của V� Đ�nh
 

NGUYỄN THỊ KH�NH MINH


 

 

M�A CHỮM�a bất tận. Con chữ
Thời gian lời nương tựa

M�a đỏng đảnh con chữ
Rồng rắn những đuổi t�m

M�a hư ảo con chữ
Giấc mộng đi t�m t�n

M�a vắng xa con chữ
Nấm mộ ta mọc l�n


Treo ho�i một dấu hỏi

Tr�n mưa nắng l�ng qu�n
Tr�n x�n xao cỏ dại

 

 

 


SỢI TƠ MONG MANH


Cảm x�c sểnh ng�, c�u thơ
Xua t�i, con chữ, ngu ngơ lạc bầy
Liệu c� c�n t�i kh�ng đ�y

Cảm x�c ch�y bỏng c�u thơ
T�n tro con chữ c�n ngờ lời đau
T�i b�y giờ t�i ở đ�u

Cảm x�c ho� mộng c�u thơ
T�i, con chữ, giữa hai bờ thực hư
Gần xa. Ng� lại. Dường như�

Cảm x�c ho� v�ng c�u thơ
T�i, con chữ,
Ở lửng lơ kiếp lời,

Quay lưng, h�a đ� như chơi�

 

Nguyễn Thị Kh�nh Minh


http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

� gio-o.com 2013