Nguyn Xu�n Thip

 

Trăng h tun &

Đ�m nay. anh ngi đọc li thơ Pablo Neruda

 

thơ

 

 

Trăng h tun

 

 

đ� hai giờ s�ng

ở đồi twelve oaks. chắc em đ� ngủ

c�n anh. nơi đ�y. vẫn thức

s�ng bờ xa cũng đang thức

c� bao giờ s�ng biển ngủ đ�u em

 

v� anh

tự hỏi

sao anh c�n ngồi đ�y

im lặng. tuyệt im lặng

trong khu vườn sau nh�

trong b�ng tối từ những c�nh c�y

những chiếc l�. đong đưa. chờ về c�i chết

 

im lặng

hỡi. những chiếc l�

ngươi nghe chăng

số phận

hồi chu�ng b�o giờ chia tay khu vườn

hồi chu�ng

đến từ

mặt trăng. tr�n cao

 

n�y em

trăng hạ tuần

con mắt nh�n anh

như muốn hỏi

bao giờ nh� ngươi sẽ ra đi

về ph�a ng�i đến thờ

nhớ nh�. ta chờ ngươi. tr�n đỉnh ngọn đồi

như ước nguyện

vĩnh viễn kh�ng c�n buồn. kh�ng c�n đau

chỉ c� gi�. của trời

m�i m�i h�t ca...

 

 

Đ�m nay. anh ngi đọc li thơ Pablo Neruda

 

 

đ�m nay. anh ngồi đọc lại

thơ pablo neruda

20 b�i thơ t�nh. v� một kh�c ca tuyệt vọng

twenty love poems. and a song of despear

đ� gần hai giờ s�ng

trăng hạ tuần. soi. tr�n thềm đ� ẩm

bản tin thời tiết chiều nay b�o

sẽ c� late fleuries

anh nh�n ra ngo�i trời

chỉ thấy �nh trăng. xanh m�u hortensia

huyền hoặc

v� anh đọc thơ pablo neruda

m� ngỡ như thơ m�nh

�ở nơi n�y. t�i nghĩ đến em

n�y y�u dấu em. giữa những h�ng th�ng đen thẫm. gi� cũng

����������������������������������������������� v�ng vẫy tho�t bay l�n

mặt trăng tỏa �nh ngần tr�n d�ng nước phi�u bạt

những ng�y. như mọi ng�y. nối tiếp nhau đi��

�i. em

đ� hơn hai giờ s�ng

anh mở cửa sổ. nh�n ra ngo�i trời

m�i ng�i giờ n�y đ� đ�ng băng. một lớp băng mỏng

v� mặt trăng

treo tr�n c�nh kh�

một tiếng chim. rơi rụng. giữa bầu trời

�đ�m nay. t�i c� thể viết. những c�u thơ buồn

t�i y�u em. v� đ�i khi em cũng y�u t�i

v� xin cho đ�y l� cơn đau cuối c�ng. của t�i

v� những c�u thơ n�y. t�i đ� viết cho em�

vẫn l� thơ của pablo neruda

đọc l�n trong đ�m. kh�ng �nh lửa

v� trời sẽ c� tuyết bay. b�ng fleuries

dẫu sao th� pablo neruda đ� chết

v� anh cũng sẽ ra đi

�i thơ anh. v� thơ pablo neruda

sẽ bay l�n. bay l�n. c�ng hồi chu�ng c� quạnh

mỗi chiều, khi em mở cửa nh�n

v� những đ�m m�y. cũng bay đi. như những vu�ng khăn tiễn biệt

em ơi

 

NXT

Jan 7. 2010 

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

 

� gio-o.com 2010