���������������������

 

NGUYN TH�Y SONG THANH

 

 

H ITASCA

 

 

Rừng xưa tịch mịch tr�ng tr�ng xanh

Nghe như nơi ẩn những tiền nh�n

Đ� vốc nước uống b�n hồ lạnh

Đ� nhập v�o đ� lăn theo trăng.

 

Tr� lực đất trời tụ xuống đ�y Itasca

Đẩy gi�ng tr�i miết tới Mexico

Nước c� bao giờ về thăm lại

D� một lần th�i Itasca.

 

Nước cuốn đi cuốn đi Mississippi

Qua ghềnh trắc trở th�c ph�n ly

Nằm im trong đ� �n truyền thuyết

Xuất từ trăm trứng nhất tề đi.

 

Đi khắp sơn h� khắp thế gian

Khắp c�i ba ng�n đ�u bản nguy�n

Đ�u cũng một vầng trăng độc thoại

Một mặt trời thịnh nộ gi� băng.

 

Cội nguồn ta đ�u Istaca

S�ig�n hay Tiền Giang qu� nh�

Cuối c�ng rồi cũng gặp Thượng Đế

Ở tầng trời mịt mịt cao xa.

 

Minnesota 2006

 

Nguyn Th�y Song Thanh

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

� gio-o.com 2011

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.