photo: L� Quế Hương

 

 

Nguyễn Th�y Song Thanh

 

Chủ Nhật 65

 

 

Buổi s�ng thăm ch�ng ở trại nhập ngũ số 3

buổi chiều ở Saigon ng� ngực Diễm Th�y

buổi tối về nh� nghe nhạc Phạm Duy

nửa đ�m chợt kh�c khi con b�.

 

Ch�ng đứng đ� t�c x� d� nh�n

trong mộ mặt xanh bật sống dậy

niềm đau cũ.

 

kịp ng� lại

cỏ gai đ� mọc um t�m trong đầu ch�ng

sỏi đ�.

 

vết t�ch một thời ki�u căng

l�ng tự m�n đ� h�t trụi những

ch�m hoa qu�.

 

Ch�ng c�n g�.

 

Khi n�ng ca sĩ ấy nghi�ng m�nh ch�o

kh�n giả

vinh quang đậu sẵn tr�n đỉnh nhọn th�n thể

n�ng

khi đ�i c�nh mềm của nhạc bay l�n

nhạc sĩ kia đ� l� người t�nh d�n tộc

khi con trở m�nh l�n tiếng kh�c

trong hư kh�ng đang nứt mầm tin tưởng

mai sau.

 

Chẳng c�n g�.

 

Th�i kể chi

ch�ng chẳng c�n g�

ngoại trừ hi vọng như mật đắng

nếm ho�i cho hết cuộc bi thương

nếm ho�i �i tội nghiệp qu� hương.

 

v� khi chiến tranh cho ch�ng s�ng

ống đạn dược

t�i t�m cho ch�ng một kh� ph�ch ri�ng.

 

S�ig�n 1965

 

Nguyễn Th�y Song Thanh

 

tr�ch Tuần b�o NGHỆ THUẬT số 12 th�ng 12 năm 1965

 

 


nguồn ảnh: bản photocopy Tuần b�o NGHỆ THUẬT - S�i G�n (1965-1966)
của http://huyvespa.blogspot.com/
http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.