photo: nguyễn man nhi�n
Nguyễn Th�y Song Thanh
 


b�i đồng dao 1

QUA CẦU B�NH MINH

 

T�i qua cầu b�nh minh

Thấy người đ�. Mới tinh

T�c nối tia mặt trời

Miệng h� đ�i v�nh nguyệt

Răng sữa v� ưu mọc

Răng s�u mục k� ức

Răng kh�n buồn lao đao.

Chờ răng thơ đủ mặt

C�ng h�t b�i đồng dao.

 

 

b�i đồng dao 2

MỘT TRĂM LẺ MỘT

 

Ở hồ Trường Sơn

Kh�ng phải Động Đ�nh

Khi hừng đ�ng vừa đủ lộng lẫy tr�n mặt nước biếc

Tr�n rặng n�i h�ng vĩ chập ch�ng

Tr�n những đ�m m�y trầm măc phương đ�ng�����������

C�i trứng đầu ti�n đ� nở

 

Khi ho�ng h�n đến

Mặt trời lầm lũi đi về ph�a cổng đ�m

Thả xuống bao la �nh v�ng hổ ph�ch

C�i trứng thứ một trăm đ� nở

Một trăm con người anh em

 

B� �u Cơ rạng rỡ hạnh ph�c đứng l�n

Chợt thấy b�n đ�i b�n ch�n yếu lả của m�nh

C�i trứng thứ một trăm lẻ một

Trong chiếc bọc

Vẫn chưa nở

 

Ng�i Lạc Long Qu�n buồn b�

Ch�n c�i trứng ung dưới lớp đất hồng

Nắng chiều c�n vương

V�ng hổ ph�ch.

 

Hơn bốn ng�n năm sau

Mấy ng�n cơn mưa lũ cuốn qua

C�i trứng bỗng lộ

C�n phủ mờ bụi đỏ

Bỗng nở

 

Nở ra t�i.

 

Tưởng l� c�i trứng ung

Hồ v� n�i v� m�y v� đất v� nắng

Kh�ng ngờ Thượng đế đ� giam linh hồn t�i

V�o c�i trứng

Bằn bặt cơn m� giữa đất trời

Bằn bặt thời gian lạnh l�ng tr�i

 

Kh�ng được cha c�ng l�n rừng

Kh�ng được mẹ bế xuống biển

T�i l� đứa con �t c�i c�t

L� đứa em �t c�i c�t

Ở b�nh nguy�n

Thương nhớ kh�n ngu�i anh chị tr�n rừng xanh

n�i biếc

Ở cao nguy�n

Thương nhớ kh�n ngu�i anh chị dưới đồng cạn s�ng s�u

V� ng�n năm sau nữa

C�n nhớ thương v�ng hổ ph�ch.

 

nguyễn th�y song thanh

2002

� gio-o.com 2014

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.