photo:http://flowerpicturegallery.com/

 

 

Nguyn Xu�n Thip

 

 

bin laguna

nh�nh hoa lavender vn tr�i tr�n b s�ng

 

 

n�y em

biển laguna

nh�nh hoa lavender vẫn tr�i tr�n bờ s�ng

 

lại thấy

đứng trước ng�i nh� ở phố M.

thềm xưa

ngấn nắng buổi chiều

c�n thơm hương xo�i ch�n

kh�ng. kh�ng g� cửa

để giữ trong đ�i mắt m�a h�

giọt lệ

của một b�i thơ. đ� viết

chiều trong c�y

chiều. vẫn chiều. tr�c đ�o. đỏ

nh�n ra

c�nh buồm. m�u của tranh chagall

k� ức ng�y. đầy nắng

 

n�y em

biển laguna

nh�nh hoa lavender vẫn tr�i tr�n bờ s�ng

 

v� dụ như

một chiều ch�n trời ục ục cơn gi�ng

rực nắng qu�i

người c� đi. c�ng chồng. ra biển

nhớ thăm gi�m t�i

phố x�. những b�ng d�

v� grace kelly .như người ng�y xưa. vẫn ngồi

�������������� đ�. với cặp k�nh đen. v� ly c� ph�

�������������� cappuccino. nơi g�c qu�n

trong gian h�ng b�n đồ antique. chắc vẫn c�n

�������������� chiếc b�nh đất nung sặc sỡ. khắc c�u

�������������� thơ của keats: a thing of beauty is a joy

�������������� forever. xin m�i m�i l� niềm vui. b�n người.

bởi tiếng hải �u. đ� k�u x�. trời chiều

một giấc mơ. vỡ

 

n�y em

biển laguna

nh�nh hoa lavender vẫn tr�i tr�n bờ song

 

 

M�a h� 2002

 

NXT

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

� gio-o.com 2010