NGUYN TH�Y SONG THANH

 

 

GỌI �ĐAU

 

 

Viết t�n trong m�i t�c rối

những sợi đau im l�m kh�ng được gỡ ra

viết t�n tr�n c�nh rừng kh�

đốt l�n ngọn kh�i lam m� khuất che bao nỗi

viết t�n tr�n trang s�ch cổ

mối đục gặm lời v�ng r� mục canh khuya.

 

C� đ�ng chi.

 

Như ch�t vui n�o c�n ai gọi giữa c�i trời hư

từ thăm thẳm n�o một �m đời ch�m s�u

������������������������������������������� hối hả lướt

từ quạnh hiu n�o một �m đời c� đơn

��������������������������������� lững thững bước

hay người đ� đi xa nuối gọi sợ mai qu�n

như nhắc ta c�n quanh quẩn trần gian

Để l�m chi nhớ.

 

 

 

 

TẤT �CẢ �ĐỀU �LẤP �L�NH

 

 

Ng�y ng�y mặt trời chen lấn n�i non l�a

��������������������������������������������������� b�nh minh tới

Hoa cỏ nao nức nh� mầm đ�n tiếng kh�c

��������������������� ����������������������������������������sơ sinh

Ng�y n�o cũng S�ng Thế

 

Ng�y ng�y bom đạn ầm ầm vỡ sập kh�ng gian

Ngh�n c�i bất an

Ng�y n�o cũng Tận Thế

 

Giờ giờ c� người xo� biệt tung t�ch

Họa may c�n được bắt gặp tr�n bia mộ

Giờ n�o cũng Tận Số

 

S�ng Thế lấp l�nh minh đức hiền t�i

Tận Thế lấp l�nh h�o quang hạt nh�n

Tận Số lấp l�nh giọt lệ kh�n cầm

������������������������� tủi phận c�ng hư kh�ng.

 

 

NGUYỄN TH�Y SONG THANH

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh/CanhCua

 

 

� gio-o.com.2011

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.