tranh Đinh Cường

 

 

Nguyn Xu�n Thip

 

 

Kh�c h.

 

uống cạn ch�n rượu n�y

xa. kia. đồi cỏ t�a

chiều

m�u của cơn gi�ng. t�n �a. trong c�y

lời cuối. l�c chia xa

bay từ hốc lửa

tiệm s�ch. giờ n�y đ� vắng. tiếng đ�n im. người đi

����������������������������������������������� ������qua cầu. một m�nh

 

đi qua

đi qua

tưởng tượng. chiều

trước thềm ng�i nh� ấy

ai đốt. những c�nh hồng. kh�

của th�ng tư

ch�y l�n

m�u nắng. c�n đau. k� ức t�i

hay đi qua

khu chung cư tr�n đồi th�ng. những bậc đ�. v� cỏ lau

số 3. nguyễn trường tộ

thấy g� tr�n con dốc

ngọn đ�n. ai thắp l�n trong chiều

hắt hiu

 

n�y. h�nh giả phương đ�ng

đứng nh�n vầng trăng. rực ch�y

tr�n n�c t�a nh� gold empire

hư ảo thời gian. mặt trời. v� đỉnh n�i tuyết

cất l�n

kh�c h. của những th�nh phố nắng qu�i. những c�y

�������� �����������������cầu bắc qua giấc mơ. k�u như chim của thời

������������������������� chưa c� sử

 

h�y l� g� du ca. roger ridley. với c�y đ�n th�ng

tr�n g�c phố

santa monica. g�o

khản giọng

stand by me. stand by me. o darling

tiếng đ�n. v� m�i t�c. mắt của mặt trời chiều

hắt b�ng. con ch� nằm g�c m�m

người đi qua

đồng tiền rơi trong n�n

v� trẻ con reo cười

�i

chiều

santa monica

 

n�y em c� nghe

em c� nghe

khi trời nổi gi�

tiếng của một nh� thơ. vang vang

những �m kh�. rỗng

trong khu nh� tr�n đường magnolia

gọi về cơn mưa. em đứng kh�c

gọi lại chuyến � t� ray ng�y ấy

ngọn đ�n v�ng. bến ga

 

hay h�y như

allen ginsberg. đứng tr�n quảng trường times

���������������������������� squares. mơ về times quares

t�n da đen thổi điệu k�n. buồn. thổ huyết

l�c b�nh minh. 5 giờ s�ng

người homeless ngủ. nằm mơ những v� sao

 

v� kh�c h.

 

 

 

Th� đi v ph�a bin

 

th� đi về ph�a biển

đi về ph�a biển

 

c� thể

l�c đ� l� giữa trưa

hay trong chiều muộn

bỏ lại vợ con

bỏ dở bữa cơm gia đ�nh

người đứng l�n

đi về ph�a biển

 

nơi c� ng�i đền thờ. ng�i x�m

v� đ�n chim �n. bay

 

laguna

san juan capistrano

destin

cozumel. m�i l�. m�i bia. v� �m nhạc. mễ

bập b�ng

hay nha trang

 

nơi đ�u

những c�y b�ng. phố nắng

v� những con m�ng biển. hoảng hốt

k�u. b�ng tr�c đ�o nở

đỏ

như tin b�o

người thiếu phụ. mang n�n rộng. v� k�nh đen

ngồi đọc thơ t�i

b�n bờ biển

đ� chết

đ� chết

về đ�u. một c�nh buồm xa

 

n�y em

trời đ� xẩm chiều

h�y đứng l�n

ngừng giữa trang viết

mở tung cửa sổ

giờ n�y. trung sĩ �juan campos. đ� ra khỏi vườn địa đ�ng

al-qurnah

�m quả t�o. như tr�i m�n. rỏ m�u

em h�y

n�ng cao chiếc cốc lửa

đ�n người

về. trong b�ng lo�i chim biển. albatross

dang đ�i c�nh rộng

che tượng đ�. thời gian

 

th� đi về ph�a biển

con albatross. vẫn k�u. đầy ho�ng h�n

tr�n triền m�i s�ng

m�u của giấc mơ

t�m liệm

người ơi

 

th� đi về ph�a biển

đi về ph�a biển

 

Nguyễn Xu�n Thiệp

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

 

� gio-o.com 2010