Nguyn Xu�n Thip

 

NGŨ NG�N TƯỜNG VI & MƯA

 

 

 

Ngũ ng�n tường vi

 

những ngọn c�y. ven rừng

đợi b�nh minh. trở giấc

bầy chim xa dừng ch�n

b�o tin vui trở lại

 

n�y em. đ� sớm mai

 

em h�i b�ng tường vi

trong vườn c�y đợi nắng

thoảng hương tr� vũ di

từ một c�u thơ cổ

 

những c�u thơ anh viết

d�i theo đường chim bay

cũng l� b�ng tường vi

s�ng n�o em đ� h�i

 

s�ng n�o em đ� h�i

b�ng tường vi m�u xanh

c� ửng đường v�n đỏ

c� t�m pha lời chim

 

xanh l� xanh chờ đợi

đỏ l� vết dao s�u

t�m với sầu nuối tiếc

sao thời gian qua mau

 

sao thời gian kh�ng ở

em h�i b�ng tường vi

tưởng rằng sẽ cất giữ

thơ anh v� xu�n th�

 

tưởng rằng sẽ cất giữ

tường vi đ�u. xu�n th�...

 

 

 

Mưa

 

mưa m� sa. mưa th�ng t�m. hay mưa th�ng năm

t�i đi. hồn c�y. mưa hạ hay mưa m�a đ�ng

em vẫn b�n bờ kia. biển. m�y. v�ng nắng đậm

t�i nh�n trời. gọi một vầng trăng trổ b�ng

 

mưa từ đất rộng. �o em phai. mưa qua s�ng

mưa s�i g�n. mưa ở đ�y. m�a new orleans

tiếng đ�n trầm rụng. qu�n �m. c�i blues nức nở

khuya rồi. c� tiếng s�ng. v� rừng xưa nước

������������� ������������������������������������mắt xanh

 

em c� nhớ. mai kia. sẽ mưa tr�n hồ sen. tr�n

������������������������������������������������� rặng nh�n

t�i l�m c�nh chim cổ t�ch bay ngược thời gian

em chơi nhảy d�y. nhớ cột gi�m đ�i vạt �o thơ.

���� �������������������������������con chuồn chuồn. đỏ

vết đau ấu thời. chiếc kẹp t�c. qu�n tr�n ổ rơm

 

khi xa t�i. trời mưa kh�ng nhỉ. th� cứ n�i l�

����������������������������������������������������� mưa đi

th�m ch�t mộng. người xa nước. l�c chia tay

��� ��������������������những b�ng tr�c đ�o. ướt t�c

rơi. m�i hi�n thưa. nh�n g� nữa. phố mưa

thấm tr�n trang s�ch. em �m v�o ngực. lỡ mai

���������������������������������������� người kh�ng về

 

th� mưa

những guồng tơ quay. dưới m�i nh� m�y x�m

m�a thu

rồi m�a hạ

tiếng ve khơi biển rộng

vỡ qu� khứ. m� t�i đi

qua những chiếc cầu treo. thi�n ni�n kỷ t�ng

�������������������� t�ng. nghi�ng. th�nh phố quạ

trở giấc tường vi. mưa ở đ�y. mưa từ rất xa.

�������������������������������������������������� rất xa

 

NXT

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

� gio-o.com 2010