tranh: L� QuếHương

 

 

 

Nguyễn Xu�n Thiệp

 

 

KH�C CA CỦA NGƯỜI TUYỆT VỌNG

 

 

buổi chiều. nghe tiếng ve ran

 

 

chiều

đứng nh�n vầng trăng mọc sớm

bỗng nghe tiếng ve ran

tr�n ngọn sồi gi�

tưởng m�nh đang đứng

trước cổng khu vườn thời nhỏ

em c� nghe tiếng ve

của thời thơ ấu ấy

c�ng anh

thuở đầu trọc

tắm s�ng. bẻ trộm bắp

chưa biết tới nỗi buồn

bao gi

bao giờ

anh về lại. bến xưa

 

 

 

m�a thu. con dế. v� vầng trăng

 

 

m�a thu

với gi�. những chiếc l� v�ng. trong c�y

t�i đi t�m con dế

v� vầng trăng

�i. vầng trăng. từng nghe t�i đọc thơ. những ng�y đ�i r�ch vừa ra khỏi trại t�. lang thang kiếm ăn tr�n đường phố s�i g�n

v� đ� c�ng t�i. chia nhau. củ khoai lang. buổi tối

 

với niềm tuyệt vọng

t�i t�m con dế

đ� c�ng t�i h�t kh�c ca chiều

b�n ng�i mộ đ�

 

b�y giờ. m�a thu xứ người

cũng c� đơn v� gi� lạnh

t�i đi t�m lại vầng trăng

v� cả con dế. ca nh�n

 

n�y em

b�n hi�n nh� em. đ�m nay. dường như cũng c� vầng trăng

v� tiếng con dế g�y

như trong thơ t�i

�i. cho t�i xin lại hồn m�nh

v� đốm lửa

 

 

 

treo một � thơ l�n khung cửa sổ

 

 

m� sương

m� sương. linh hồn

chiều

sombre dimanche

kh�ng ai mang cho. c�nh hoa. iris

nụ cười t�m

đ�u rồi������

hồn t�i

c�y b�ng

g�c phố

v� căn nh� của quả b�ng bay

để treo l�n khung cửa sổ

một � thơ

tuyệt vọng. chiều. rực rỡ

 

 

 

gởi người y�u dấu

 

những con chim sẻ. khi qua đời. về đ�u

 

hồn t�i. về đ�u

khi nắng chiều đ� tắt

em h�y đứng b�n t�i

d� tuyết rơi. hay mưa đ�

bầu trời h�m nay. vẫn c�n

mặt trời. mặt trăng. vẫn c�n

em h�y đứng b�n t�i

h�y đứng b�n t�i

người ca sỹ ấy đ� h�t. h�nh ảnh một buổi chiều

b�y giờ đ� ra đi*

hồn c� về đ�u

t�i l�m thơ

hồn t�i về đ�u

xin em h�y đứng b�n t�i

như c�nh hải �u. tr�n c�nh buồm b�o tố

 

NXT

 

*Ca sỹ Quỳnh Giao v� ca kh�c L�m Tuyền

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

 

 

� gio-o.com 2015