photo:http://www.inamherst.com

 NGUYỄN XU�N THIỆP

 

 

 mặt trăng

 

emily dickinson

 

 

đ�m nay

anh mở cửa

nh�n thấy mặt trăng

mặt trăng. �. mặt trăng

c�n đ� sao

qua bao m�a c�y thay l�

 

như chiếc khăn

em bỏ qu�n

tr�n bờ r�o

một ng�y trời lộng gi�. đ� xa

 

cũng y như vậy

đ�m nay

anh đọc. emily dickinson

gặp ch� ong

ng�y n�o

v� đứa nhỏ

đi t�m mặt trăng

trong đ�m l� kh�

 

mặt trăng

hay emily dickinson

đứng b�n cửa sổ. tr�n balcon

c� l� bạn của trẻ thơ

như trăng

 

rồi một ng�y. anh sẽ ra đi

v�ng. anh sẽ ra đi

như con ong m�a hạ

nhưng mặt trăng

emily dickinson

c�n m�i

 

như em c�n m�i

với trăng

 

 

 

la paloma

 

 

tưởng tượng

giấc mơ

c� nụ cười. v� bờ lau t�m

c� th�m c�nh hải �u

em. bước đi. một m�nh

vai nghi�ng. n�n rộng

mắt nh�n. ngo�i khơi xa. c�nh buồm xa. khuất

em gọi

ời. ời

tim ơi. tim ơi

h�ng th�ng

đứng trong chiều

t�c v� kh�i

chỉ nghe tiếng s�ng

người kh�ng về nữa

�i. la paloma

c�nh buồm xa xưa

 

 

 

tưởng tượng. đ�m trong khu vườn của hoa oải hương

 

 

rồi mưa sẽ rơi

tr�n những h�ng l� thẫm

v� nắng. như trẻ thơ. sẽ reo

b�n hi�n ng�i nh�. m�i gỗ sồi

gi�

đ�m. trong khu vườn của hoa oải hương

những ngọn đ�n. thắp s�ng lối đi

c� ai vừa nh�m l�n bếp lửa. hồng. cổ t�ch

t�ch tr� ấm trong tay. những d�ng chữ chạy tr�n trang giấy

tiếng cười

buổi chiều

c� tiếng c�i xe vẳng tới

người đến với người

như kh�ng hề chia c�ch

v� anh sẽ l�m thơ cho những ng�y th�ng ấy

 

NXT

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

� gio-o.com 2013