Nguyn Th�y Song Thanh

 

 

S�I G�N GI ĐI NI NH

 

 

Chỉ nơi n�y t�i nhớ qu�

Ngợp xanh biển l�

Trăng non ngủ v�i trong d�ng s�ng h�o ph�ng

Chợt thức tr�n những thảm vườn hồng

Xui rừng hoa bay l�n

Bay l�n linh hồn T�n Qui Đ�ng

 

Chỉ nơi n�y t�i nhớ người xa

Người xa � c�nh hồng đen đau khổ

Trời đất �m u gầm th�ch đố

Hắt hiu phận người hồn mang mang

 

Người xa � Trương Chi Đẹp

M�i �C�n tiếng h�t gửi người

Lung linh d�ng nước xiết

Thả kh�c ho�i hương về tới qu� nh�

 

Người xa � nỗi u sầu kỳ vỹ

Chi�u tế những oan hồn �Thủy Mộ Quan� Biển Đ�ng

D�ng tượng ngời ngời trong ph�ng T�a soạn chật

S�ch ken cao chạm trần nh� quạnh hiu

B�o tầng tầng địa khai

Cơn m� địa chấn chưa nguội tắt

 

Người xa - b�n con ch� x�, con m�o tam thể, c�y sồi gi�

Hai con mắt rớt ngo�i kh�ng gian

C�n m�i đo đạc c�i v� tận

Thần tr� lả tả

M� thiếp lạc lưng chừng v� lượng thời gian.

 

Họ đ� thở tr�n bầu trời th�n thiết n�y

Đ� từng xanh um c�y đời

N� nức bước thanh xu�n tr�n đường hoa gấm

Vẽ non s�ng l�n th�nh phố ngọc ng�.

 

Chỉ nơi n�y t�i qu�n t�i đ� chết

C�n nỗi nhớ rực rỡ

Rưng rưng nắng S�i G�n�..

 

4.2011

 

 

1. T�N QUI Đ�NG : T�n một l�ng hoa trong những l�ng hoa Sađec

2. �C�nh hồng đen� chỉ một người bạn th�n của t�c giả ở Cali

3. �C�n tiếng h�t gửi người�, t�n một CD ca nhạc �do Duy Tr�c h�t

3. �Thủy Mộ Quan�, một tập thơ của Vi�n Linh

4. �B�n con ch� x�, con m�o tam thể, c�y sồi gi��: những h�nh ảnh n�y đ� được N.T.S.T x�y dựng trong b�i �Ng�i nh� ở phố Bluebonnet � (đ� đi tr�n Gi� � O), ở đ�y t�c giả xin được lập lại.

 

 

 

 

S�I G�N THI TIT

 

 

Đi một qu�ng mưa dội tối mắt

Đến một đỗi nắng ngọt v�ng mơ

Bất chợt v�o con đường ướt đẫm

Lại tho�t ra v�ng hanh ng�i kh�

 

N�y anh c�i g� vừa xảy ra

Như nhấn ch�m, như v�i như lấp

Một ng�y ta trụ lại sống qua

Cho đến khi mặt trời vỡ sụp

 

Tr�i tim hồng l�nh cư th�p đ�i

Kh�t vọng người trong cơn tối trời

Như lốc xo�y trời như động đất

Cuốn cuốn l�n lắc x� phận người

 

 

Đ�m s�u sinh linh vật v� mộng

Cư d�n ngh�n t�n gọi kh�c nhau

C�c vua mới, c�c đại gia mới

Qu�t sạch người hiền giạt những đ�u

 

L�m mưa, h�y l� mưa tắm phố

L�m gi�, h�y l� gi� nam non

Dỗi hờn l� thời tiết S�ig�n

Nắng mưa chạnh l�ng đ�i g�t đỏ

 

Ta sống qu�n qu�n từng bước nhỏ

Rớt hoang t�n k� ức hư hao

Rớt gi� mưa xưa lạnh chi�m bao

Trời động nhẹ cho ta sống s�t.

 

2007 M�a b�o lũ

 

Th�p đ�i = th�p đ�i của nh� thờ Đức B�, Quận 1, S�i G�n

 

 

 

 

THI SĨ V� CON C� LA H�N

 

 

Trang thơ đậm trực ng�n

kh�ng h� lộ ẩn �

cứ cho l� trực ng�n

như con c� la h�n bơi trong truyền thuyết

hai c�u thơ hai b�n h�ng

một m�nh lượn lượn trong hồi tưởng

h�ng chữ vặn vẹo n�t cổ tự

hồ nước trống trơ

con c� lệ r�n, đồi tr�n u sầu

thả nỗi hẩm hiu rất đẹp đời m�nh

v�o đ�i mắt cũng rất đẹp nh� thơ

 

Hoa tươi tr�n b�n, tranh ngọc tr�n v�ch

s�ch qu� trong tủ

phố thị lễ hội l� lượt giai nh�n

kh�ng một �m bản

�ng b�n ngắm con c� tung tăng

nh�n m� kh�ng thấy.

 

Thời gian đ�ng băng

ai biết được l� bao l�u trong thần tr� ngưng tụ

bốn mắt kh�ng rời giao thoa

họ n�i với nhau đều g�

nửa khối nước t� c� khiến con c� qu�n d�ng Amazon

c�i b�n con ngồi mỏi xương c� l�m mỏi giấy b�t

văn chương

C� tr� lơi nhịp đập tr�i tim đau một thời u sử�.

 

Một pho tượng đen tham thiền

một vệt ngũ sắc quẫy lượn

nghe ng�y tr�i vỗ s�ng qu� hương.

 

 

* C� la h�n : C� kiểng, đầu nỗi u, u c�ng to c�ng qu�, dọc hai b�n h�ng c� hai h�ng �chữ� như chữ cổ,

vẩy lấp l�nh m�u, c� nguồn gốc ở s�ng Amazon.

 

 

 

 

ĐI L

 

 

 

Những cung đời thử vận

Người người đổ tới

Cơn m� đi�n biết chọn g�c trời n�o

B�n u cư dưới t�n l� cổ thụ đại lộ

S�ng tinh tươi ngước thấy

Giấc mơ d�i c�n treo tr�n đ�

Xanh lục v�m c�y vẫn đầm đ�a mộng

Đ�m tịch lặng ng� sao trời thả ước bay l�n.

Ng�y khổ ải nh�n đ�m l� me li ti phận người

Thất t�n bay

Thất t�n rụng

Những c�nh hoa dầu kh� k� gi� đi nghi�ng.

Ng�y hiểm �c giương vuốt vồ đồng loại

 

Rồi c� một ng�y

Đất trời kh�ng động đậy

Con chim quẹt mỏ mổ ảo ảnh

Con c� thất thần đớp trăng lu

Cũng c� một ng�y thi�n địa dậy hương

Con s�u đo đo được sức trời h�a bướm

Mảnh s�nh vỡ thụ kh� c�n kh�n� h�a kim cương.

 

Tr� chơi cũ kết th�c

Người mới đến b�y tr� chơi kh�c

Hứa hẹn huy ho�ng khốc li�t hơn.

�����������������������������������

 

Nguyn Th�y Song Thanh

 

t�n thật Nguyễn Bạch Tuyết

Sinh tại Sađec

Sống tại S�i g�n

Học tiểu học, trung học, đại học tại S�ig�n

Cử nh�n Anh Văn

Dạy học c�c trường trung học c�ng lập v� c�c trung t�m ngoại ngữ. Nghỉ dạy hẳn từ th�ng 9.2011

C� thơ đăng từ năm 1959 tr�n c�c tạp ch� : B�ch Khoa, Hiện đại, Nghệ thuật

Sau 1975 :

- Ngưng s�ng t�c hơn 25 năm

- Xb Hừng Đ�ng Sau Rừng (thơ) năm 2003

- Sẽ in Ngọc Đ�ng Y�u Dấu (thơ)

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

� gio-o.com 2011

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.