NGUYN TH KHÁNH MINH

kho đêm

 

Kho đêm đầy quá, mộng
Ô
chiêm bao được mùa
Đừng mong tôi về nữa

Ở lại cùng giấc ngủ
Sống thực một kiếp mơ
Bên kia. Đời là mộng.

Mộng hay là hư không
Nên tôi có quay về
Cũng chỉ là cái bóng.

Một giấc mơ. Tôi sống
Một giấc mơ ăn đời
Một giấc mơ ở kiếp.

Đừng mong tôi về nữa


 

 ch e vô ích

Những thứ gọi là thân thể
Đang bị bứt ĺa
Như một con búp bê
Sau cuộc chơi của đứa bé
Tôi không biết tự nối ḿnh lại làm sao
Từ đâu trước
Đôi chân ?
Cánh tay ?
Cái đầu ngó xuống
Chỉ e vô ích - Khi bên ngực trái đă trống hoác
Một trái tim

 

 

 

 

rơi ?

Có phải là ḿnh đă rơi?
Cứ rơi măi với bầu trời lung linh
Cứ dần xa măi bước ḿnh…

Có phải là ḿnh đă rơi
Miên man rơi giữa cơi lời, mộng du
Trăm năm ở tận ngh́n thu

Có phải là ḿnh đă rơi
Rơi vào kư ức cơi người năm xưa
Về nghe lại một lời thưa

Có phải là ḿnh đă rơi
Đúng trong vô tận, cơi đời không sai
Rơi vào bụng mẹ đầu thai


 

 

nhng bước chân

Gủi Ng.


Buổi sáng những bước chân
Mang h́nh của hạt lệ
Bước đi về đâu thế

 

Buổi sáng những bước chân
Mang h́nh của con mắt
Mắt ơi đường nào xanh

Buổi sáng những bước chân
Mang h́nh của giấc mộng
Một cơi, mộng dung thân

Buổi sáng những bước chân

Âm vang của kỷ niệm
Bước ra từ bức tranh

 

Buổi sáng những bước chân
Lần về con đường cũ
Nơi có giấc mơ ngủ…

 

 

NGUYN TH KHÁNH MINH

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinhCoKhiTinhTang.htm

 

 

© gio-o.com 2011