NGUYN TH KH�NH MINH


 

TỪ �NHỮNG �ĐIỀU �NHƯ �THẾ


Điều c� thể cho t�i tho�t khỏi đ�m s�u
L� bước đi gần lại của vầng trăng tối

Điều c� thể l�m t�i trở lại
Từ lao xao phố hội
L� kh�ng kh� tr�n v�o của b�i thơ vừa mở
L� đốm lửa c� đơn một m�nh đối mặt

Điều c� thể l�m t�i tỉnh giấc
L� tiếng gọi thao thức giữa cơn mơ
Mộng du v�o c�i b�nh an hơi thở

Điều l�m t�i ngu�i ngoai nỗi chờ
L� tiếng cười hối hả thời gian

Điều khiến t�i h�a đ�
L� x�n xao từ k� ức một lời hẹn�

Điều l�m t�i h�a b�ng
L� x�c th�n
Nằng nặng kiếp người�

 

 

NGUYN �TH�KH�NH �MINH

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.htm

 

� gio-o.com 2011