NGUYN TH KH�NH MINH

kho đ�m

 

Kho đ�m đầy qu�, mộng
chi�m bao được m�a
Đừng mong t�i về nữa

Ở lại c�ng giấc ngủ
Sống thực một kiếp mơ
B�n kia. Đời l� mộng.

Mộng hay l� hư kh�ng
N�n t�i c� quay về
Cũng chỉ l� c�i b�ng.

Một giấc mơ. T�i sống
Một giấc mơ ăn đời
Một giấc mơ ở kiếp.

Đừng mong t�i về nữa


 

ch e v� �ch

Những thứ gọi l� th�n thể
Đang bị bứt l�a
Như một con b�p b�
Sau cuộc chơi của đứa b�
T�i kh�ng biết tự nối m�nh lại l�m sao
Từ đ�u trước
�i ch�n ?
C�nh tay ?
C�i đầu ng� xuống
Chỉ e v� �ch - Khi b�n ngực tr�i đ� trống ho�c
Một tr�i tim

 

 

 

 

rơi ?

C� phải l� m�nh đ� rơi?
Cứ rơi m�i với bầu trời lung linh
Cứ dần xa m�i bước m�nh�

C� phải l� m�nh đ� rơi
Mi�n man rơi giữa c�i lời, mộng du
Trăm năm ở tận ngh�n thu

C� phải l� m�nh đ� rơi
Rơi v�o k� ức c�i người năm xưa
Về nghe lại một lời thưa

C� phải l� m�nh đ� rơi
Đ�ng trong v� tận, c�i đời kh�ng sai
Rơi v�o bụng mẹ đầu thai


 

 

nhng bước ch�n

Gủi Ng.


Buổi s�ng những bước ch�n
Mang h�nh của hạt lệ
Bước đi về đ�u thế

 

Buổi s�ng những bước ch�n
Mang h�nh của con mắt
Mắt ơi đường n�o xanh

Buổi s�ng những bước ch�n
Mang h�nh của giấc mộng
Một c�i, mộng dung th�n

Buổi s�ng những bước ch�n

�m vang của kỷ niệm
Bước ra từ bức tranh

 

Buổi s�ng những bước ch�n
Lần về con đường cũ
Nơi c� giấc mơ ngủ�

 

 

NGUYN TH KH�NH MINH

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinhCoKhiTinhTang.htm

 

 

� gio-o.com 2011