NGUYN TH KH�NH MINH

 

 

TƯỢNG �BUỒN

Gi� qu�i động trời im
Nửa vầng trăng �p mặt
Tượng buồn t�i khắc trong đ�m

Th�nh một b�ng giữa những b�ng c�y
C�i xuống quầng th�m mặt đất
Hạt mầm n�o ng�y mai mở mắt

Huyễn hoặc một giấc mơ ai
Nhặt l�n chiếc b�ng ho�i
Thương nặng đ�m đ� mộng

N�i g�. Nghe g�. Thấy g�
Tượng buồn trong đ�m lạnh
Trở m�nh h�a đ�. C�m


 

 

TẦM V�NG VỖ �B�N TAY

Một ch�t th�i, cho hẹn thề
Kh�ng ghim đ�u, giữa bốn bề gi� bay
Chớp mi th�i, một cầm tay
Ngẩn ngơ nắm lại c�i đầy hư kh�ng
Trời buồn con s�o sang s�ng�

Vỗ b�n tay tập tầm v�ng
Mơ rằng c�, thực rằng kh�ng. Rằng b�
C�-Kh�ng, c�i nghĩa thực hư
Loay hoay con rối cộng trừ nh�n sinh
Ơ k�a tr� chơi bập b�nh�

Vỗ tay t�n cuộc m�ng m�nh
�i trời �i đất nổi n�nh phận người
Một v�ng� sinh tử tr�u ngươi
Vỗ tay nghi�ng xuống c�i lời m�y bay
Thưa người, ngọn gi� ngất ng�y.


Nguyn Th Kh�nh Minh

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

� gio-o.com 2011