photo:http://i991.photobucket.com/albums/af36/mieng_bucket_2009/

 

 

Nguyn Xu�n Thip

 

Phạm C�ng Thiện,

anh đ� đi sao

 

 

phạm cộng thiện

anh đ� đi sao

đ�m nay

t�i ngồi đọc lại

thơ anh

những c�u thơ. như tuyết bay

nắng đỏ

của bến cảng. m� khơi. mưa

v� đỉnh kilimanjaro

với dấu ch�n hemingway. ng�y nọ

in tr�n đ�

v� nụ cười của hương

�i. nụ cười của hương

tr�n đồi c�y khế t�m. buổi chiều

 

n�y nghe

 

t�i đi. đ�ng ch�m

trời �m u. thung lũng kh�

nhiều m�y. chim bay kh�ng nổi

 

t�i đi

dưới kia sụp đổ

n�i cấm nổ t�i ra

cửu long ca từ t�y tạng

 

t�i về

t�i hiện

đ�n tắt trời. gi� tắt trăng

chim lạ

k�u tiếng người

hố thẳm ra đời

t�i bay tr�n biển*

 

�i thơ

những trang kinh của đất

mở ra bầu trời

chim bay. chim bay

c�n nhớ l� uy�n phương h�t. một trưa v�ng

t�i đứng tr�n đồi m�y trổ b�ng*

h�t

giọng rất m�le

bay trong nắng ung thư. m� sao. m� sao. kh�ng c� m�y tr�n th�nh phố los angeles**

gặp anh. chiều n�o. trong lup studio. với l� uy�n. � lan. v� thu phương

đ�m voyou. mở cửa

giữa cơn đi�n. thu phương ra về. v� người kh�ch cuối c�ng cũng ra về

m�a thu tr�n c�y. v� những đ�i mắt buồn

treo. trong l�

sao gặp anh l�i xe bu�t tr�n đường phố nữu ước

lũ quạ đen. ồ. những triết gia

k�u. rum trời

trong khu harlem. đ�i lửa

t�i tưởng m�nh ngồi trong c� ph� figaro

dưới tầng hầm

hay đứng giữa quảng trường times square

qu�ng vai. người thi sĩ� perou

bụng r�o

rao b�n những b�i thơ

để đổi những ly c� ph� ch� s�i

ngồi uống. dưới những b�p đ�n hoa huệ. b�n đường

buồn. v� gi�

hay bước đi lầy lội. tr�n đường khuya. tuyết tan

b�n vũng b�n

nhớ người ca sỹ

 

b�y giờ

anh v� t�i

đ� xa những cơn mưa ph�n

đ� lạt

m�i phố cong

c� ph� t�ng đ�ng cửa

the old guitarist

c�i gục đầu

11 giờ rưỡi đ�m

cho t�i kh�c anh. bằng những giọt nước mắt của l�

tr�n quảng trường nghệ sĩ

nơi g�c tường. kh�i bay

t�i kh�c anh. hay t�i kh�c t�i

con bướm xanh. bay qua �nh đ�n. ch�n trời chớp l�e

�i phạm c�ng thiện

sao t�i đi ho�i. đi ho�i. kh�ng hết một đ�m hoang vu tr�n mặt đất

c�n anh�

 

*thơ Phạm C�ng Thiện. Ng�y Sinh Của Rắn

** tựa đề một cuốn tạp b�t của L� Uy�n Phương

 

�m 9 th�ng 3. 2011

NXT

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

� gio-o.com 2011