tranh: L� Nghĩa Quang Tuấn

 

 

Như Quỳnh de Prelle

 

Sống

 

1 ph�t của tử thần 
1 ph�t của sự sống

 

cuộc đời l�m mẹ như một b�i thơ 
một c�u thơ dở dang 
1 tập thơ buồn 
hay những ngập ngừng kh�c khỉu 
hạnh ph�c hay niềm tin chỉ l� thực tại cho ng�y mai 
trong ngay cả khi c�i chết 
chỉ l� 1 ph�t trước mặt


1 ph�t lặng im

hề hấn chi kh�ng sống 
l�m người tử tế 
y�u c�i đẹp 
y�u cả những b�i thơ lỗi lầm 
con người lỗi lầm 
gian �c

 

nh�n thấy mọc mầm tua tủa gươm dao 
vẫn m�i mực nghi�n 
vẫn thư thả nh�n 
giọt sương rơi 
trong mắt của đ�m th�u

 

 

Bảo B�nh th�ng 2/ 17

 

Giữa 2 thế kỷ

Giữa 2 kh�ng gian kh�c

Em ng�y xưa tr�n đất mẹ

Em ng�y h�m nay tr�n qu� hương t�nh y�u

 

Giữa những chia đ�i mất m�t

Em c�n lại g�

Anh v� những đứa trẻ

T�nh y�u v� thi ca

 

Nỗi buồn tr�n c�y

của người đ�n b� kh�ng tuổi

kh�ng ho�i niệm

kh�ng buồn kh�ng vui

kh�ng chờ đợi kh�ng hy vọng

cuộc thế n�y

 

Giữa những ngổn ngang tan vỡ

Em chỉ c�n lại những ng�n tay

chạm v�o tr�i tim

những tr�i buộc của tự do

 

Song tử đang chạy tr�n những m�y in

ng�y 17 th�ng 2 đang đến

 

 

kh�ng đề của đ�m

 

Trong một căn ph�ng rộng

họ dựng l�n những bức tường v�y k�n

những m�n h�nh tinh thể lỏng

những chuyến t�u

 

con người bước v�o đ�

kh�ng thể t�m lối ra

những bức tường như những domino nối liền nhao v� kh�ng t�ch ra

những m�n h�nh kết nối wifi v� những c�i t�n nhấp nh�y

những chuyến t�u của qu� khứ v� tương lai

hiện tại biến mất trong một m�u trắng lo�

 

Căn ph�ng trong một t�m tr�

trong một k� ức

sự chao đảo

rụng rời v� tan vỡ

 

Những c�i chết kh�

tr�n những đ�i mắt kh�ng thể nhắm nghiền

vẫn c�n mở ra muốn nh�n thế giới

như những b�ng đ�m

tr�i v�o nhao

đ�i tay kh�ng c�n tự do

kh�ng c�n luyến �i

 

V� m�a đ�ng đ� mọc mầm

 

Như Quỳnh de Prelle

 

http://www.gio-o.com/NhuQuynhDePrelle.html

 

 

� gio-o.com 2017