tranh: L� Nghĩa Quang Tuấn

 

 

NGUYỄN THỊ KH�NH MINH

 

ĐONG ĐƯA M�A Đ�NG

 

Thầm dỗ

Ngủ y�n

Ngủ y�n nhe

C�y m�a đ�ng

Sợi thời gian Dali chảy d�i thương đợi

Chờ xanh miết trời xanh

Giấc mơ thi�n nga v� thời gian mi�n man

Mọc tr�n c�nh kh�

Gọi người

Người sẽ về

Từ ph�a biển

T�i biết một chờ đợi kh�ng tr�i

 

Thầm mơ

Nhẹ đi

Mỏng đi

Để mặc cho �nh trăng r� quến

�o đ�m mỏng v� trong

Người nữ với chuỗi đeo rung chu�ng đ�m xanh Chagall

v� đ�i c�nh người vừa phết l�n t�nh y�u lấp l�nh

Bầu hy vọng cong xanh

Vẽ một v�ng đầy đặn

�m đầy t�i

Đ�m ơi

T�i biết một đ�m hoa như thế

 

Thầm h�t

H�t đi giọt rượu vang đang nồng

M�a đ�ng đ� mở toang khung cửa sổ

Hạt mưa vừa nh�n cầm trong l�

Nước mắt ơi. H�t đi

Trao tặng đ�m đầy sương

Gi� bắt đầu thổi

H�t đi

�i thanh xu�n

M�a sẽ về trong tuổi hai mươi

 

C� phải đ� l� thời gian Dali mi�n viễn anh hẹn em?

Biển xanh mở

S�ng x� gọi

V�ng, em sẽ đến

M�u đ�m Chagall t�n h�n

Trăng cong m�nh

Hạt lệ hoa ch�c

Bầu trời vừa đ�nh ước niềm hy vọng

Của một đo� sao h�m l�c 7 giờ tối

T�i vừa nh�n thấy

Trong buốt gi�

V� chu�ng đ�m. Santa Ana�

 

12.2013

 

 

 

AI CẦN GIẤC MƠ?

 

T�i l� kẻ nhặt ve chai

Những giấc mơ

Giấc mơ người ta qu�n sau khi xuống tầu thời gian

Giấc mơ người ta đ�nh rơi trong b�ng tối

Giấc mơ bỏ lại sau giấc ngủ

Giấc mơ bong b�ng bay

Giấc mơ c�ng gi�

Giấc mơ bọt biển

Giấc mơ hạt c�t

Giấc mơ ng�y

Giấc mơ đ�m

Giấc mơ d�i

Giấc mơ xổi

V� c�ng, những Giấc Mơ�

T�i nhặt

Gom hết lại. V� g�n giữ

 

Một l�c n�o

T�i sẽ về

Trong m�a đ�ng

Đứng ở g�c một ng�i ch�a cổ c� l� b�ng đỏ rụng đầy s�n

Bạn h�y bước ba lần qu� khứ h�m nay v� ng�y mai. Bậc- tam- cấp thời gian

Những tĩnh tro r�m ran

L�n hương quấn qu�t

Nhớ nh�,

T�i qu�ng chiếc khăn lụa, một chiếc khăn lụa xanh Th�nh Đ� cổ t�ch

Trước mặt t�i c� tấm biển đề,

Nơi đ�y c� đủ loại giấc mơ

Ai cần xin cứ đến lựa

 

T�i chỉ giữ lại cho m�nh, một th�i

Giấc mơ của một c�i b�ng. Đang g�i một lời hẹn

Kh�ng đối tượng

 

12.2013

 

NGUYỄN THỊ KH�NH MINH

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

 

� gio-o.com 2013