tranh: họa sĩ Rừng

 

 

 

NGUYỄN THỊ KH�NH MINH


 

GƯƠNG T�M MẶT THẬT

 

Đừng h�a trang như thế

H�y để lại một khu�n mặt m� soi gương

Đừng dội ho�i b�ng đ�m như thế

H�y d�nh ch�t �nh s�ng cho gương soi

Đừng che đậy ho�i như thế

B�ng ở trong gương t�m mặt thật m�n hơi

Đừng sống ho�i như thế
Khu�n mặt phấn kia sẽ trở th�nh ngươi�

 

 

 

 

CHO TRỜI Đ�M NG� XUỐNG

Ng� l�n trời rưng lệ
Đ�m lu mầu trăng xa
Ng� xuống một th�n thể
Chiếc b�ng vừa bứt ra

Một th�n rỗng như gi�
Chạm v�o khắp nơi đ�m
Nằm xuống nằm với cỏ
May ra c�n tr�ng l�n

Lấy �nh nh�n cỏ non
Cho nước mắt th�nh sương
Lấy trong trẻo hạt sương
Cho trời đ�m ng� xuống�

 

 

 

NH�N NHAU

T�i nằm xuống ngủ
B�ng nằm xuống ngủ
Hai kẻ b�n nhau �nh nh�n đen lọ
Bỗng �nh trăng soi, c�ng k�u l�n,
Chỉ trỏ :
�, vết nhọ
Mặt
M�y �

 

 

 

 

HỎI

Soi gương thảng thốt mặt m�y
Mở hai con mắt kh�ng đầy được t�i
Thốt l�n ngọng ngịu những lời
B�ng trong gương hỏi, tiếng người đ� chăng?

Soi gương t�m nửa vầng trăng
Gương th�nh một b�ng đ�m, giăng bẫy người
C� đem theo được nụ cười
Đi qua b�ng tối để trời s�ng trăng ?

 

 

NGUYỄN THỊ KH�NH MINH

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinhKhoDem.html

 

� gio-o.com 2011