Như Quỳnh de Prelle

 

1 b�i thơ của th�ng 9Những đứa trẻ mở miệng nổi lềnh bềnh tr�n mặt nước

tr�i v�o bờ

nằm la liệt

kh�ng ai đến

mọi người đi qua

c� một người đ�n b� như nữ thần

quỳ lạy thần linh

mang đến sự sống hồi sinh

bao nhi�u ng�y đi qua

bao nhi�u người đi qua

 

những đứa trẻ vẫn nằm la liệt

trắng hếu

mở miệng

mắt kh�ng nhắm

 

d�ng s�ng ở b�n nhuốm th�nh m�u t�m t�i

kh�ng ai d�m bước qua

 

một giấc mơ

của th�ng 9

v�o đ�m trăng

lạnh lẽo

m�a gi� về

hun h�t m�y

 

 

kh�ng đề của những ng�y cuối h�

 

bạn đừng v�o nh� t�i như một t�n ăn trộm

lịch thiệp

bạn đừng v�o nh� t�i lấy đi chiếc đồng hồ

bạn đừng v�o nh� t�i lấy đi quả chu�ng đỏ

bạn đừng v�o nh� t�i lấy đi cuốn s�ch nhỏ đầu giường

bạn đừng v�o nh� t�i lấy đi c�y hoa hồng đỏ

bạn đừng v�o nh� t�i lấy đi nụ cười v� những giọt sương

bạn đừng v�o nh� t�i lấy đi m�i hương của gi�

bạn đừng v�o nh� t�i lấy đi sự y�n tĩnh

 

bạn đừng v�o nh� t�i

trộm chữ

trộm những giọt hồ m�i nước mắt của t�i

 

mời bạn uống tr� 

ngắm trăng v� l� rơi m�u m�u 

mời bạn lắng nghe mưa rơi 

tuyết rụng 

mời bạn ngồi lắng nghe k� ức đ� ch�m xa 

tr�n những con t�u kh�ng c�n trở lại

 

 

 

dự b�o

 

Nhặt từng mầm s�u nhỏ xanh biếc

tr�n những chiếc l� hoa hồng

tr�n những c�nh hoa đang t�n �a

 

Người đ�n b� nh�n thấy cả một đ�n s�u trong mắt

trong n�o

trong quả tim m�u t�m t�i

 

đ�n s�u m�u trắng

m�u xanh lam như ngọc

chuyển sang m�u đỏ ngọc� như t�n n�ng

 

m�a đ�ng sẽ đến lạnh nhất trong 100 năm

tuyết d�y đặc k�n đầy s�u

 

 

Như Quỳnh de Prelle

 

http://www.gio-o.com/NhuQuynhDePrelle.html

 

� gio-o.com 2017