photo:http://vanzguitars.files.wordpress.com/

 

(bấm v�o đ�y xem video b�i h�t Stand By Me của Roger Ridley)

 

TẢn mẠn

B�n t�ch c� ph�

 

N�y y�u du em,

xin h�y đứng b�n t�i


Nguyn Xu�n Thip

 

No matter who you are

No matter where you go in your life

At some point you're going to need

Somebody to stand by you.

 

When the night has come, and the land is dark

And the moon is the only light we will see

No I won't be afraid, no I-I-I won't shed one tear

Just as long as the people come and stand by me.

 

Bất kể bạn l� ai

bất kể bạn đi đến đ�u trong cuộc đời m�nh

v�o một thời điểm n�o đ�

bạn sẽ cần một người b�n cạnh�

v� khi m�n đ�m bu�ng xuống

khi mặt đất trở th�nh tối tăm

chỉ c�n �nh trăng soi tr�n đường

kh�ng. t�i sẽ kh�ng sợ h�i

kh�ng bao giờ sợ h�i

khi mọi người đến b�n t�i

�i y�u dấu em. h�y đứng b�n t�i. h�y đứng b�n t�i

v� cho d� bầu trời tr�n cao kia sụp xuống

v� n�i kia bị cuốn tr�i ra biển

th� em ơi

t�i sẽ kh�ng kh�c. kh�ng rơi lệ

khi c� em. c� em m�i m�i đứng b�n t�i

đứng b�n t�i�

��� Một đ�m m�a đ�ng, ngồi uống rượu với Nguyễn Ước ở �nh� bạn tr�n Phố Galand, được nghe Ian B�i h�t b�i Stand by Me trong tiếng guitar bập b�ng, l�ng Nguyễn bồi hồi x�c động. V� nhớ đến người nhạc sĩ du ca da đen Roger Ridley c�ng kh�c ca một chiều tr�n g�c phố Santa Monica.

.

�� V�ng� Nhưng xin trước hết h�y nghe lời giới thiệu của một nh� b�o tr�n web: C� thể do v� t�nh hay vội v� bạn đi qua một nh� ga t�u điện ngầm ở New York m� kh�ng nghe kh�ng nh�n thấy Roger Ridley, người nghệ sĩ da m�u h�t v� chơi guitar mua vui cho người qua lại. �

�� �B�i Stand by Me v� tiếng đ�n th�ng của Roger Ridley tr�n một h� phố, s�n ga� �i, một trưa một chiều n�o đ� đ� đi qua. V�ng, trong cuộc sống hối hả hiện nay, c� khi ch�ng ta đi ngang m� kh�ng để � tới một tiếng h�t muốn nối liền c�c bến bờ v� m�u da lại với nhau. Nhưng trước hết, Roger Ridley l� ai? Ch�o đời ở Lumpkin, một th�nh phố nhỏ gần Atlanta, Geogia nhưng Roger Ridley trưởng th�nh ở New York City. Tại đ�y, �ng c�ng c�c em g�i của m�nh h�t trong nh� thờ v� c�c buổi hội diễn tr�n khắp Miền Đ�ng. Khi c�c con của �ng đ� trưởng th�nh, �ng cống hiến thời gian c�n lại của đời m�nh cho �m nhạc. �ng l� một trong những nghệ sĩ đầu ti�n tr�nh diễn trong chương tr�nh �Music Under New York� v� h�t tr�n s�n ga t�u điện ngầm để mua vui cho những người đi t�u. Cuối c�ng th� �m nhạc đ� đưa Roger đi khắp nước Mỹ sang tận Thụy Sĩ, � v� Nhật. Tại Mỹ, �ng thường xuy�n h�t ở kh�ch sạn New York Hotel tại Las Vegas. �ng sống với gia đ�nh ở Las Vegas cho tới khi qua đời v�o năm 2005. Roger kể: Ng�y 29 th�ng 3 năm 1997, �ng về sống ở Las Vegas. Ở đ�, �ng tr�nh diễn trong một chương tr�nh về c�c nhạc sĩ đường phố. Được đ�u chừng một năm th� một người bạn th�n giới thiệu �ng tới đường số 3 Promenade ở Santa Monica, CA. Hốt nhi�n, �ng trở lại h�t trước h�ng triệu th�nh giả, thuộc nhiều th�nh phần kh�c nhau, nhưng c�ng chung một � th�ch, đ� l� �m nhạc đ�ch thực v� gi� trị. Nhưng cho d� h�t ở trong s�n ga t�u điện ngầm ở New York, tr�n c�c h� phố ở California hay ở Thụy Sĩ, Roger l�c n�o cũng cởi mở, v� s�u sắc. �ng đem đến cho ch�ng ta một tặng phẩm đầy � nghĩa. Trong tiếng h�t của �ng, ch�ng ta lu�n cảm thấy m�nh l� đặc biệt, v� lu�n được n�ng cao l�n. Những g� �ng hiến tặng cho người nghe quả thật l� trong s�ng v� cao qu�. Từ ng�i nh� của �ng ở Las Vegas, Nevada, đến g�c phố� ở Santa Monica mỗi thứ bảy, tiếng h�t v� tiếng đ�n của �ng trong ca kh�c Stand by Me đ� đưa chương tr�nh �Playing For Change� (Chơi Nhạc Để Đem Lại Sự Đổi Thay) tới ho�n th�nh sứ mạng l� nối v�ng tay thế giới qua �m nhạc bằng c�ch đưa v�o những nhạc sĩ du ca kh�c ở khắp nơi tr�n mặt đất n�y.

�� Nhưng, em sẽ hỏi: �Playing For Change � l� g�? Xin thưa, n� l� một dự �n �m nhạc c� mục đ�ch l�m cho mọi người tr�n thế giới đến gần b�n nhau. Người lập ra n� l� Mark Johnson. V� Roger Ridley l� nhạc sĩ đầu ti�n của dự �n n�y. C�ch đ�y bốn năm, một h�m lang thang tr�n phố Promenade, ở Santa Monica, Mark gặp Roger đang tr�nh b�y ca kh�c Stand By Me, v� lập tức Mark thấy ngay được rằng tiếng h�t của Roger, linh hồn v� niềm đam m� của người nghệ sĩ da đen n�y cần phải đến với mọi người tr�n mặt đất. Từ � tưởng đ�, Mark đi đến nhận thức rằng �m nhạc c� thể gợi hứng, li�n kết mọi người v� tạo lập h�a b�nh cho thế giới. � tưởng về dự �n n�y đến từ niềm tin chung l� �m nhạc c� khả năng ph� vỡ những bi�n th�y v� vượt qua những khoảng c�ch ngăn chia giữa người v� người. Thật vậy, với ph�ng thu di động gồm c�c thiết bị kỹ thuật được sử dụng trong c�c ph�ng thu h�ng đầu thế giới, Mark v� cộng sự đ� c� mặt ở rất nhiều v�ng kh�c nhau của thế giới, ở bất kỳ nơi n�o �m nhạc c� thể đưa họ tới. "�m nhạc đ� đưa ch�ng t�i x�ch lại gần nhau, với niềm tin ch�ng ta c� thể l�m được nhiều hơn trong cuộc đời n�y khi l�m c�ng nhau hơn l� ở xa nhau" - Mark thật l�ng chia sẻ.

�� Quả đứng như lời anh n�i, cho d� ch�ng ta đến từ những v�ng địa l�, ch�nh trị, kinh tế, hay niềm tin, � thức hệ n�o đi nữa, �m nhạc c� c�i sức mạnh tổng thể để truyền đạt v� kết hợp mọi t�m hồn lại với nhau trong một cộng đồng chung. Trong �Stand by me�, c�c nghệ sĩ từ nhiều quốc gia đ� ho�n chỉnh bức tranh về �m nhạc. N�y, c�c bạn ơi, ch�ng ta thử v�o Youtube để c�ng nghe c�c nghệ sĩ đủ m�u da, chủng tộc, t�n gi�o, tiếng n�i c�ng tấu l�n kh�c �Stand by Me�. Ở khắp nơi -s�n ga xe điện ngầm ở New York, phố chiều Santa Monica, quai de brume cầu sương m� New Orleans, qu�n khuya Venezuela, một trạm xe bu�t ở South Africa, tr�n c�nh đồng b�ng vải The Congo, ở Barcelona T�y Ban Nha, Amsterdam H�a Lan, Pisa �, Toulouse Ph�p, Moscow Nga, Rio de Janero Brazil, Zuni New Mexico� Bằng mọi nhạc cụ -k�n, đ�n, trống, bộ g�.. v� tiếng h�t của người�- tr�n mọi g�c của đời sống �, những �m thanh bập b�ng như nắng chảy, gi� tuyết, lửa reo- tất cả h�a quyện lại, đưa mọi tấm l�ng lại gần nhau trong ấm �p t�nh người.

�� V� n�y y�u dấu em, xin h�y đửng b�n t�i.

(Tổng hợp từ tin Internet)

NXT

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

� gio-o.com 2010