NGUYN TH KH�NH MINH


HOA CA M�A C T�CH

 

T�i sẽ đến . Một ng�y th�ng 5 v�ng nắng
M�a của hạnh ph�c trở lại trong những c�nh hoa s�ng trắng
Tiếng chu�ng nhỏ reo trong tay
Tiếng chu�ng nhỏ ng�n nga tr�n ngực �o
Em, b� hoa muguet của ng�y cũ.
Em biết, anh vẫn đợi. Tr�n con đường h� hẹn.


Thời gian mi�n man tr�i trong m�u trắng kỷ niệm.


Tiếng chu�ng hoa t�i vẫn nghe. Hương Muguet của rừng s�u, của suối nguồn, của những con đường người ta đi với bước ch�n đ�n ch�o hạnh ph�c trong một m�a y�n b�nh xưa cũ, �m thanh h�o hức m�a xu�n, những b� hoa chu�ng reo leng keng trong tay hối hả. �Anh đ� tặng em, để bất tử trong ta hạnh ph�c một thời rất trẻ.


Tiếng chu�ng hoa lao xao trong ngực. Tiếng chu�ng s�ng th�ng 5 reo th�nh t�n gọi , hương Muguet bay ra từ giấc mơ thời trẻ dại. Những th�ng 5 kh�ng bao giờ tr�i qua, chỉ l� chồng chất dấu y�u trong k� ức.� Em, b� hoa muguet của m�a thiếu nữ. Anh đ� tặng em.

Chu�ng hoa, v� m�i hương thời gian tuổi hai mươi đang x�n xao. C� phải tiếng chu�ng �nh s�ng th�ng 5 h�m nay reo từ� một ngăn gi� th�ng 5 xưa. V� hương muguet cũng theo t�i đi từ một c�nh thiếp ngạt ng�o qu� khứ?
Muguet của th�ng 5. Hạnh ph�c trở lại. T�nh y�u kh�ng ngu�i ngoai. Phải vậy th�i, để bung mở hết những ph�t gi�y t�i �đ�n nhận h�m nay.

Ng�y ấm �p. Em sẽ đến
Bằng tiếng chu�ng hoa
Mở c�nh cửa m�u trắng Muguet
Em tặng anh một m�a cổ t�ch.
V� đến bao giờ c�n c� thể, những th�ng 5, của ng�y mai.

F�te du Muguet, 5.2011


NNG ��A

Nắng cứ liếm dần t�i m�i
T�i cứ� thụt dần
������������ lui dần
Để t�m một b�ng m�t

Tựa như một đ�a nghịch
Dễ thương
Của hạnh ph�c.

 

 

 

DƯỜNG NHƯ

Lời th� thầm
Với b�ng
Giống như t�i đang đi.
Đăm đăm nh�n
B�ng đ�m

Giống như t�i đang ngủ.
Chắt chiu
Từng ph�t gi�y hoa nở
Giống như t�i đang y�u.

Tất cả
Lại giống như,
T�i đang thở�NGUYN TH KH�NH MINH


http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh

 

� gio-o.com 2011