Tiếng K�n Chiều tranh: Đinh Cường


 

Nguyn Xu�n Thip

 

M�a h�

của tiếng k�n vuvuzela

& những b�ng hồng bạch

 

C� một m�a h� như thế

những c�nh diều

bay đầy dải gaza

những c�nh diều mang giấc mộng trẻ thơ

v� một thế giới b�nh y�n

kh�ng hận th�. kh�ng chia ly. kh�ng đ�i khổ

�i. tuổi thơ t�i

tr�n c�nh đồng l�ng lại thế

n�y em. c� thấy con diều giấy. v� vầng trăng bạc. ng�y n�o

trong giấc mộng đau

 

 

c� một m�a h� như thế

tiếng k�n vuvuzela. �a vỡ

kh�n trường. world cup

đường b�ng bay. như tim anh. sớm mai th�ng s�u

nhưng rồi em đ� bỏ đi

ng�y h�m ấy. để lại t�i

c�ng m�a h�

v� tiếng k�n

nức nở

 

v�ng. c� một m�a h�

của b�ng hồng bạch

nhớ kh�ng

m�i hương. của những b�ng hoa. đ� h�i

từ thời xanh xưa

khi em vừa mới lớn. v� anh. ngo�i hai mươi tuổi

chưa qua bi kịch. một thời

m�i anh. b�y giờ l� những c�nh hồng kh�

kh�ng ai h�n

�i đời ta

em c� nhớ

 

em c� nhớ

m�i hương của buổi sớm mai

đất. trời. v� cỏ nước y�n

thuở thịnh đường. c� thơ. v� liễu

cho anh về với

khi em ngồi chờ. mặt trời rớt xuống. sau đồi cỏ t�a

những hồi chu�ng. bay

như chim. của giấc mơ. thời nhỏ của em

 

v�ng. c� một m�a h� như thế

tiếng k�n vuvuzela. nức nở

một người. quay mặt

bỏ đi

 

 

 

 

Mai sau. khi m�a h� tới�

 

Mai sau

khi m�a h� tới

xin người h�y nhớ

m�i hương. của ch�n tr�. tr�n phi cảng

v� những tr�i vải dương qu� phi

thơm da người. hương của trời. v� đất ấy

 

mai sau

khi ra vườn

h�i những b�ng hương nhu

vương m�u m�u t�m

người h�y nghĩ

về một m�a h�

v� những m�i hương. đ� chết

 

 

 

 

Gọi em dậy

 

gọi em dậy. gọi em dậy

tr�n đỉnh c�y phong du. ng�y th�ng

đang qua

gọi em dậy

gọi em dậy

với nắng tr�n đồi

kẻo mai về tr�n lối t� huy

của diều. v� quạ

gọi em dậy

từ chi�m bao

rạng rỡ

k�a. con bướm. đậu tr�n đầu c�n cuốc

của người t�

đ� bay đi. về c�i kh�ng m�u

v�. vầng trăng. đ� đi qua b�i m�a

 

�i. vầng trăng đ� đi qua b�i m�a

mưa về

mưa giăng. ng� tối

b�n. v� mưa. trong trăng

t�c rũ. �o rũ. cơ h�n

vai nghi�ng

l� ai

hay t�i

gọi em dậy. gọi em dậy

kẻo chuyến xe greyhound sắp rời bến

đi về th�nh phố xa

chỉ c�n lại. anh v� em

v� những cột đ�n. c�i gục đầu

mưa. kh�c

 

gọi em dậy. gọi em dậy

 

sinh nhật anh

một ng�y. của th�ng bảy

trong rừng

s�i v� thơ

 

gọi em dậy. gọi em dậy

 

NXT

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

� gio-o.com 2010