NGUYN TH KHÁNH MINH


 

TỪ  NHỮNG  ĐIỀU  NHƯ  THẾ


Điều có thể cho tôi thoát khỏi đêm sâu
Là bước đi gần lại của vầng trăng tối

Điều có thể làm tôi trở lại
Từ lao xao phố hội
Là không khí tràn vào của bài thơ vừa mở
Là đốm lửa cô đơn một ḿnh đối mặt

Điều có thể làm tôi tỉnh giấc
Là tiếng gọi thao thức giữa cơn mơ
Mộng du vào cơi b́nh an hơi thở

Điều làm tôi nguôi ngoai nỗi chờ
Là tiếng cười hối hả thời gian

Điều khiến tôi hóa đá
Là xôn xao từ kư ức một lời hẹn…

Điều làm tôi hóa bóng
Là xác thân
Nằng nặng kiếp người…

 

 

NGUYN  TH KHÁNH  MINH

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.htm

 

© gio-o.com 2011