ngựaReo 2014

 

 

đ�i sử

kh�c. giao thừa

mưa. đ�m th�ng chp

đ�m. mưa cui năm

g� đu tr�n. kiếng

xe. chy. trong đ�m

đ�m. ng�y cui năm

đ�m đ�m. thăm thm

t�i l�i xe. chy đu tr�n đường xa l. chy v li nh�. chuyến viếng thăm chm dt. đ�m bn bt. c nh� ngũ v�i. thng b� l�u l�u bt cười kh�c kh�ch. chc n� đang say trong mt gic mơ đp. t�i. chiếc xe. đ�m đen. v� con đường d�i trước mt. đ�m cui năm. nhng git mưa cui c�ng trong năm rơi tin. mưa rơi. v�o xe. v�o kiếng. điu �m thm. ước được mt ly rượu trong tay. m kiếng xe mt t. v� tr� chuyn c�ng gi�. hơi lnh h�n hoan tr�n tng min da tht. b cũ mi khp kh�nh. chiếc xe lao nhanh v�o năm mi. t�i quay sang mi người. happy new year. khi đng h vi 2 con s kh�ng tr�n c�ng s mt hai. nhng tiếng th vn đu đn. mưa rơi nhiu hơn. năm mi tinh kh�i. nhng git nước tinh kh�i. con đường nh�e trước mt. nhng b�ng đen c ln dn ph�a trước. b�n tay đưa ra ngo�i xe. c nm bt nhng git nước mi. c nm bt c�i khonh khc giao m�a. đ�m lng lng.

đường. mười hướng. đ�ng

t�i. xe. mưa. đ�m

giao tha. bn bt

n�i g� vi. gi�

n�i g� vi. mưa

gi. v năm. mi

mưa sa. mưa xa

mt tri lng. gi�

mt xe. mt t�i

đi. v�o năm. mi

đi. v chn. cũ

mt m�. trong đ�m

tay. sương. c� m�i

git l�i v�o. đ�m

giao tha ri cũng qua. con s mt hai tr�n chiếc đng h ri cũng đi. t�i vn l�i xe. đ�m c�n ngủ s�u. đường v ngn li. c�i kh�ng gian nh trong xe m l. nhng th�n y�u tr�i đu trong c�i kh�ng gian đ�. mưa chm li v� thưa dn. t�i v� nhng th�n y�u tr�n chiếc xe c�ng đt tri đi v�o mt năm mi tinh kh�i.

phố. cũ

th�ng 12 v. lnh. c�ng. nhng ng�n tay

li gi�. l�y v�ng. r�t

trong hơi th. kh�i

ng�y. new york. vu�ng vc v� cao. nghu nghu

subway. n�i. cười. sang sng

nhng b�i thơ. bn bt

gi. gic lng. c�m

thankgivings. v� tiếp đến. black friday

ngn ngn. chy. len l�i

th�ng 12. ngo�i mưa

tr�t nước. mt. mũi ti. sm���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

central park. d�n đng ca. ca người. da đen

dưới gm cu. người homeless. da trng r�u. t�c

rm. v�i trong mt. x� t�i bch. ngn ngang

h mc đ. cưới v�. chp h�nh. n cười cao. v�t

rockefeller s�n. băng trơn trượt

nhng. suy nghĩ t�. nh�o

ng�m. m�nh trong nhng đ�ng. đc

t�n hiu. t�nh y�u ca. nhng git nước

chng cht tr�n k�nh. xe

th�ng 12 v. ph

nụ h�n. cũ

v�o ch. mua li n. h�n. tr�n m�i

người con g�i. đeo. mt n thi gian. đ� cũ

t�i. ung rượu. như mt g� tht t�nh

người đ�n b�. c�ng vết x�m. thi gian

xi�u. vo �m. trong tay n h�n. cũ

nhng con. đường cao. thp

tiếng gi. đi. t�m nơi n. n�p

chiếc xe đp. chy. tht l�i

anh h. vi tr�i banh đ. tr�n chm mũi

t�i. gin d vi đ�m. ti

tiếng h�. ca con s�i. lc

n h�n. cũ m�i. người cũ

hom hem. b�n ngn đ�n. lc

ng�y. bit t�ch

nhng vt. tế thn. trong đ� c� t�i

h. thi�u sng. tt c. trong th�nh ph

b�n kia b. đi dương

t�i. tnh gic. tay cm cht. n h�n cũ

trong gic mơ. mi va đi. qua

đ� l� th�ng. 9

th�ng 9. m�a l� đi

chy. theo li ng�y. xưa

con đường m�u. l� đ

gi� đi. l�ng mong manh

hanh hanh v�ng. bui s�ng

ri. đ văng cui. ng�y

th�ng 9. dy. hnh mt

n�u n�u rn. mi�ng mang

nghe. th�ng ng�y ng�. ng�ch

th. dĩ v�ng đi. xa

đ� v�ng phai. my ln

c� nghe. ch�n l�a. l�

c� tiếng th. chơi vơi

m�a n�y. se s lnh

l� chy. quanh ni. bun

tri m�. sương rưng. rưng

em. tay cm. th�ng 9

nghe ch�n. người bước. gn

đ� bc. gn mt kiếp

ch đi. mt gi t�n

gi t�n. v�o th�ng. 9

gi v�o. m�a l�. đi

�o �o. chiếc l� rơi

gi ai v. ngơ ng�c

l�. rng v�ng ng�y. xưa

m�n tay ln. th�ng 9

em. c� gi t�n. t�i

��

 

v� k� ức. vụn

nh th�ng hai m�i c sm nhng con đường l�n xung thoai thoi

nng m b bin mut sương t�i đi b�n em ng�y đ� ngn li

tiếng s�ng v c�ng li th� thm em th�ng my m�nh bt đu y�u nhau

vun v�t xe ni nhau tr�n xa l ch�ng ta bnh y�n vi bin

c�t mn b�n ch�n c lau h�t li gi� sm

nghe ng�y ng�y th�ng n�o m�a n�u l�

hnh mt l�n m�y mng căng nn tri

th�ng n�o qua m�a h� c�n quanh qun

nhng du ch�n xa nhau c�n nh

đ c�n li b�n nhau k� c n�ng vn

bin c� c�n mn khi em kh�ng c�n b�n t�i

đ�i s

 

� gio-o.com 2014