nguyễn xu�n thiệp

 

 


photo: http://www.historyforkids.org/

 

 

nht tr�i th�ng kh�

 


anh trở lại đồi cao

nhặt tr�i th�ng. trong nắng

tưởng b�i thơ buổi n�o

bỗng. đầu c�nh. ch�n rụng

 

tr�i th�ng. tr�i th�ng kh�

bằn bặt ngọn lửa nhỏ

của một ng�y hồng trăng

 

đ� về. dốc sương m�

đ� về. c�y ho�ng h�n

tiếng g� trưa vẫn g�y

b�ng ph� dung. trong vườn

 

em. v� bầy chim �n

vẫn bay. tr�n phố xưa

những m�i n�u. cao. thấp

qu�n s�ch. hương c� ph�

 

anh đi tr�n m�i nh�

anh đi. l� th�ng kh�

đ� đầy trong m�u nắng

anh chết tự bao giờ

m� hồn bay v�ng phố

m� về theo gi� đưa

dấu ch�n in l� cỏ

của những m�a h� qua

anh chết. hồn d� quỳ

chắc b�y giờ thấy nhớ

v� như l� bao giờ

anh nhặt tr�i th�ng kh�

b�n tay khum ngọn lửa

tiếng g�. tiếng g� trưa

thế kỷ t�n. t�n rụng

anh về. tiếng g� trưa

 

th�ng 12.1999

 

 

 


photo:http://www.van-gogh-starry-night.com/

 


h sơ mt gic mng*

 


một đ�m. m�a thu. năm hai ng�n mười. trong căn nh�. như ở số 3 đường nguyễn trường tộ

gi�. c�o tr�n m�i. nh�nh th�ng kh�. v� mặt trăng chết

đong đưa

ai. về từ ngh�n tr�ng. như sơn. tiếng g� tr�n c�nh cửa

�i, h�nh giả đ� đi qua. bờ nắng qu�i. rực. th�nh xưa (1)

v�. nơi đ�u. thanh s�m ơi thanh s�m (2). k�a. kh�nh ly c�n đứng. tr�n đồi cỏ t�a. v� h�t

vậy m� đ�

một năm. hai năm. đ� thi�n thu. rụng

tiếng cười b�n bờ hư

ảo. hoặc. như� người. quay đầu nh�n lại th�nh phố trong đ�m. con t�u c�n dọi đ�n. sương ngủ. hồ m� linh. t�n nữ kim phượng. v� đinh cường. vệt sơn tr�n �o (3)

m�u. của ng�y qua

qua hạ. qua thu. qua

hết. bốn m�a. ẩn trong hồn tr� tường vi (4)

trưa n�o. chiều n�o

l� uy�n phương h�t. giọng trầm. v� tiếng đ�n th�ng

rơi. dạ kh�c. của t�nh nh�n

đ� qua. qua hết. ng�y ở pleiku. ng�y vui. đi với dạ lan. (5) v� kim tuấn (6). hắn vẫn c�n sống. những đ�m sương m�. ngủ với tiểu cầm. kh�ch sạn đầy chuột. v� bụng đ�i. k�u

k�u. gi� qua lũng th�ng

nơi đ�u. trong căn nh� gỗ. ph�ng văn hưởng. h�t thi�n thai. nắng m�u ung thư

�i. ung thư m�u t�m

chia tay. hường. b�n cầu

t�c gi�. bay. m�i nắng. dại

biển laguna.

người đội n�n rộng. mang k�nh đen. ngồi đọc thơ t�i. dưới b�ng d� (7)

một ng�y. đ� chết

chợt. con sơn ca

h�t. tr�n đồi sao (8)

giấc mơ. đ�m m�a hạ

trở về

qu�n c� ph� buồn

ngước nh�n. mắt. bầu trời cổ t�ch

chia tay. mưa rơi đầu bến xe. minh trung

bật kh�c

dao ca. dao ca (9) mặt trăng. c�y b�ng vương phủ

cơn sốt. v�ng l� c�y. đi hết thanh xu�n

nửa đ�m h� nội. lưỡi dao mổ banh h�m

ung thư. ung thư m�u t�m

ng�y đ� lạt. cỏ kh�

c� phải cỏ thi. cườm tay rỏ m�u. của những b�ng d� quỳ (10)

đi tr�n đồi hoang

h� gọi về. gọi về. tr� nhớ xanh

đồi whispering pines. đ� vỡ m�i trăng. lou của thơ apollinaire (11). �i. c�n y�u cuộc đời. mắt xếch. chiều h�n

m�. m�i hương ph� dung. của phố t�u ở los. rất đi�n

m�. trăng đ�m casino nguyệt động. v� m�a h�. đ� chết

cũng đ� tắt

điệu blues

v� m�a thu ở c� ph� ly thơ. nhớ kh�ng. b�n tay c�n hơi ấm. ủ

b�nh tr� s�i. lệ rơi

chiều của quạ (12)

t�i ngồi đốt

những c�nh hồng kh�

trước thềm ng�i nh�

ở đồi twelve oaks

m�i hương. trong nắng. l�ng qu�n

l�ng qu�n. như thuở kh�ng người

v� chợt thấy m�nh. đi về ph�a

dốc sương. đỏ

của m�u đ� ong

bia mộ. khắc đề t�n t�i

nguyễn xu�n thiệp

 

m�a thu. 2010

NXT

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

 

*đ�m qua, 8 th�ng 10, đọc lại Dream Record; June 1945 của Allen Ginsberg

(1) ngẫu hứng từ ca từ TCS: nắng qu�i y�u ma / lung lay th�nh tr� / lung lay cửa nh�...

(2)Thanh S�m, xưa ở Đ� Lạt, bạn chung của Đinh Cường, Trịnh C�ng Sơn, Nguyễn Xu�nThiệp...

(3)T�n Nữ Kim Phượng, họa sĩ, gi�o sư hội họa THĐ, nh� ở b�n hồ M� Linh như một con t�u, l� bạn th�n của họa sĩ Đinh Cường, xuống t�c đi tu v� đ� về nơi c�i Bụt.

(4) lần đầu ti�n uống tr� tường vi L� Uy�n Phương pha năm 1972 ở Đ� Lạt

(5) dạ lan, trong chương tr�nh dạ lan của đ�i qu�n đội ng�y xưa

(6) nh� thơ Kim Tuấn, xưa ở Pleiku, đ� bỏ bạn b� ra đi.

(7) người c�n ngồi đọc thơ t�i tr�n bờ biển Laguna?

(8) con sơn ca h�t tr�n đầu n�i v� trong thơ t�i

(9) Dao Ca, Nguyễn Xu�n Th�m, thi sĩ v� l� em, thời nhỏ ở Vương phủ, bỏ đi l�n rừng, hiện sống những ng�y buồn ở H� Nội với bệnh ung thư

�(10) người con g�i thường cầm c�nh hoa đi trong chiều Đ� Lạt

(11) lou, ở caf� Vieux Carr�, trong thơ Apollinaire

(12) chủ nh�n b�nh tr� s�i v� chiếc cốc lửa, hiện ở trong ng�i nh� tr�n đồi quạ Twelve Oaks

 

 

 

� gio-o.com 2011