NGUYỄN THỊ KH�NH MINH

TIẾNG ĐỘNG CUỐI NĂM

tản mạn

Our hearts are broken today�
Tổng Thống Obama


���������������������������������������������������������
photo: huffingtonpost.comĐ� l� tiếng vỡ ra của tr�i tim. Như lời Tổng Thống Obama vừa n�i qua nước mắt.

Đ� l� tiếng tan n�t của nh�n t�m, nh�n t�nh.

Đ� l� tiếng ngừng lại đau nh�i của tr�i tim. Đ� l� tiếng im lặng kinh ho�ng của con người khi nghe tin thảm s�t ng�y thứ s�u 14 th�ng 12 năm 2012 l�m thiệt mạng 20 em chỉ ở độ tuổi 6,7, v� 6 gi�o vi�n ở th�nh phố NewTown, bang Connecticut. Đ� l� tiếng th�t đau đớn của những bậc phụ huynh trước những mất m�t, một mất m�t muốn đấm trời xanh muốn đạp đất s�u để thấu c�ng. Đ� l� tiếng lẳng lặng c�i đầu thảng thốt về một niềm tin v�o cuộc sống. Đ� l� tiếng v� thanh những hạt lệ tr�n mắt Tổng Thống Obama khi đọc b�i diễn văn sau khi những tiếng s�ng ch�t ch�a vừa ngưng ở ng�i trường tiểu học Sandy Hook.


Đ� l� tiếng bay l�n ngơ ng�c của 20 linh hồn b� nhỏ.


Đ� l� tiếng h�a th�n kỳ diệu của những c� gi�o rực ch�i tấm l�ng Bồ T�t.

Tổng Thống ơi, v� sao vậy? Ng�i vừa n�i l� ch�ng ta phải l�m một điều g� c� � nghĩa�


T�i vừa nghe nh� b�o Du Mi�n n�i tr�n đ�i 57.3 ng�y 17 th�ng 12 năm 2012, v� t�i đồng � với �ng, tr�ch nhiệm kh�ng hẳn l� ở c�i bệnh tự kỷ của một c� nh�n, hay do sự gi�o dục đặc th� của đ�i ba phụ huynh, m� do ở kết quả kh�ng c� một luật n�o hạn chế sự xử dụng s�ng bừa b�i ở Hoa Kỳ, d� đ� bao lần xảy ra thảm s�t ở trường học, v� lu�n lu�n c� kết luận l� do một kẻ t�m thần, tự kỷ. Thưa Tổng Thống, v� sao vậy?


�i Hoa Kỳ, một đất nước tự do, một nơi c� đầy những b�nh minh m� người ta vui sướng đ�n nhận sau mỗi giấc ngủ, �nh s�ng m� người ta biết được, giải th�ch được l� do v� gi� trị của n�. Một nơi lại cũng c� đầy những mảng tối khuất lấp, một b�ng tối người ta thấy được n� với đầy quyền lực của quỷ dữ, nhưng chỉ biết đưa ra c�u hỏi phẫn nộ v� sao n� tồn tại, v� bất lực kh�ng thể xua đuổi ch�ng đi. Đ� l� tiếng động vang sau lưng ch�ng ta, đến từ b�ng tối ấy, đe dọa �nh s�ng, những �nh s�ng m� ch�ng ta đang b�m v�o để c�n sức sống, để c�n niềm tin v�o c�i đời. Ch�ng ta phải l�m g� để g�n giữ cho b�ng tối kia kh�ng loang dần v�o �nh s�ng đang bảo vệ ch�ng ta. Thưa Tổng Thống?


Với tr�i tim tự nhi�n của con người, t�i nghĩ cuộc thảm s�t kh�ng thể tưởng tượng được như lần n�y sẽ l� một đ�n bẩy để ngay b�y giờ, kh�ng thể chờ đợi th�m ph�t n�o nữa, c�c vị đại diện d�n ở Quốc Hội phải ngồi lại để biểu quyết cho một luật kiểm so�t s�ng, th� mới thuận với lẽ trời v� l�ng người. Hồi t�i mới tới Mỹ, t�i đ� cảm nhận l� ở đ�y s�ng được b�n v� d�ng gần như l� thoải m�i, c� những nơi c�n giải tr� bằng bắn s�ng �v� một điều nữa, kh�ng ri�ng g� ở Mỹ m� ở khắp nơi, tr� chơi c�ng phim ảnh bạo lực lan tr�n, kh�ng c� dấu hiệu n�o cho thấy phải giảm bớt n� đi , c� phải như vậy m� con người ta đ� qu� quen với vũ kh� v� giết ch�c, nhất l� ở những con người c� t�m l� đặc th� th� h�nh ảnh đ� đ� kh�ch động th�m họ? Lo�i người l� một sinh vật c� đầy đủ hiền t�nh v� �c t�nh của Phật v� Quỷ, nếu mặt �c được khơi gợi cổ s�y th� n� sẽ hiện nguy�n h�nh v� t�c động c�n nguy hiểm hơn n lần c�i th� t�nh. T�i tha thiết mong những người cầm b�t, những nh� l�m phim, h�y viết, h�y l�m những g� để phổ biến nhiều hơn nữa những t�nh cảm trong s�ng thuộc nh�n t�nh của con người, l�m bật ra th�m nữa vẻ đẹp của l�ng từ bi, t�i biết, như vậy con người sẽ trở n�n một sinh vật đ�ng như � nghĩa người của n�.

Thế n�n t�i sẽ m�i n�i về những điều tốt đẹp, về niềm tin trong s�ng v�o t�nh bổn thiện của con người, mỗi niềm tin nh�m một ch�t �nh s�ng�Những kẻ sống v� b�ng tối, gieo rắc b�ng tối sẽ phải trả gi�, v� những ai c� quyền năng t�c động giảm thiểu c�i tối đen ấy th� xin h�y bắt đầu l�m một c�i g� để hạn chế đến mức c� thể những thảm họa, đ� kh�ng chỉ l� lời cầu xin của một m�nh t�i�

Trong niềm cố gắng nhỏ nhoi, t�i muốn n�i đến tiếng động mở ra một c�nh cửa của nh�n t�m, b�n cạnh đường bay y�n b�nh của 20 thi�n thần tr�n bầu trời �nh s�ng, b�n cạnh b�ng tối mặc niệm của th�nh phố NewTown, l� tr�n đầy �nh s�ng từ v�ng tay mở rộng của những c� gi�o trường tiểu học Sandy Hook bảo vệ học tr� của m�nh, t�i v� t�i biết rất nhiều người đ� rơi lệ biết ơn những t�m hồn cao đẹp, t�m Bồ T�t, để khiến ch�ng ta biết quật cường với b�ng tối.

Victoria Soto,� c� gi�o lớp 1, 27 tuổi, c� đ� d�ng th�n m�nh để che chắn học tr� v� c� chết trong tư thế đang c�i xuống như vậy, �i v�ng cong của bầu trời n�y c� phải l� v�ng lưng nhỏ h�o quang ấy? Gọi c� l� anh h�ng th� dường như cũng thấy thiếu, m� danh xưng n�o cho vừa T�m Bồ T�t�T�i mường tượng b�y giờ c� đang ở trong lớp học với c�c em một nơi an l�nh c� tiếng chim h�t ngo�i trời b�nh minh�C� gi�o thi�n thần ơi, c�i đất trời n�y đang tặng c� v� sao s�ng hiền h�a, đẹp như t�m từ bi của c�.

Dawn Hochsprung, 47 tuổi, c� hiệu trưởng của trường, v� Mary Sherlach, gi�o vi�n t�m l�, khi thảm kịch bắt đầu, hai c� đ� rời ph�ng họp chạy thẳng về ph�a tay s�ng, cuộc đối mặt của họ đ� được truyền qua intercom trong trường, điều n�y đ� cứu sống nhiều sinh mạng v� c�c thầy c� c� th� giờ đ�ng cửa ph�ng học che giấu học tr�, theo tin tức th� c� hiệu trưởng đ� d�ng th�n m�nh trấn giữ trước một lớp học kh�ng kh�a, v� c� đ� bị bắn xuy�n qua cửa, �i c� phải c� đ� ng� xuống trong �nh s�ng rực rỡ của đ�i c�nh tay giang ra dũng cảm ấy kh�ng? Đ� l� c�nh tay mở ra một c�i đẹp vĩnh cửu.

Rachel D'Avino, 29 tuổi, c� gi�o vi�n trẻ n�y sắp kết h�n v�o đ�m Gi�ng Sinh, theo cảnh s�t kể lại, c� đ� hy sinh trong l�c che chắn cho một em nhỏ.


Ngo�i những c�i chết lẫm liệt tr�n, c�n c� một em trai 6 tuổi, Jesse Lewis, khi nghe tiếng s�ng em đ� chạy ra h�nh lang v� đ� bị bắn khi đang dẫn c�c bạn m�nh chạy trốn, được biết em l� một đứa trẻ can đảm, mạnh mẽ, v� đầy niềm tin.

C�n chỉ 12 ng�y nữa l� chấm dứt năm, t�i biết rồi t�i sẽ kh�ng phai được những tiếng ong ong trong đầu của những ng�y cuối năm 2012 n�y. Ng�y h�m nay, tr�n website của T�a Bạch Ốc đ� c� hơn 180.000 chữ k� của người d�n Hoa Kỳ đ�i ch�nh phủ một luật kiểm so�t s�ng. Đ� l� tiếng của những hạt m�u v� tội trổ b�ng. Đ� l� sức lan tỏa của �nh s�ng từ t�m ph�t đi từ những h�nh động quả cảm bi thương của c�c c� gi�o anh h�ng trường tiểu học Sandy Hook.


�i những thi�n thần nhỏ. �i những Bồ T�t vừa th�nh. Đ�m nay tr�n trời c� th�m những v� sao s�ng nhất mang t�n Người. �nh s�ng của Ch�n Thiện Mỹ tỏa ra từ Người sẽ l� chiếc thuyền Noah đưa ch�ng ta tho�t khỏi cơn hồng thủy của b�ng tối.


Trong đ�m t�i, c� tiếng động �m thầm của giọt nến ch�y, hướng về miền lung linh�

 

Nguyễn thị kh�nh minh
Ng�y 18 Th�ng 12 năm 2012

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

� gio-o.com 2012