photo: NAT @gio-o.com

 

 

 

NGUYỄN THỊ KHNH MINH

 

 

TRCH

Con thuyền neo hoi bến cũ
Trch dng lun tri đi

Con nước ao t
Trch sng theo đời biển rộng
Giấc mơ
Trch ngy đ thổi tắt bng đm

 Ở GIỮA

Nghĩ khng ra chuyện đất trời
Lửng lơ ở giữa- con người- buồn thiu
Trng ln ng xuống hai chiều
Gi ở đu để con diều bay ln 

TIẾNG VỠ

Rơi xuống
Rơi xuống
Những hạt nước mắt mầu trời
Vỡ ti đm my tan

Tung ln
Tung ln
Những hạt nước mắt mầu biển
Nm ti con sng tuột bờ

Rơi xuống
Rơi xuống mi
Hạt nước mắt mầu mưa
Thềm ti đau ran tiếng vỡ

 

Nhn xuống
Thi hy nhn xuống
m u ct gọi phận người

 

Ni đi
La ln
La to thnh nước vỡ bờ
Vỡ trắng đen,
Những niềm tin đnh lận

 

Khc đi
Hy khc đến khi no cn c thể
Bức tường lệ
Ku sương đm đm
Hồn c đơn kể lể

Vỡ đi
Vỡ tan khắp chu thn
Những nhịp tim thc thủ đau thương

Santa Ana, 2011

 

 

NGUYỄN THỊ KHNH MINH

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

 

 

gio-o.com 2011