tranh: L� Nghĩa Quang Tuấn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kh�nh Minh

 

VỠ. VỠ.

 

L� những tinh cầu bay. Mất tăm. Vỡ vụn

Ngh�n mảnh đau nhuộm t�i mặt chiều

Trời cũng sợ kh�ng một lần ng� xuống

 

L� trần gian vết thương to�c m�i

Thổ m�u trời m�u đất m�u sinh linh

Kh�ng thể nữa một ng�y da non lại

 

Tr�n thi thể. �c mộng c�n run rẩy

Tr�n hồn người. Tang thương bầy th� vấy

Dựng c�i n�y cơn hồng thuỷ thịt xương

 

L� v� số c�ch người ta tắt thở

L� chập ch�ng con mắt mở to v� sợ

Trốn v�o đ�u mảnh lưới thủng tả tơi

 

L� tiếng thở d�i. C�i đầu. Vo hạt lệ

X�u chuỗi d�i. X�u chuỗi những đ�m s�u

X�ch nguyện cầu k�o rền �m dương thế

 

L� tiếng k�u kh�ng c�n thất thanh

Ch�m xuống đ�y ngh�n th�u dấu hỏi

Rồi lặng im. Lặng im. V� c�m

 

M�a h� 2014

(M�a h� đầy chết ch�c từ những thảm nạn m�y bay, chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh�)

 

 

 

V� NGHĨA

N�i g�

N�i bậy

Nh�n g�

Nh�n sai

Nghe g�
Nghe tạp
Hứa g�
Hứa h�o

N�i g�
N�i l�o
Nh�n g�
Nh�n gian
Nghe g�
Nghe xu�i

Hứa g�
Hứa cuội

N�i g�
N�i thầm
Nh�n g�
Nh�n xa
Nghe g�

Nghe gần

Hứa g�

Hứa. Hứa

 

N�i g�

N�i thật
Nh�n g�
Nh�n thẳng
Nghe g�
Nghe đ�ng
Hứa g�
Hứa chắc

 

Chắc ăn
Kh�ng n�i
Kh�ng nh�n
Kh�ng nghe
Như như ba con khỉ gỗ

Che mắt bịt tai dấu mồm

Đứng ho�i tr�n kệ s�ch

 

Nguyễn Thị Kh�nh Minh

2014

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

 

� gio-o.com 2014