Nguyễn Th�y Song Thanh

 
BỮA ĂN S�NG VIỆT NAM

 

 

 

 

biến cố s�ng nay hai m�u v�ng đỏ

v�ng một trời sao tr�n Ho�ng Sa thời sự

đỏ rực mặt trời Biển Đ�ng dậy s�ng.

 

b�n kia đại dương

v�ng h�o h�ng hải lưu người cuồn cuộn

phất phới ba gi�ng huyết hồng Bắc Trung Nam qu� hương

chảy phẫn nộ- ầm ầm chảy phẫn nộ

những gi�ng th�c biểu t�nh rầm rộ

đổ tr�n thế giới

 

trước mặt ta bữa ăn h�a khải tượng thi�ng chấp chới

một miếng b�nh gạo

một khoanh dưa hấu

một khoanh đu đủ

một tr�i măng cụt n�u

một ch�n tr� � long Mộc ch�u * 

một t�ch c� ph� chồn Đak Lak **

đ� hương vị đắng cay cơn gi� t�t

đ� lăng tẩm bật dậy h�o kh� anh h�ng

đ� chi�ng trống dồn �m �m mịt m�ng

tr�n đỉnh đ�i chiến sĩ trận vong

l� Nga Sơn hay An Ti�m đảo ***

l� Trường Sa hay Ho�ng Sa h�ng cứ hải đội *****

l� L�i Thi�u**** hay đại ng�n ** l�nh địa mẹ �u Cơ

l� Y�n B�i Mộc Ch�u L�m Đồng

l� thẳng c�nh c� ruộng l�a Cửu Long

 

ta ngồi xuống một m�nh

bữa ăn tức nghẹn t�m tư

sao chưa thể l� những c�y cọc Bạch Đằng

đ�ng xuống gi�ng s�ng sấm s�t

sao phải im nghe n�i s�ng gầm th�t

sao ta phải ngồi đ�y một m�nh

kh�ng. kh�ng. h�y ngồi xuống tất cả

h�y dọn ra cho tất cả

h�y tự nu�i dưỡng bằng mầm sống qu� hương đi, tất cả

h�y mở l�ng đi, tất cả, để thấy l�ng tr�i măng cụt

trắng muốt t�m hồn chiến sĩ

ra trận chống x�m lăng

v� b�y giờ tất cả h�y đứng l�n

như h� nghịch lỗ lai x�m phạm ?

 

 

nguyễn th�y song thanh

 

5.2014

 

 

* �Mộc Ch�u, Y�n B�i , L�m đồng: trồng tr� � long

** �Đak Lak,Kontum( đại ng�n) những nơi t�m thấy ca ph� chồn

*** �Nga sơn đảo,sau c�n gọi l� An Ti�m đảo,nơi An Ti�m bị đi đ�y bởi vua H�ng cũng l� nơi quả dưa hấu đầu ti�n được An Ti�m trồng (theo sử thuyết Việt)

**** �L�i Thi�u: qu� hương tr�i măng cụt

***** �hải đội Ho�ng Sa: do vua Minh Mạng th�nh lập năm 1835

****** �Như h� nghịch lỗ lai x�m phạm ?: thơ L� Thường Kiệt. Ng� Tất Tố chuyển N�m : Cớ sao lũ giặc sang x�m phạm ? 

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 � gio-o.com 2014

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.