photo: Le Que Huong


 

Như Quỳnh de Prelle

 

kh�ng thể đặt t�n 

 

 

c�c bạn n�i c�c bạn y�u người đ�n b� đẹp 
c�c bạn n�i c�c bạn thương nh�n vật của t�c giả trăm năm c� đơn 
những c� g�i điếm 
những đứa trẻ phải l�m t�nh từ rất sớm 
c�c bạn n�i c�c bạn nức nở với cối xay gi� đỏ 
c�c bạn ngợi ca n�ng Evita

th� ra người đ�n b� đẹp c� giải thưởng danh gi� 
t�c giả trăm năm c� đơn được giải nobel 
cối xay gi� đ� c� n�ng nicole kidman
Evita trở th�nh qu� b� vợ của tổng thống

đến một c� g�i c� thật gặp nạn 
c�c bạn rao giảng đủ điều 
đạo đức 
mại d�m 
hận th� tr� tr�

người đ�n b� đẹp biến mất 
c� g�i điếm đ� chết từ l�u 
những đứa trẻ l�m n� lệ t�nh dục kh�ng c� thật 
n�ng nicole kidman l� minh tinh chứ kh�ng phải c� g�i trong cối xay gi� nữa

evita l� giấc mơ h�o huyền của c�c bạn 

 

th� ra sự thưởng thức của c�c bạn cũng chỉ l� showoff tr�o lưu 
cho đ�ng người đọc s�ch 
những cảm x�c giả vờ dối tr�

y�u một t�c phẩm nghệ thuật m� kh�ng thể rung động một con người 
thật qu� l� tuyệt vời

c� l�c c�c bạn g�o l�n c�ng khai c�ng nghiệp t�nh dục 
l�c người ta c� hợp đồng thoả thuận c�c bạn bảo gh� thế, bệnh hoạn thế

cũng chỉ v� 
kh�ng đủ l�ng trắc ẩn 
kh�ng đủ hiểu con người 
kh�ng đủ x�t xa 
cũng chỉ v� khoe khoang l� kẻ c� chữ c� t�i

c�c bạn th�ch nh� t� rộng lớn hơn 
th�ch nhiều tội phạm hơn 
để c�ng khai sự minh triết 
khả năng s�ng tỏ đời n�y

v� sự chật hẹp của c�c bạn s�u sắc hơn 
bằng c�ch nhấn ch�m nhau 
hại nhau bằng bạo lực của lời n�i của những enter

c�c bạn c� tin v�o sở th�ch của m�nh nữa kh�ng 
những ngừoi đ�n b� đẹp đứng b�n đường 
để c�c bạn n�i nh�n văn v� tử tế 
c�ng bằng v� b�nh đẳng với nhau

c� một người trong t� c� thật đang bứt ph� những r�o cản 
để nh�n thấy sự tr�o trở của những sở th�ch tầm thường v� khốn nạn 
của những thương vay tho� mạ kinh người

 

Như Quỳnh de Prelle

 

http://www.gio-o.com/NhuQuynhDePrelle.html

 

 

� gio-o.com 2017