nguyễn xu�n thiệp

đọc thơ chi�u anh nguyễn

 

 

rời bỏ những quảng trường thời đại. v� thi ca beat. chiếc gậy thiền sư

t�m tới g�c đời n�y

ngồi đọc thơ chi�u anh nguyễn

trong một buổi s�ng

một buổi chiều

hay đ�m. tiếng sấm

của m�u thời gian

chớp l�e

 

v�ng

đọc thơ chi�u anh nguyễn

chiều garland

t�i nhặt được

những nụ cười. trong mưa

tiếng con chim nhỏ. chip chip. khi cơn b�o vừa đi qua

một ch�t. trăng tan

đầu phố

c�ng m�i dạ l� hương

nồng n�n. gi�c quan. của một cuộc t�nh. đ�i tự tử.

từ một căn g�c n�o. khuya lắc khuya lơ

c� tiếng nổ m�y xe. v� �nh lửa

đưa t�i trở về

với buổi s�ng s�i g�n. nơi con hẻm. ở đường duy t�n. chỗ gần nh� trịnh c�ng sơn. v� kh�nh ly. thuở xưa. h�nh như l� thế

�i. m�i c� ph�.v� �nh nắng. đi�n. tr�n những ch�m b�ng giấy

rụng xuống mặt b�n. gỗ tạp

kh�ng phải những điếu mild seven

m� g�i thuốc boh�me. những sợi n�u v�ng. đ� đốt đời anh trong ảo gi�c

đầy �m vang

của chiến tranh

những trại t�

đời sống. nơi từng gốc c�y. vỉa h�. m�i cứt đ�i

 

t�i chợt nh�n thấy

chi�u anh

v� những chiếc d�. m�u sặc sỡ. mưa ho�ng h�n

như ở th�nh phố cherbourg

với những người trẻ

k�u gọi t�nh y�u. hippie. v� tự do

ho�ng sa. trong hơi thở

hồn si�u thực

dali

nhớ kh�ng

người con g�i. c� phải t�n esm�ralda. một s�ng

đứng tr�n balcon. của t�a th�p cao

thả những chiếc l� m�u n�u gạch

c� những mặt trời

b�o tố. của biển

v� c�nh hải �u. m�

về một b�nh minh. m�u d� quỳ

ch�y đỏ

tr�n c�nh đồng m�i kh�

�i. esm�ralda. đ� chết

 

thanh xu�n

thanh xu�n

của t�i. ng�y ấy. cũng đ� chết

như ch� ong non

tr�n c�nh đồng m�i kh�

 

th�ng 11. 2011

NXT.

 

H�nh minh họa: B�a tập thơ Chi�u Anh Nguyễn. Tranh vẽ của Đỗ Trung Qu�n

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

 

� gio-o.com 2011