TẢn mẠn

B�n t�ch c� ph�

Một tho�ng hồi tưởng:
đi t�m b�ng nắng khuya

Nguyn Xu�n Thip

 

���� Bạn th�n mến,

���� H�m nay, nh�n một ng�y m�a đ�ng ngồi nhớ nắng, Nguyễn muốn được c�ng bạn hiền sống lại một v�i khoảnh khắc văn học nghệ thuật nơi xứ người qua một b�i viết đ� l�u.

���� V�ng, cũng đ� kh� l�u rồi� Một chiều Thứ bảy, l�i xe vượt tr�n mấy trăm dặm đường d�i, Nguyễn t�i đi t�m B�ng Nắng Khuya của Ngu Y�n. �B�ng Nắng Khuya�, c�i t�n nghe c� vẻ si�u thực, l� nhan đề một CD nhạc Ngu Y�n. Anh ch�ng n�y thật lắm t�i: thơ, rồi nhạc, đạo diễn s�n khấu, tấu h�i, thổi k�n t� te t� te kiểu Trần Văn Trạch... �Vừa rồi, trong buổi ra mắt s�ch của Phan Xu�n Sinh ở Houston, nghe Nhật Ho�ng v� c�c bạn ở b�o Trẻ n�i, anh ch�ng lại độc diễn một m�n Li�n Kh�c Xe Lửa l�m thi�n hạ cười b�, m� ly.

 

��� Trở lại với B�ng Nắng Khuya. Nh�n nổi hứng văn nghệ, nh�m Bạn V� Nghệ Sĩ ở Houston tổ chức một buổi tr�nh tấu nhạc Pop v� Jazz, giới thiệu d�ng nhạc Ngu Y�n. Người h�t l� Nguyễn Thảo v� Julie (Quang), h�a �m của nhạc sĩ trẻ L� Gia Ni�n. Ban nhạc The Beat, c� tăng cường th�m c�y guitar Ch� Thiện từ Dallas đến. Hỏi Ngu Y�n Nguyễn Thảo l� ai, h�t h� ra sao. Ngu Y�n n�i qua điện thoại: ��ng nghe n� h�t, hết hồn lu�n.�

����� Nguyễn c� t�m thấy B�ng Nắng Khuya kh�ng? Chuyện sẽ được ph�n giải ở hồi cuối. Nhưng phải n�i rằng buổi tr�nh tấu Pop & Jazz của Ngu Y�n v� ca kh�c của những nhạc sĩ� danh tiếng Phạm Duy, Trịnh C�ng Sơn,� L� Uy�n Phương..., thật sự nhiều b�i nghe rất đ�, rất ph�. L� Thị Huệ cũng c� mặt tham dự buổi diễn chiều h�m ấy, Huệ c� đồng � như vậy kh�ng? Về ca sỹ Julie, cứ nghĩ c� mang d�ng vẻ sầu muộn, nhưng sao Nguyễn tr�ng c� tươi trẻ thế, như một h�a th�n kỳ diệu. Hiền nội �ngồi b�n cũng đồng � như vậy. Julie h�t, v� quyến dụ mọi người. Nguyễn Thảo c� giọng khỏe v� nhiều �m vang, kh�ng c� những tiếng nấc, luyến l�y l�m d�ng như kiểu ca sĩ chuy�n nghiệp. Nguyễn th�ch tiếng h�t của anh qua ca kh�c T�nh Cờ Em Bỏ T�i của Ngu Y�n v� Chiều Một M�nh Qua Phố của Trịnh C�ng Sơn, Đường Chiều của Hồng Duyệt. Ban nhạc cũng chơi đầy hứng khởi. Người nghe vỗ tay từng hồi theo tiếng guitar của Ch� Thiện b�ng l�n ngẫu hứng. �t khi điều n�y xảy ra trong một buổi nhạc th�nh ph�ng b�nh thường.

���� �B�ng Nắng Khuya� của Ngu Y�n cũng kh�ng giống những CD kh�c.� Trước hết, ca từ l� những lời thơ. Xin h�y nghe: Một giọt nắng kh� đ� h�o b�n đường / Gặp d�ng nước mưa vừa ướt hồi sinh / Tho�ng ai đi nh�n lui t�c bạc / Vẫn thấy người l�m thơ ướt mưa rơi... V� những c�u: Mai em đi theo gi�, cho chị buồn trằn trọc đ�m khuya / Mai em đi theo nắng, cho chị chờ v�ng vọt th�ng ng�y... V� rất nhiều, rất nhiều những c�u như thế. C� cả� �m�i hương nước miếng bao năm c�n nồng�. Thơ cũng như nhạc Ngu Y�n l� một kết hợp giữa truyền thống v� hiện đại. Ngo�i n�t lạ của nhạc ch�t ch�a Pop Rock b�y giờ, ta c�n bắt gặp c�i hồn của Blues, Jazz� thuở n�o tr�n phố khuya S�i G�n, vọng ra từ ph�ng tr� Tự Do, Mỹ Phụng. H�y nghe thử một b�i trong �B�ng Nắng Khuya� - ca kh�c Chị Em chẳng hạn- để hồn tan trong cơn đau l�ng mạn buổi sớm mai đời.

 


Cao Đ�ng Kh�nh, Vũ Quỳnh Hương, Nguyễn H� � Nhi

 

����� Cuối c�ng, Nguyễn xin được n�i về những hồi ức. Với Nguyễn, buổi tr�nh tấu ấy thật sự l� một chuỗi những hồi ức. Vừa mới bước v�o tiền sảnh của Jones Auditorium l� nhớ tới Cao Đ�ng Kh�nh (�i, Cao �Đ�ng Kh�nh, giờ đang ở đ�u trong b�ng trăng ngo�i khơi vịnh Frisco?). Nguyễn vẫn thường gặp Kh�nh ở những buổi như thế n�y, v� tiếng n�i cười y�u đời của bạn. Rồi h�nh ảnh của Sơn tr�n Những Vết Lăn Trầm v� Chiều Một M�nh Qua Phố. �i Đ� Lạt, S�i G�n của t�i. Nghe Nguyễn Thảo v� Julie h�t Vũng Lầy Của Ch�ng Ta m� nhớ L� Uy�n Phương. C�c bạn ơi, những b�ng hoa tường vi h�i trong vườn chi�m bao ng�y nọ vẫn c�n hương thơm �m ảnh. Les jours s�en vont je demeure...Ng�y đi qua. t�i c�n ở lại * V� Nguyễn đ� gặp lại h�nh b�ng m�nh tr�n đường Catinat ở chỗ đổ ra bến t�u với �chim �n bay đầy bầu trời chiều th�nh phố S�i G�n� của Thanh T�m Tuyền, khi Nguyễn Thảo cất tiếng h�t �Chiều x�a th�nh đ�... L� rơi... L� rơi... tr�n đường chiều... � C� phải như thế kh�ng, ơi bạn hiền thơ ấu?

2003

 

 

Viết th�m, một ng�y của th�ng 1. 2010:

�Thật ra, Nguyễn t�i ghi lại �một tho�ng hồi tưởng� như tr�n, ngo�i một v�i th�ng tin văn học nghệ thuật gởi đến bạn đọc, c�n c� ��m mưu� ri�ng: Trong Festival Văn H�a năm n�o,� một số c�c bạn ở đ�y đ� được nghe Ngu Y�n v� Nguyễn Thảo h�t nhạc Jazz rất ph�, v� anh ch�ng Ngu Y�n cũng l� t�c giả tập Nhạc v� Thơ, viết từ những b�i thơ quan trọng của một số thi sĩ: B�n Kia S�ng Đuống của Ho�ng Cầm, Ta Về của T� Th�y Y�n, Trang Phượng Hồng của B�i Gi�ng v� T�i C�ng Gi� M�a của Nguyễn Xu�n Thiệp. Ngo�i ra, mới đ�y, trong một cuộc gặp gỡ vui chơi ở nh� Phan Xu�n Sinh tại Houston, Nguyễn c�n được nghe một b�i Ngu Y�n viết từ thơ B�i Gi�ng, đ� ơi l� đ�: Người Con G�i Mặc Quần. Chưa hết, trong buổi� họp mặt n�y, anh em c�n được nghe B�i Huy đọc thơ Cao Đ�ng Kh�nh: S�i G�n chợ lớn mưa như chớp / ng� Tư Quốc Tế đứng x�ng x�v� Long Th�nh Cầm Giả Ca của Nguyễn Du do ch�nh B�i Huy chuyển dịch xuất sắc. B�i Huy cũng đứng l�n h�t Đ�i Mắt Người Sơn T�y tuyệt vời. Vậy cho n�n tới đ�y,� khi đ�ng x�m đ� đi qua, ra gi�ng năm rộng th�ng d�i, Nguyễn t�i c�ng bằng hữu dự định sẽ �tổ chức� �Đ�m Đọc Thơ v� H�t Thơ� tại Dallas n�y. Chương tr�nh, ngo�i Ngu Y�n v� Nguyễn Thảo v�, sẽ c� th�m đ�i song ca Ho�ng Đ�nh B�nh-Kh�nh Vy, c�ng với Ian B�i, Ho�ng Xu�n Sơn, Tỉ Muội� Ho�ng Đ�nh B�nh, ngo�i những ca kh�c anh viết từ thơ của B�i Gi�ng, T� Th�y Y�n�, sẽ h�t Dạ T�m Kh�c ngay sau khi Nguyễn t�i khai từ, với một đoạn trong b�i Dạ Kh�c của Thanh T�m Tuyền.

�� Vậy sẽ c� �Ng�y Hội Thảo S�ch v� Đ�m Đọc Thơ & H�t Thơ�. N�n chăng, hỡi bạn hiền v� c�c bạn hơi dữ của t�i?

*Thơ Apollinaire

 

NXT

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

� gio-o.com 2010