tranh:Nguyễn Trọng Kh�i

 

Nguyễn Xu�n Thiệp

Những kh�c mưa

 

 

M�y bay qua. v� tiếng sấm

 

M�y bay qua. bay qua. rồi tan r�*

c�n lại. những tia chớp

đ�m nay

anh nghe tiếng sấm

dội về

lẫn tiếng mưa rơi

tr�n m�i

em ơi

sao m�i buồn

sao nghe ho�i tiếng sấm. dội. trong đời

đ� lăn. c�t chạy

nh�n sinh tựa như chớp mắt

mưa ngang trời

mưa. tr�n m�i ng�i. �m dương

�i. joseph brodsky

m�y bay qua

v� �ng đ� ra đi

hay t�i

tiếng k�n truy điệu. r�c l�n

hay chỉ l� tiếng cười

giữa đ�i bờ tịch lặng

v� tiếng sấm

tiếng sấm

m�y bay qua

 

*thơ Brodsky, Diễm Ch�u dịch

 

 

�m,

đọc thơ người xa, v� nhớ�

 

�m

trong tiếng mưa xa

ngồi đọc lại những b�i

thơ của � nhi

như chợt thấy

đ�a quỳ v�ng. tr�n con dốc

ng�y n�o

v� mảnh trăng. đong đưa. đầu m�i ng�i

b�ng thi�n thu. về

�i. nh� thơ. của g�c trời vương phủ. thuở xưa

c�i b�ng. t�i. c�n cầm giữ trong tay

một bao di�m

v� những c�nh hồng kh�

b�n hi�n nh�

chiếc chong ch�ng. m�

vẫn quay trong chiều. ho�ng thổ

thời gian

thời gian

h�y đợi

sớm mai

thức dậy. nh�n qua khung cửa

tự nhủ l�ng

th�i đừng buồn

đừng giận

d� tr�i tim đau. đ� rụng trong chiều

c�ng với c�nh diều. trăng

chỉ c�n lại bậc thềm.

v� đ� ẩm

v� bờ r�o

v� sương m�

v� l�

đỏ

�i em. em l� sương. hay em l� ngọn lửa

hay b�ng nắng. b�n bức tường. r�u

cuối phố

gi� từ

gi� từ

những b�i thơ

những trang văn

t�i đ� viết

ở ngọn đồi twelve oaks

trong c� ph�. ly thơ

 

t�u đ� hụ c�i

 

 

Phố. mưa

 

Gi� thổi. nắng bay đi

những b�ng hải đ�o cuối m�a

bay đi

v� cũng. bay đi

tiếng cười. của buổi đầu gặp gỡ. chiều tara

những ng�y vui. tắt

b�y giờ. c�n lại

phố. mưa

với m�nh trăng. trong vũng nước. chao nghi�ng

khung cửa đ�ng k�n

anh đứng. co ro. dưới m�i hi�n

nguyền rủa

buốt. gi�

chợt nhớ. đ�i b�n tay. ở qu�n c� ph�. ly thơ

nhớ �nh lửa. từ ng�i nh�

tr�n đồi quạ

m�a thu. như nỗi chết

m�a thu. ơi m�a thu

anh chết. trong m�a thu

những c�nh chim. đi t�m nắng

bay qua bầu trời

lặng im

lặng im

bỗng nghe. tiếng c�i t�u

hụ

ở một s�n ga. đ�n v�ng

h�nh như

chuyến t�u cuối. trong ng�y

v�ng. anh sẽ đi

kh�ng h�nh trang

kh�ng những b�i thơ. đ� viết cho em. cho mọi

��������������������������� ���������������������người. cuộc đời

chỉ c� mấy đồng quarter. trong t�i r�ch

�i. tr�i tim đau. treo tr�n c�nh kh�

anh h�i tặng em

c�ng với

m�i hương những b�ng hoa dại

của một m�a h�. đ� xa

tiếng c�i t�u

tiếng c�i t�u �a vỡ. tr�n m�i

phố �m dương

mưa. v� mưa

 

NXT

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

� gio-o.com 2010