NGUYN THÙY SONG THANH

 

 

GỌI  ĐAU

 

 

Viết tên trong mùi tóc rối

những sợi đau im ĺm không được gỡ ra

viết tên trên cánh rừng khô

đốt lên ngọn khói lam mù khuất che bao nỗi

viết tên trên trang sách cổ

mối đục gặm lời vàng ră mục canh khuya.

 

Có đáng chi.

 

Như chút vui nào c̣n ai gọi giữa cơi trời hư

từ thăm thẳm nào một âm đời ch́m sâu

                                            hối hả lướt

từ quạnh hiu nào một âm đời cô đơn

                                  lững thững bước

hay người đă đi xa nuối gọi sợ mai quên

như nhắc ta c̣n quanh quẩn trần gian

Để làm chi nhớ.

 

 

 

 

TẤT  CẢ  ĐỀU  LẤP  LÁNH

 

 

Ngày ngày mặt trời chen lấn núi non lùa

                                                    b́nh minh tới

Hoa cỏ nao nức nhú mầm đón tiếng khóc

                                                              sơ sinh

Ngày nào cũng Sáng Thế

 

Ngày ngày bom đạn ầm ầm vỡ sập không gian

Ngh́n cơi bất an

Ngày nào cũng Tận Thế

 

Giờ giờ có người xoá biệt tung tích

Họa may c̣n được bắt gặp trên bia mộ

Giờ nào cũng Tận Số

 

Sáng Thế lấp lánh minh đức hiền tài

Tận Thế lấp lánh hào quang hạt nhân

Tận Số lấp lánh giọt lệ khôn cầm

                          tủi phận cùng hư không.

 

 

NGUYỄN THÙY SONG THANH

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh/CanhCua

 

 

© gio-o.com.2011