nguyễn xu�n thiệp

 

MỘT KH�C H�T VUI������� �������������������

 


một đ�m n�o chiến tranh. đ� xa

một đ�m n�o. như đ�m nay. dưới bầu trời của

������������������������������������� những v� sao

em n�i với anh

bằng đ�i mắt bướm. xanh

những lời mộng mị

�i. c� một t�nh y�u như m�y

của thời chia c�ch

tiếng n�i em. tiếng một lo�i chim

theo anh đi. qua những c�nh đồng. qua những�

����������������������������������������� th�nh phố

qua chiến tranh. qua ngục t�

gi� thu thổi. vi vu lời chia biệt

mưa ph�n ướt �o. vai gầy

tiếng n�i em. con sơn ca. đậu tr�n đầu giấc

���������������������������������������������������� mộng của anh

v� h�t. qua miền đất khổ

phải chăng

từ giấc mộng xưa. em hiện về

giữa những đổi thay. m�u. v� đổ n�t

�i. andalousia đọa đ�y

�i. s�i g�n

người chết vượt qua. người sống vượt qua

để đến bến bờ. qu�n gi� b�o

những sớm mai. nắng l�n

những ho�ng h�n. t�m. m�u hoa đồng thảo

anh đi qua những bến t�u. những hải cảng.

�������������������������������������������������������� những s�n ga

những c�y cầu bắc ngang thế kỷ

gi� lạnh đầy

c� khi th�m một điếu thuốc

để thấy qua l�n kh�i x�m. nụ cười xưa. c� thể

��������������������������� kh�ng c�n rực rỡ. nhưng ấm �p

nhớ tiếng h�t. của con sơn ca. tr�n đồi lau xanh

ph� thọ

 

v� rồi

con sơn ca ng�y xưa giờ lại h�t

từ một giấc mộng

h�t về đ�y giữa y�n vui

�i. andalousia

�i. s�i g�n

m�i m�i

 

 

nguyễn xu�n thiệp

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

 

� gio-o.com 2012