Như Quỳnh de Prelle

 

kh�ng đặt t�n 1

 

Người đ�n b� ăn hoa

dưới trăng mưa

ướt đẫm

m�i hương ho�ng lan

 

ăn hoa

ăn cả những ng�n tay đầy m�u

bật b�n ph�m

vỡ tung

thi ca

thi ca

tr�n đầy

 

hương ho�ng lan

ngấm v�o đ�m

những ng�n tay rời nhau

ăn hoa ăn hoa

thi ca thi ca

nở đầy trăng mưa

 

người đ�n b� ăn hoa

vượt cạn

thi ca sinh nở

 

 

kh�ng đặt t�n 2

 

Trong một buổi chiều

n�ng kh�ng muốn về nh�

đi ngang những bụi hoa hồng n�ng kh�ng thấy g� hết

kh�ng dừng lại

n�ng muốn nằm xuống

ngang đường

chiếc xe đi qua kh�ng phanh lại

 

đo�n xe nối nhau dừng lại

tiếng c�i inh ỏi

hoa hồng cứ nở m�i đến th�ng 11

v� n�ng kh�ng c�n biết nữa

m�i hương

 

 

kh�ng đặt t�n 3

 

Em bắt đầu h�n anh từ đ�i mắt

để ngấm dần những mặn m�i đắng cay

 

Em sẽ h�n anh từ đ�i b�n tay

tr�n những c�nh đồng chữ

những b�i thơ c�n dang dở

v� đ�i c�nh tay siết chặt nhau

 

Em sẽ h�n anh với v�m ngực c�n thở

b�n tr�i tim nghi�ng, che chở em v� che chở cuộc đời n�y

 

Em sẽ h�n anh tr�n m�i t�c bồng bềnh

những ng�n tay đan v�o v� em sẽ h�n v�o g�y anh

để cắn từng ngụm nhỏ giữ vết son của em

 

Em sẽ h�n anh ở đ�i b�n ch�n

tr�n từng nhịp bước

tr�n những con đường kh�c ngược chiều nhau

 

Em sẽ h�n anh ở nơi ấy

ch�ng ta l� một

gắn chặt nhau kh�ng rời

 

Anh sẽ h�n em

v� ch�ng ta c�ng nhau đung đưa

tr�n những chuyển động

của vũ trụ v� lỗ đen

 

Anh sẽ h�n em

tr�n những m�a buồn v� nước mắt

sự sinh s�i

rối bời

cả những đớn đau

 

Em lặng im

v� ch�ng ta h�n nhau

tr�n khắp thời gian kh�ng gian c�n lại

để được sống v� được chết

b�n nhau

v� được h�n nhau nồng n�n

cạn hết đắng cay

 

Như Quỳnh de Prelle

 

http://www.gio-o.com/NhuQuynhDePrelle.html

 

 

� gio-o.com 2017