới Lottie t�i d�nh dụm đủ tiền để mua căn nh�. Sau khi sinh đứa con, Lottie đ�i phải th�m t�n của c� ấy v�o l�m chủ căn nh� nhưng t�i kh�ng chịu. T�i sợ nhỡ c� ấy ly dị t�i th� t�i mất toi của cải do t�i kh� nhọc l�m ra.�

T�i nghĩ thầm, thế th� b� ấy giận bỏ đi l� phải rồi.

�C� lẽ �ng gửi tiền về xứ để b� nu�i con chứ?� T�i hỏi.
�Kh�ng! B� ấy bỏ đi kh�ng phải lỗi của t�i. Nếu t�i gửi tiền về b� sẽ kh�ng bao giờ mang con t�i trở lại đ�y.�

BiếtWinston n�ng t�nh, t�i im lặng kh�ng muốn c� � kiến về cuộc h�n nh�n bất h�a n�y. Dường như Winston kh�ng thể h�a thuận được với ai. Mối thiện cảm t�i d�nh choWinston vốn kh�ng đậm đ� nay c�ng nhạt th�m.

Winston than thở đ� hơn năm năm nay �ng kh�ng được tăng lương. Olsen, sếp của hai ch�ng t�i, đ� d�m �ng đến cực độ v� kỳ thị m�u da.

��ng c� thể xin thuy�n chuyển sang chỗ kh�c kh�ng?� T�i hỏi. Hỏi cho c� hỏi nhưng t�i biết c�u trả lời.

�B� thấy đ�, t�i đ� hơn năm mươi, c�ng việc của t�i l� vẽ kỹ thuật lại l� vẽ tay, b�y giờ người ta vẽ bằng computer n�n c�i kh�o tay kh�ng c�n cần nữa, v� thế chuyển sang nơi kh�c rất kh�. T�i lại kh�ng c� bằng đại học n�n đi l�n th� kh�, m� đi h�ng ngang cũng kh�ng dễ.�

 

Th�ng Gi�ng, 1989

Winston v�o l�m sau t�i chừng s�u th�ng. Trụ sở của c�ng ty l� một building cũ kỹ v� qu� nhỏ n�n thiếu chỗ ngồi cho nh�n vi�n. Winston được qu� trọng hơn t�i n�n để c� chỗ cho Winston t�i bị bắt phải nhường ph�ng l�m việc cho Winston rồi ra ngồi ở một c�i b�n vẽ dự trữv� kh�ng c� điện thoại. Sếp khen Winston kh�ng tiếc lời,rằng �ng c� kinh nghiệm vẽ kỹ thuật l�u năm, rằng để rủ cho được Winston về l�m việc cho c�ng ty, sếp phải trả lương rất cao. C� người n�i nhỏ lương của �nggấp đ�i lương t�i. Xem chừng giữa t�i v� Winston kh�ng c� nhiều điểm tương đồng ngoại trừ l� l�nh mới của c�ng ty. V� mới v�o l�m n�n kh�ng quen ai, hai kẻ ngoại cuộc đ�nh l�m bạn với nhau.

T�i chứng kiến Winston l�n cơn thịnh nộ lần đầu ti�n về một chuyện kh�ng li�n quan đến �ng. B�n của t�i được k� s�t v�o tường. Bức tường n�y thuộc về văn ph�ng của �ng trưởng ban kiến tr�c sư. Ba mặt chung quanh b�n để trống. Một buổi s�ng t�i đang l�m việc th� tấm v�ch bị lấy đi. T�i kh�ng biết n�n phản ứng thế n�o, m� thật ra t�i cũng chẳng quan t�m đến bức tường.Winston to tiếng với �ng kiến tr�c sư bảo rằng �ng ta kh�ng biết k�nh trọng người phụ nữ n�n th�o tấm v�ch đi như thế. Người kiến tr�c sư, hỏi ngược lại, �Việc g� đến �ng m� �ng to tiếng với t�i?� Winstongầm l�n bảo rằng th�o tấm v�ch l�m mất đi vẻ k�n đ�o chỗ l�m của �ng. T�i sợ li�n lụy đến t�i n�n đi chỗ kh�c.H�m sau t�i thấy tấm v�ch được trả lại chỗ cũ.

�B� thầm lặng qu� sẽ bị người ta ch� đạp. X� hội n�y kh�ng b�nh vực hay bảo vệ những người thuộc nh�m nhược tiểu đ�u.�

�T�i c�m ơn �ngđ� b�nh vực t�i nhưng t�i nghĩ �ng kh�ng cần phải to tiếng.�

�Với t�i, dời tấm v�ch kh�ng chỉ l�m t�i bị mất sự ri�ng tư c� nh�n, m� đ�y l� một h�nh động miệt thị người da m�u, v� phụ nữ. Người ta quyết định những việc c� ảnh hưởng đến m�i trường l�m việc của t�i v� b� m� kh�ng cần phải hỏi � kiến của ch�ng ta.�

Winston cao lớn, vạm vỡ, n�t mặt ưa nh�n, da �ng n�u b�ng như một pho tượng đồng đen, v� giọng n�i rất ng�n vang. Khi �ng nổi giận hay phản đối chuyện g� người ta thường nhịn �ng. Sinh ra ở Trinidad,di d�n sang Hoa Kỳ năm mười lăm tuổi, �ng c� một tuổi thơ kh� hoang đ�ng, lười học n�n kh�ng chịu v�o đại học, chỉ học vẽ kỹ thuật một năm. C�ng ty của t�i c� qui ước sẽ đ�ng học ph� cho nh�n vi�n nếu nh�n vi�n muốn trau giồi kiến thức v� tay nghề. Winston c� thể tiếp tục học cho đến khi xong đại học nhưng �ng kh�ng muốn lợi dụng cơ hội n�y. Một lần kh�c,Winston mời t�imột miếngb�nh, tr�ng giống như b�nh b�ng lan, nhưng t�i đ� ăn s�ng ở nh� n�n từ chối. �ng n�i �p t�i v�i lần t�i vẫn kh�ng nhận. �ng nổi giận, to tiếng. �T�i mời b� miếng b�nh, b� chỉ cần nhận v� c�m ơn, đ�u c� g� kh� khăn m� b� để t�i n�i nỉ m�i thế.� Mặt �ng trương ph�nh ra, m�u da chocolat sậmtrong cơn giận biến th�nh m�u t�m thẫm, l�ng trắng của mắt c�ng trắng hơn,long l�n, l�m t�i sợ h�i n�n vội v�ng cầm miếng b�nh. Sau đ� t�i l�n n�m miếng b�nh đi, kh�ng biết �ng cho g� trong b�nh m� �ng cứ muốn t�i ăn.

Winston c� v�c d�ng bề thế, hiểu biết s�u đậm về văn h�a Hoa Kỳ, tiếng Anh l� ng�n ngữ ch�nh, �ng c� tất cả những vũ kh� tiện lợi trong cuộc đua thăng quan tiến chức, nhưng Winston kh�ng nh�n thấy thế. �ng chỉ thấy người ta kh�ng giao cho �ng chức vị cao hơn chỉ v� �ng c� m�u da đen v� kh�ng c� bằng đại học. �C� rất nhiều người kh�ng c� bằng đại học nhưng địa vị rất cao chỉ v� họ l� người da trắng.� Winston chua ch�t.�Mọi thất bại của t�i chỉ v� sự kỳ thị m�u da.�

C� hay kh�ng vấn đề kỳ thị m�u da? Nếu c� l� hồi xa xưa cơ, c�n b�y giờ t�i kh�ng tin như thế. Theo thường t�nh, ai cũng muốn cất nhắc người l�m được việc v� l�m việc hợp � họ. T�i cho rằng ch�nh Winston đ� tự ph� hủy bước đường tiến th�n của �ng. �ng đổ lỗi l�n m�u da.

 

Th�ng Gi�ng 2001

C�ng ty dời qua trụ sở mới, mọi người vui vẻ hơn v� ai cũng c� văn ph�ng ri�ng trang bị đầy đủ dụng cụ như computer, điện thoại, b�n ghế đẹp v� rộng r�i, �nh s�ng đầy đủ, rất tiện nghi nhưng ri�ng Winston ng�y c�ng kh� l�m việc chung. Kể từ khi mọi người đều được trang bị computer Winston bị �mất gi�.� Nh�m kỹ sư kh�ng c�n cần họa vi�n kỹ thuật nữa, họ c� thể tự vẽ. Nếu cần phải giao c�ng việc họ thường giao c�ng việc cho Natasha để tr�nh phải l�m việc với Winston. �ng ch� đ�m kỹ sư l� những người kh�ng thể quyết địnhdứt kho�t v� nhanh ch�ng. �ng ch� Natasha chỉ ăn cắp kiểu vẽ của �ng. Mọi người đều r�ng chịu đựng t�nh t�nh �của Winston nhưng Olsen, người sếp mới, trừng trị Winston thẳng tay. Kh�ng ai biết Olsen đ� n�i những g� với Winston đằng sau c�nh cửa ph�ng họp. Winston �kh�ng thể lớn tiếng với Olsen v� �ng n�y lu�n lu�n rất nhỏ nhẹ.Olsen với hơn hai mươi năm kinh nghiệm l� sĩ quan hải qu�n c� c�ch chỉ huy rất độc t�i. Tất cả ch�ng t�i đều gh�t c�ch chỉ huy của Olsen nhưng kh�ng d�m phản đối. C� người n�i, đừng c� c�i lệnh những nh� qu�n sự, họ d�ng phương ph�p hạ nhục nh�n vi�n để bẻ g�y � ch�, những người kh�ng tu�n lệnh sẽ hối tiếc l� m�nh đ� kh�ng tu�n lệnh. Nhiều người kh�ng chịu được c�ch quản l� của Olsen n�n xin chuyển qua ban kh�c.Những chỗ trống khi họ bỏ đi tạo cơ hội cho nh�n vi�n cấp thấp được leo thang. Khi Winston hậm hực dẫm ch�n tại chỗ th� t�i l�m con r�a leo qua bở r�o danh lợi.

Thật t�nh m� n�i Winston kh�ng phải l� đối thủ của t�i. �ng tự giam m�nh trong c�i mặc cảm da đen của �ng. Winston nh�n c�ch quản l� độc t�i của Olsen như một h�nh động khống chế người da trắng �p đặt l�n người da đen n�n �ng lu�n t�m c�ch kh�ng cự. Giao c�ng việc kh�ng đ�ng chức năng kh�ng l�m. Kh�ng l�m th� kh�ng c� c�ng tr�nh để kể cuối năm, do đ� kh�ng được l�n lương, bị đ�nh gi� xấu. G�y gỗ với tất cả mọi người, bị ch� kh�ng được việc th� l�m sao c� thể l�n chức hay c� thể chuyển sang ban kh�c. Winston vốn đ� �t giao du với bạn đồng nghiệp, c�ng l�c �ng c�ng bị c� lập. T�i th� kh�c. T�i c� sự nhạy b�n của phụ nữ v� �n nhu trong c�ch l�m việc. Một h�m Olsen giao c�ng việc v� bảo t�i gọi Winston đi c�ng với t�i. T�i kh�ng biết l�o đ� n�i g� với Winston m� �ng xồng xộc lao đến văn ph�ng t�i la h�t um s�m.

�T�i kh�ng ngờ b� đổi m�u da nhanh qu�. T�i từng b�nh vực b� m� giờ đ�y b� đối xử với t�i như thế.� Mắng xong �ng bỏ đi. T�i v� những người chung quanh e ngại nếu lời qua tiếng lại nhỡ Winston x�ch s�ng v�o thanh to�n Olsen v� cả t�i. V� tại sao Olsen kh�ng sa thải Winston? C� lẽ l�o sợ bị kiện về tội kỳ thị chủng tộc. Một người th�m trầm khắc nghiệt như Olsen bằng c�ch n�y hay c�ch kh�c sẽ trừ khử Winston. Ng�y ấy sẽ kh�ng l�u.

 

Th�ng 12, năm 2001

Winston giải th�ch:

�T�i theo đạo Do Th�i n�n t�i kh�ng l�m việc dưới quyền đ�n b�. Olsen khi�u kh�ch cơn n�ng giận của t�i bằng c�ch bảo t�i phải l�m việc dưới quyền của b�.� D� kh�ng đồng � quan điểm của Winston t�i kh�ng muốn tranh luận với �ng. T�i n�i lảng sang chuyện kh�c. Kh�ng nh�n thấy Natasha, ph�ng l�m việc của Natasha đối diện với ph�ng l�m việc của Winston,t�i hỏi.

�Natasha nghỉ h�m nay �? Chị ấy thường nghỉ v�o lễ Hanukka. C� Natasha l�m việc gần cũng vui, phải kh�ng?� T�i n�i vu vơchuẩn bị r�t lui v� c�u chuyện bắt đầu nhạt.Natasha l� một người phụ nữ da trắng, xinh đẹp v� rất dịu d�ng. T�i nghĩ rằng Winston v� Natasha rất h�a thuận với nhau v� c�ng theo đạo Do Th�i.

�T�i rất lo ngại việc Natasha ngồi đối diện với chỗ của t�i. Natasha đến đ�y để theo d�i t�i theo lời sai khiến của Olsen.� Winston n�i với vẻ than phiền, trong giọng n�i của �ng c� vẻ cay đắng, nghi kỵ.

�Theo d�i �ng để l�m g�?� T�i ngạc nhi�n. �Chị ấy c� nhiều c�ng việc kh�ng?�

�Cũng như t�i, l�c sau n�y ch�ng t�i ngồi kh�ng nhiều hơn l�m việc. Nhưng Natasha th� b� biết m�, c� thể ngồi cả ng�y đọc truyện m� kh�ng sợ bị đuổi việc bởi v� b� ấy l� phụ nữ da trắng. Một t�n đen như t�i m� l�m như thế th� bị đuổi từ l�u.�Winston n�i.

�Nhưng Natasha l�m g� để �ng nghĩ l� chị ấy l�n theo d�i �ng?� T�i thắc mắc.

�C� ấy giả vờ kẻ mắt, đ�nh son, d�ng một c�i gương nhỏ dấu trong l�ng b�n tay nh�n v�o gương để xem t�i l�m g� v� b�o c�o với Olsen.�

Winston n�i. �ng chỉ l�n trần nh�, t�i nh�n thấy c�i chốt sprinkler, hệ thống phun nước chữa ch�y tự động.

�Tr�n ấy, người ta đặt m�y thu h�nh để quan s�t t�i.� Winston n�i.

�Người ta l�n thu h�nh �ng để l�m g�? M�nh đang sống trong thế giới tự do, đ�u c� phải giống như trong phim 1984 l�c n�o cũng bị �big brother� d�m ng�.�

�T�i kh�ng biết giải th�ch l�m sao để b� hiểu t�i. Từ khi t�i t�m thấy t�n gi�o Do Th�i cuộc đời t�i thay đổi rất nhiều. T�i l� người chủ gia đ�nh v� vợ con t�i tu�n theo � t�i. T�i được người trong t�n gi�o k�nh trọng t�i rất nhiều. Hằng tuần t�i được mời giảng thuyết trước c�ng ch�ng.�

�T�i ch�c mừng �ng th�nh c�ng trong l�nh vực t�n gi�o. T�i ch�c �ng một m�a lễ tốt đẹp v� hy vọng quan hệ của �ng với những người chung quanh sẽ tốt đẹp m�i m�i.�

�V�ng, ch�c b� cũng như thế. L�c b� v�o đ�y b� c� thấy c�i g� lạ kh�ng?� Winston hỏi.

�Lạ l� như thế n�o? T�i kh�ng hiểu � �ng.� T�i n�i.

�B� c� thấy con ngựa m�u xanh l� c�y nhạt kh�ng ở chỗ thang m�y chuy�n chở đồ ở cửa sau kh�ng?� Winston n�i.

�Kh�ng! T�i chẳng thấy g�, ngoại trừ h�nh lang rất vắng. C� vẻ như mọi người đều về sớm hay nghỉ lễ Gi�ng sinh cả rồi. Thế �ng thấy người ta đưa ngựa đến �? Để l�m g�?� T�i hỏi.

�T�i đo�nngười ta tổ chức mừngTết �m lịch n�n thu� ngựa đến gi�p vui v� năm mớil� năm ngựa. Thật ra con ngựa c� m�u x�m nhưng lại �nh l�n một sắc xanh l� c�y rất nhạt. C� lẽ người ta trang điểm cho n�. V� c�ng lạ hơn l� con ngựa đi nhưng kh�ng c� t�n n�i. T�i tự hỏi nhỡ m� n� lồng l�n chạy đạp l�n nh�n vi�n, hay bĩnh ra một b�i ngay tr�n h�nh lang hay nền của thang m�y th� cơ khổ cho người qu�t dọn.� Winston n�i.

�T�i chưa bao giờ d�ng thang m�y n�y. �ng c� biết n� chạy đến tầng n�o kh�ng?� T�i hỏi.

�Nơi thấp nhất của thang m�y n�y l� b�i đậu xe ngầm của cơ quan. Chung quanh thang m�y c� h�ng r�o che k�n, phải c� kh�a mới v�o khu vực n�y được. Xe cộ ra v�o tầng hầm c� thể nh�n thấy nhưng kh�ng ch� � đến thang m�y nằm trong h�ng r�o.�

�C�n cao nhất l� tầng thứ ch�n? Building n�y chỉ c� ch�n tầng.�

�V�ng, nhưng c�n một tầng nữa d�nh cho nh�n vi�n sửa chữa thang m�y. Phải c� ch�a kh�a mới l�n tầng n�y được. Ở tầng n�y c� một h�nh lang dẫn sang building b�n cạnh, văn ph�ng luật sư, v� từ tầng n�y sẽ l�n được tầng thứ mười bốn của building ấy. Kh�ng c� building thứ mười ba v� người ta sợ xui xẻo. Những tầng n�y nh�n vi�n l�m việc của hai building đều kh�ng được ph�p l�n. Những người l�n tầng n�y c� thể d�ng thang m�y của building b�n cạnh v� d�ng ch�a kh�a ri�ng.� Winston n�i xong cười x�a.

�T�i n�i đ�a với b� đấy. T�i kh�ng biết cũng như b�.�

�Bye, bye, Winston!�

�Joshuachứ!� �ng nhắc.

 

C�u chuyện con ngựa m�u xanh l� c�y, lời c�o buộc Natasha r�nh rập �ng, tưởng tượng c� m�y thu h�nh dấu sau hệ thống phun nước chữa lửa của Winston l�m t�i thấy bất an. Dường như t�nh trạng thần kinh của �ng bất ổn. C� lẽ Winston tr�ng g� h�a cuốc chứ sau ng�y 9/11, khắp nơi đều mang một vẻ ảm đạm lo lắng, t�i kh�ng nghĩ c� người ăn tiệc to đến độ mang cả ngựa v�o để gi�p vui.

 

31 Th�ng Gi�ng, 2014��������

Đ�m nay l� đ�m Giao Thừa �m Lịch của năm Gi�p Ngọ. Nếu c�n ở Việt Nam t�i đ� nghỉ l�m ở nh� sửa soạn mừng Tết. Nhưng ở đ�y, đ�m Giao Thừa rơi v�o ng�y thứ Năm n�n t�i vẫn đi l�m như thường. Nghĩ đến Tết năm ngựa l�m t�i nhớ đến Winston v� con ngựa m�u xanh l� c�y �ng đ� gặp ở thang m�y d�ng để chuy�n chở đồ. L�c ấy t�i cho l� Winston mang bệnh t�m l�. Lo lắng qu� độ về việc c� thể bị mất việc l�m v� nghề vẽ kỹ thuật kh�ng c�n cần d�ng, hoặc l� bị sếp gh�t n�n sa thải. Mặc cảm thua thiệt v� thất bại khi nh�n thấy đồng nghiệp thăng tiến trong khi Winston chỉ đứng nguy�n một chỗ, th�m v�o cuộc h�n nh�n bất h�a l�m �ng trở n�n n�ng n�y hay g�y gổ l�m mất l�ng mọi người. Hoặc giả �ng bị bệnh trầm cảm, hay bipolar disorder m� �ng kh�ng biết, n�n �ng tin l� chuyện người ta dấu m�y thu h�nh tr�n trần nh� để r�nh rập �ng. Ngoại trừ �ng download h�nh l�a thể hay �ng l�m chuyện g� mờ �m chứ ai hơi sức đ�u r�nh rập �ng. Chẳng lẽ r�nh rập �ng cầu nguyện? L�m thế l� bị tội kỳ thị t�n gi�o. V� cho d� �ng c� xem h�nh l�a thể người ta c� thể bắt tội �ng bằng c�ch kiểm so�t computer m� kh�ng cần quay phim thu h�nh �ng. Tuy nhi�n, b�y giờ t�i lại nghĩ rằng c� thể t�i đ� sai lầm m� t�i kh�ng biết.

Sau khi Winston biểu lộ mối nghi ngờ bị thu h�nh l�n, c� thư k� Altermate, l�m việc trong ban của t�i, bị bắt v� tội ph� hoại văn ph�ng của một người thư k� kh�c. Altermate, nhỏ nhắn v� rất hiền l�nh, chẳng hiểu giận người đồng nghiệp chuyện g� m� cứ l�n giật ph� những đồ trang tr� tr�n tường, đổ nước ngọt l�n b�n, thậm ch� ăn cắp những m�n đồ chỉ c� gi� trị t�nh cảm, để vứt đi. Người ta đặt m�y thu h�nh li�n tiếp s�u th�ng đem ra l�m tang chứng v� sa thải c� Altermate. Chuyện đặt m�y thu h�nh Winston c� thể l� c� thậtnếu người ta t�m c�ch sa thải �ng, nhưng �ng đ� l�m điều g� sai tr�i? Th�ng Hai 2002, sau ng�y t�i đến viếng, Winston đột nhi�n biến mất. �ng kh�ng b�o tin nghĩ việc, ảnh vợ con để lại tr�n b�n. V� kh�ng th�n với Winston n�n chẳng ai biết chỗ ở hay điện thoại ở nh� ri�ng. Cũng chẳng ai quan t�m đến độ hỏi nh�n vi�n ph�ng Lao động về Winston.Nỗilo ngại Winston sẽ mang s�ng v�o thanh to�n đồng nghiệp, trong đ� c� t�i, dần dần phai đi. T�i tự hỏi c� thể n�o Winston bị đuổi việc hay bị cho về hưu non. T�i t�m danh s�ch về hưu của nh�n vi�n th� kh�ng thấy t�n của Winston. Hết giờ l�m việc tr�n đường về t�i rẽ qua chỗ thang m�y chở đồ d�ng, v� nghĩ đến Winston.

 

Trong khi t�i đứng tần ngần suy nghĩ, th� cửa thang m�y mở ra. Trong thang m�y c� một người đ�n �ng mặc �o đu�i t�m đen đội mũ đen dẫn con ngựa m�u x�m nhạt. Đ�n trong thang m�y chiếu xuống đầu �ng một vầng s�ng giống như h�o quang. Tr�ng �ng giống như một người tr�nh diễn trong g�nh xiệc. Người �o đu�i t�m đen hỏi t�i:

�Đ�y c� phải l� tầng thứ ch�n kh�ng, thưa b�?�

�Đ�y l� tầng thứ hai!� Qu�i lạ chưa. T�i kh�ng nhớ l� t�i đ� bấm n�t thang m�y, tại sao thang m�y lại ngừng trước mặt t�i. Hay l� t�i bấm n�t thang m�y nhưng qu�n. L�c n�y t�i thường hay qu�n những việc t�i l�m một c�ch m�y m�c. Th� dụ như quẹt c�i thẻ nh�n vi�n mỗi ng�y để tr�nh diện nhưng ng�y n�o t�i cũng qu�n cứ đi đến văn ph�ng rồi lại phải trở ra để kiểm chứng. T�i nảy � đi theo người �o đu�i t�m đen v� con ngựa x�m để xem họ đi đ�u. Cửa thang m�y vừa đ�ng lại t�i nghe tiếng nhạc rất vui, như b�i guitar Isle of the Sun của Amik. Người �o đen mỉm cười thổi những bong b�ng m�u bạc đầy thang m�y. Khi bong b�ng vỡ t�i nghe như tiếng phong linh leng keng thật vui tai. Thang m�y đi rất chậm, t�i c� cảm tưởng như t�i đi l�n tầng 99 chứ kh�ng phải tầng thứ ch�n. Khi cửa thang m�y mở ra một v�ng �nh s�ng m�u xanh indigo tr�n ngập tầng lầu. Trước mặt t�i l� một h�nh lang d�i hun h�t b�n tr�n l� v�m cung hẹp v� nhọn như v�m gi�o đường Gothic. �nh s�ng indigo l�m nổi bật �nh l�n tinh h�nh bộ xương tr�n con ngựa x�m. C�i �o đen của người dắt ngựa cũng �nh h�nh l�n tinh của bộ xương. �ng ta đỡ t�i l�n lưng ngựa v� t�i c� cảm gi�c thật nhẹ nh�ng kh�ng c�n �u lo hay buồn phiền về tất cả mọi thứ tr�n đời. C� lẽ Winston đ� đi theo con ngựa x�m n�y đ�y.

 

Nguyễn Thị Hải H�

 

� gio-o.com 2014