NGUYN THY SONG THANH

 

 

H ITASCA

 

 

Rừng xưa tịch mịch trng trng xanh

Nghe như nơi ẩn những tiền nhn

Đ vốc nước uống bn hồ lạnh

Đ nhập vo đ lăn theo trăng.

 

Tr lực đất trời tụ xuống đy Itasca

Đẩy ging tri miết tới Mexico

Nước c bao giờ về thăm lại

D một lần thi Itasca.

 

Nước cuốn đi cuốn đi Mississippi

Qua ghềnh trắc trở thc phn ly

Nằm im trong đ n truyền thuyết

Xuất từ trăm trứng nhất tề đi.

 

Đi khắp sơn h khắp thế gian

Khắp ci ba ngn đu bản nguyn

Đu cũng một vầng trăng độc thoại

Một mặt trời thịnh nộ gi băng.

 

Cội nguồn ta đu Istaca

Sign hay Tiền Giang qu nh

Cuối cng rồi cũng gặp Thượng Đế

Ở tầng trời mịt mịt cao xa.

 

Minnesota 2006

 

Nguyn Thy Song Thanh

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

gio-o.com 2011