tranh: Dinh Cuong

 


NGUYỄN XU�N THIỆP

 

ng�i nh� m�i gỗ sồi

 

 

 

rồi anh sẽ về tới đ�

trong ng�i nh� m�i gỗ sồi

của john steinbeck

ở salinas. ven v�ng biển cali

v�

dưới ngọn đ�n hoa huệ

anh sẽ đọc

của chuột v� người

ph�a đ�ng vườn địa đ�ng*

ở đ�u đ�

con đường l�t đ�

c� h�ng c�y. qu�ng vai nhau. v� quảng trường. nh� h�t

với chiếc đồng hồ cổ. quạ k�u

 

chiều. vẫn chiều lệ đ�. xưa

trong ng�i nh� m�i gỗ sồi

c� h�nh john steinbeck v� con trai. trong rừng gi�

việt nam. thời chiến tranh

những b�ng hồng t�y ban nha. m�u đỏ. m�i ava gardner

ngồi ăn b�nh nướng v� uống vang

nhớ camille

�i camille

em ở đ�u giờ n�y

biển nha trang

d�n hoa giấy

mơ giấc mơ của s�ng

 

v�ng

anh sẽ về trong ng�i nh� m�i gỗ sồi

để tưởng m�nh. đang tr�n phố biển. thời thơ ấu

với tiếng cười

� tim

bật kh�c

 

*T�c phẩm của John Steinbeck

�� -Of Mice and Men

�� -East of Eden

 

 

 

kh�c thơ

 

s�ng m�a đ�ng trời kh�ng c� nắng

 

 

 

buổi s�ng

trời kh�ng c� nắng

ngồi một m�nh. với t�ch tr�. nhớ

như s�ng

collage từ những mảnh vụn. thời gian

 

chợt thấy lại

con bướm v�ng. tr�n h�ng dậu. nắng rơi thưa

tiếng c�i t�u

s�n ga. kh�ng đốm lửa

c�y cầu. g�y. gục đầu. ngang d�ng s�ng

t�i kh�ng về nữa

chỉ c� m�i ng�i m�u n�u. vương phủ. v� c�y b�ng thức đợi

chim �n ơi

c�n bay lượn tr�n những cột buồm. bến bạch đằng

v� m�i lầu hotel du parc

t�i đi

mang trong hồn. gầy. những c�nh bay. chớp x�

đường chiều

vỉa h� gạch x�m. người đứng đợi người. bao năm

tiếng k�n th� thiết

biệt ly. ng�n dặm. nghi�ng nghi�ng qua trời. s�ng chao

những chiếc l� th�ng kh�. dưới ch�n. m�a thơm cổ t�ch

th ơi. th ơi

mặt trời treo cổ. tr�n n�c nh� thờ con g�

ngước nh�n. thời gian. collage hồn. lưu xứ

bay. bay

những cụm tuyết. trưa qua. c�n đọng trong hồn

tr�n khung cửa sổ

chợt thấy

c�y sồi

b�ng quạ

t�i đi. qua lưu đ�y. với �o r�ch vai

hồn du thủ

nửa đ�m. t�m b�ng. dưới m�i gồi

kh�c nghẹn. b�t cơm chiều. trộn sắn. v� muối hột

t�i về

s�i g�n chết

vầng trăng. rũ t�c. tr�n con s�ng. cầu kinh

m�a hạ

tiếng ve k�u. �i tuổi nhỏ của t�i

h�t l�n đi ve

d� bụng đ�i

như t�i vẫn h�t. lời v� ng�n

với cuộc đời. với người. hư ảo ng�y tr�i qua trong ng�i nh� gỗ rừng hoa fuki

hư ảo. như giấc mơ nơi th�nh phố biển. với h�ng cọ. v� căn ph�ng mặt trăng

v� giấc mơ. về lại tr�n s�n nh�

đốt l�n đống lửa. l� b�ng. sưởi ấm

t�i

hồn l�ng du. collage thời gian. của gỗ. v� đ�

 

Th�ng 2. 2014

NXT

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

� gio-o.com 2014