nguyn xu�n thip

 

MƯA Ở Đ�Y NHƯ MƯA Ở QU� NH�

 

 

ngửa mặt đi. dưới h�ng mưa trong

ngửa mặt đi. dưới cơn mưa m�a hạ

mưa ở đ�y

mưa qua miền đ�ng x�m cỏ

phương đo�i. trời vẫn xanh

nắng hồng sa. bay m�a

 

qua mưa

thấy đời như một b�ng sen

qua mưa

thấy đời như m�m x�i chin ửng

 

n�y người bạn đường. c�ng ta đi dưới cơn mưa th�ng hạ

c� chi đ�u m� lặng thinh

c� chi đ�u m� muộn phiền

th�i. gần lại b�n nhau. v� n�i

mưa ở đ�y. như mưa ở qu� nh�

 

đ� vườn ai xanh biếc

hoa cau. v�ng. mấy m�a trăng

chắc hẳn đ�m nay l�ng sẽ m�t

đ�m sẽ cho�ng chiếc khăn thơm l�n giấc ngủ mơ

 

n�y hỡi

bay l�n

những b�ng đời rực rỡ

c�ng ta đi trong mưa

mưa ở đ�y

mưa chưa qua một v�ng x�m cỏ

mưa ở đ�y. như mưa ở qu� nh�

mưa chạy quanh những con đường m�n

mưa nhảy nh�t tr�n đầu ngọn l�

mưa như ch� b� con

một lần rong chơi. v� qu�n hết

trong mưa

những con vịt trắng nh�n trời

đ�i ch� ngh� đuổi nhau b�n bờ nước

v� l� sen phủ k�n mặt hồ

đ�. bức sơn m�i. một sớm treo trong ph�ng triển l�m

 

ơi. người bạn thơ ơi

�o ướt. t�c ướt. chiều mưa

mắt đắm hồn m�y xa

mưa ở đ�y

mưa qua mấy th�n nh� cỏ

mưa ở đ�y. như mưa ở qu� nh�

mưa từ thảo nguy�n

chảy qua khe m�n. sỏi đỏ

k�a. tiếng nhạc ngựa ai rung

chiều trong rừng. hiu quạnh

mưa

tiếng reo của trẻ th�nh ha-mơ-le

v� gi�

người thổi s�o lang thang tr�n mặt đất

gi� vin ngọn cau v�ng

rong cương qua bờ th�y dương. rạp b�ng

gi� th�nh thang. b�n trời rộng

một sớm l�ng du qua chốn n�y

k�a. ai chơi đ�n thập lục. m� �m thanh rung suốt h�ng c�y

ồ. kh�c vui lưu thủy

 

người bạn đường. chiều nay. v�c c�y củi ướt. đi trong mưa. về qua x�m nhỏ

mơ ngọn lửa bếp ngh�o

mưa ở đ�y

như mưa từ thuở ấu thơ

n�y. ch� b� con.

thức dậy. nh�n xem. c�ng ta. trong mưa. như trong ng�y hội

bản hợp xướng. của lũ ve rừng

kh�c ca m�a. của bầy ong nghệ

ch� dế thổi k�n l� cỏ

đ�m ễnh ương. v� điệu trống cơm

s�n khấu hạ m�n

người đi xem. trở về. trong mưa

n�p dưới b�ng d�

quay. t�t

ch� dế. l�m người đ�nh xe

ch� ra hơi muộn. v� c� nhiều người tặng hoa. sau s� tr�nh diễn

a. k�a

th�i đi

n�o. leng keng

 

c�u chuyện thần ti�n b�n bếp lửa

đ�u ngờ. trở lại. chiều nay. với t�i. người t� xa xứ

n�y. người bạn đường ơi

dừng ch�n. vấn mồi thuốc ẩm

bập bập ho�i. rồi cũng ch�y

đứng lặng nh�n trời

kh�i thuốc. chiều nay. dậy l�n. m�i thạch thảo

 

qua mưa

ta thấy lại. những tầng cửa sổ. bật s�ng. trong đ�m

thấp tho�ng. đời vui. sau khung k�nh

tiếng n�i cười. lẫn tiếng hạt mưa

nay. dẫu đ� kh�p. trước mắt ta. trăm ngh�n c�nh cửa

�nh chớp xanh c�n s�ng m�i hồn

 

qua mưa

ta thấy lại một h� phố quen

buổi chiều. tiếng reo của �m thanh. v� vầng hương s�ng

một cửa tiệm b�n đồ trẻ con

cạnh gian hang thủy tinh. v� đồ sứ

đời tiếp tr�i. rất dịu d�ng

từ chiếc v�ng mơ. tới c�nh ảo tưởng

một qu�n c� ph�. mở cửa dưới mưa ph�n

rộn r� �o mưa. v� n�n dạ

một g�c tường b�n thuốc l�, v� di�m

nơi dừng lại rồi đi bao nụ cười. tỏa ấm

nhớ kh�ng. c� h�ng b�n s�ch c�i nở xanh. một sớm đ� bỏ đi

cửa h�ng th�nh chỗ tr� mưa của bầy chim �n

ở một vỉa h�. c� độc. người thợ v� gi�y. ngồi kể cuộc phiếm du. v� những con đường

a. lũ trẻ v�y quanh quầy b�n kem

ta m�. c�y kem cornet. h�nh sừng b�

tr�n đường về. lũ trẻ theo ch�n những quả b�ng m�u hồng

người b�n bong vừa đi. vừa thổi k�n. lảnh l�t

gọi đ�m về

cơn gi� đ�m. nồng m�i đậu phụng rang. v� phở n�ng

đ�u c� b� b�n ng�. trong khuya. b�n cho ta những bắp ng�. v�ng ngon. tr�n ngọn lửa

chớp mắt

lửa pha l� vạch s�ng ch�n trời

mưa rơi. s�ng rừng thưa. nội cỏ

mưa ở đ�y. như mưa. từ những cơn mơ

 

em mặc �o lụa

em h�i cho ta một đ�a tường vi

b�ng tường vi b�y giờ vẫn nở

như cuộc đời. như �nh s�ng. như tiếng chim

ri�ng ch�ng ta. chẳng c�n dừng lại

m�y ch�n trời. v� s�ng l�ng du

tiếp tiếp. tr�i đi. d�ng thủy ngữ

 

mưa

những giọt mưa rơi qua trời s�ng

rớt xuống ao hồ. nở những b�p sen

mưa. trong khu vườn ủ mật

thoảng qua tr� tưởng. m�i tr�i chin. v� men rượu

đ�u. ly rượu �ng v�ng. em đ� uống c�ng ta. như uống ngọt ng�o. cay đắng. trước ng�y chia tay. trong đ�m lễ nến

mưa. v� đ�n. tr�n s�ng

ch�n s�ng đẩy đưa. ta đi tr�n đường biệt xứ

mang trong hồn. ch�t b�ng đ�m. v� lửa nến xanh. của th�nh phố qu� nh�

qua đ�y

như vệt trăng. qua miền đồng cỏ

nghe vi vu. biển gọi nguồn về

tr�ng khơi. i ầm. con nước động

lưng trời. lượng lượng. mưa sa

phới vui. hồn c�y cỏ

hạnh ph�c. ấu thơ ơi. xanh ly nước bạc h�. ta vừa n�ng uống lại. trong cơn c�t bụi. phủ v�i

nh�n lại dặm trường. thương ai lỡ bước

c�i hư sinh. chấp chới. b�ng người

đi trong chiều gi� ngược

nh�n lại ta

người c�ng khổ. kẻ c�ng đường. tr�n mặt đất m�nh m�ng

trần th�n. trong nắng r�t

nay gặp trận mưa hoa. loang lo�ng. qua trời

mở tung ngh�n c�nh cửa

thấy c�y v� ưu. rũ b�ng. quanh đời

đầu c�nh. chim trắng h�t

kinh lăng nghi�m. v� hội ph�p hoa

hết rồi. thời quỷ mị

đời h�n hoan. gi� gọi ta

h�i cỏ. n�n mơ. tay� nải biếc

mai về

dưới trăng. h�i một b�ng tr�

trong mưa buộc ch� ngựa con b�n bờ dậu mục

đốt ngọn lửa hồng. trong căn nh� gỗ. b�n đồi

đọc lại cổ thi v� cựu ước

h�t kh�c kinh vui

gởi lo�i người khắp nơi trong c�i gi�

mai về

tắm m�t. dưới trận mưa qu� nh�

ăn b�t canh hoa l�

nghe b�nh y�n. trong giọt nước sa

nhắm mắt. thấy song hằng. trải lụa

thủy triều l�n. lồng lộng. tiếng ca

 

mưa ở đ�y. như mưa. trong rừng tr�c

mưa ở đ�y. như mưa ở qu� nh�

 

 

Nghệ Tĩnh 1980

 

(tr�ch T�i C�ng Gi� M�a - sắp t�i bản)

 

NXT

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

 

� gio-o.com 2012