Nguyễn Xu�n Thiệp

 


Đ�M. ĐỌC THƠ NGUYỄN THỊ KH�NH MINH

 

 

 

đ�m

ngồi đọc thơ nguyễn thị kh�nh minh

một đ�m kh�ng c� �nh lửa thunderstorm qua bầu trời dallas

cho d� lốc v�i rồng v� mưa đ� ở amarillo

kh�ng gian y�n tĩnh. gi� nhẹ qua m�i nh� v� ch�m c�y

trăng hạ huyền đang soi tr�n hồ nước. cạnh những kh�m lau gầy v� bờ hoa bluebonnet t�m xanh. những con vịt giờ đ� ngủ

v�ng. đ�m thật y�n

chỉ thỉnh thoảng một c�nh chim bay qua trời. k�u

rụng rời. tiếng quạ. cổ thi.

 

ai. ai ngồi trước hi�n nh�. chỉ một m�nh. b�n những bụi oải hương. v� ngọn đ�n soi 

vừa đủ s�ng những trang thơ

�i. những trang thơ. mang m�u đỏ của chiếc l� phong. bay quanỗi buồn. v� sự c� đơn

bay qua giọt lệ. c�nh hoa xanh. bleuet. bay qua b�ng người

thanh xu�n ơi. mảnh trăng tr�n đồi lau t�m

mảnh trăng ng�y xưa. c� g�i nhỏ. ngậm tr�n m�i

đi về d�y phố xa...

em mặc �o v�ng. t�c em bay

v� d�ng s�ng. tr�i

người tr�i. b�ng tr�i

 

về đ�u

c�n lưu dấu    

chiếc khăn cho�ng. mang hơi ấm của buổi thanh xu�n. bỏ qu�n b�n hi�n nh�. giờ đ� bay l�n c�nh c�y

chờ ai. đợi ai

nghe bước ch�n của gi�. tự xa về

như trong giấc mơ

 

chợt thấy trưa n�o đầy nắng. tr�n thềm gạch đỏ

c� b� đứng chờ mẹ

trong tiếng c�i t�u. vọng về. từ một nỗi nhớ. s�n ga nha trang

v� mưa. s�n gạch hồng

cha đi xa. m�a hạ. chưa về

c� b� chờ. chờ m�i. những ch�m b�ng giấy rụng. bay

t�n phai

ơi. nỗi nhớ

người mong người

bao năm

 

nhớ kh�ng

những ch�m b�ng giấy tr�n s�n. đ� rụng

v� h�o kh�. từ ng�y ấy

c�y sầu đ�ng. v� con chuồn chuồn của tuổi thơ. về đ�u

m�u hoa c�c quỳ. về đ�u

ơi. nỗi nhớ

người mong người

bao năm

 

như trong giấc mơ

đ� một giờ s�ng

c�i b�ng vẫn ngồi trước thềm

chờ ai

b�ng tương tư, b�ng tro rơm, b�ng t�c tơ, b�ng thơ ng�y, b�ng đợi chờ�

b�ng ơi. chờ ai

nh�n l�n bầu trời

đ�n chim xưa

bay v�o giấc mộng. c� m�i oải hương. của th�ng năm

thơm về tận miền đồng cỏ

gi� l�n. gi� l�n

mang k� ức của biển khơi

v� những khu rừng nhiệt đới

cơn mưa

trong vườn tr� tưởng

những c�nh m�i chờ. c�n neo. tr�n c�nh nắng

v�. b�ng bay. đi t�m c�i đẹp 

những c�u thơ c� c�nh. như đ�i t�nh nh�n. trong tranh chagall

h�n. h�n nhau. �m hưởng b�i dạ kh�c. v� m�i d� hoa. thi�n thu

 

th�i. h�y về trong căn nh� gỗ ven đồi

khuya nay  

để nghe

một m�a gi� santa ana. thổi qua thơ người

những trận gi� của gai nhọn

cuốn theo những hạt mưa trong mắt đỏ

gi� santa ana v� mưa s�i g�n

con đường duy t�n. ngọn đ�n mở mắt

đợi ai về

như trong cổ t�ch. chiếc gi�y l� ngọn l� kh� lăn tr�n vỉa h�. vềph�a nắng xưa

về th�i. về viết những trang thơ

những mảnh đời. tả tơi. sẽ h�n gắn lại

đ�u đ�y

trong thơ em

với nắng nha trang

v� mưa s�i g�n. ai kh�c

những c�nh dầu bay

 

June 2013

 

NXT

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

 

� gio-o.com 2013