photo: NAT@gio-o.com

 

Như Quỳnh de Prelle 

 

5 bài 2ku  

 

ướt mi 

ướt môi 

ướt âm đ

 

bàn tay khô 

gót chân khô 

cứt khô 

 

vỡ mặt 

vỡ ngực 

vỡ bọng dái 

 

thủng màng nhĩ 

thủng rốn 

thủng lỗ đít 

 

 

phóng thích 

phóng sinh 

phóng tinh 

 

 

Như Quỳnh de Prelle 

 

http://www.gio-o.com/NhuQuynhDePrelle

 

© gio-o.com 2017