Như Quỳnh de Prelle

 

thơ tặng những người bạn g�i c�ng giới

 

 

th�ng 2 của lịch t�y

ng�y cuối năm của lịch phương đ�ng

cho những người An Nam

đọc thơ của những người đ�n b� kh�c nhau ở khắp nơi

c� người như tuổi của t�i

c� người gi� hơn trẻ hơn

c� người kh�c biệt

c� người như nhau

sự gi� nua

nhẹ dạ của những nh� thơ

những trang viết

như nh�n thấy m�nh

thấy chơi vơi

thấy nỗi buồn

sự gi�i b�y

v� thức

sự kh�t khao

mong manh

kiếm t�m � thức

sẻ chia

 

đ�n b� sinh ra để được y�u thương

cũng l� để bị đ�nh mất tr�i tim

l� tr�

để đi t�m t�nh y�u trong tuyệt vọng

để nh�n thấy sự hữu tri

v� tri

để nh�n thấy tr� huệ

v� được sống một cuộc đời b�nh thường

kh�ng t�n nhẫn

đớn đau

đ�n b� sinh ra để c�n bằng với đ�n �ng

về tinh thần

sức mạnh

về sự giải ph�ng cơ thể

giải ph�ng tự do trong � thức

v� b�nh đẳng trong thực tại

 

đọc thơ của những người đ�n b�

y�u thương đ�n b�

ho�i cảm đ�n b�

tha thứ cho đ�n b�

bao dung v� cởi mở tự s�u thẳm với đ�n b�

những người c�ng giới t�nh

c�ng h�nh h�i

kh�c m�u da

kh�c m�u t�c

kh�c đ�i m�i

kh�c đ�i ch�n ngắn d�i

thương thương l� đ�n b� ơi

 

những chiếc v�y

tr�n những đ�i gi�y cao g�t

tr�n những con đường

t�i nh�n thấy những �u lo

khắc khoải

ho�i mong

nh�n thấy sự diệu vợi

kh�ng hy vọng

kh�ng sẻ chia

ở ngo�i kia

bao người đ�n b� kh�c

kh�ng viết l�ch như ch�ng t�i

họ cũng khổ đau trăm bề

ngh�n d�u bể

 

kh�ng thể chờ đợi ai đến mang theo số phận v� may mắn

m� l� t�nh y�u từ ch�nh bản th�n những người đ�n b� d�nh cho bản thể, c�i t�i của m�nh

t�nh y�u cho ch�nh m�nh đủ rộng v� s�u th� mới d�nh cho kẻ kh�c đủ sức b�nh thường cho đến mức v� thường s�u sắc

đừng ảo mộng v�o t�nh y�u n� lệ, sự lệ thuộc � thức v� tinh thần

cởi bỏ v�y �o

những đ�i gi�y cao

cởi bỏ những cũ kỹ phấn son

l�m cho một gương mặt đẹp

từ tinh thần

sự hữu tri đến v� tri

tr�n những nụ cười

sau những đắng cay

 

đ�n �ng y�u đ�n b� l� tự nhi�n

đ�n b� thương đ�n b� l� y�n nhi�n

 

 

Như Quỳnh de Prelle

 

http://www.gio-o.com/NhuQuynhDePrelle.htm

 

 

� gio-o.com 2017