photo: NAT @ gio-o.com

 

Nguyn Th Kh�nh Minh

 

DU HI NNGDấu hỏi chập chờn ma trơi
Dồn t�i ch�n tường nỗi sợ
B�ng t�i, hiu hắt b�ng lời

Tiếng kh�c nấc trong tiếng gi�
Mở đ�m thăm thẳm vực s�u
Hồn ai l�n tinh bay đỏ

Đỏ thẫm bản �n tru di
Ngậm oan ngh�n năm m�y trắng
Ngậm đau ngh�n thu sử thi

Vọng về ng�n xưa �m �m
Nghe buốt trong đầu tiếng b�a
Trang sử m�u chảy quầng th�m

Gi� k�u những lời cầu kinh
Ai ngồi m�nh m�ng b�ng tối
Th�i đừng mơ nữa, trời xanh

M� sao đất cũng ngậm tăm
D�y trời buộc ho�i kh�ng mở
Dao trời cứa buốt ng�n năm

Người đ�u t�m đ�u để n�i
Dập đầu tứa m�u nỗi đau
Ngh�n sau c�n oằn dấu hỏi

Dấu hỏi nặng, dấu hỏi nặng
Ngh�n c�n ai buộc trong đầu
Thương nỗi độc h�nh lẳng lặng

Dấu hỏi cong trời nối đất
Sống chết ng� nhau bằn bặt
Th�i đừng mong nữa, trời xanh


Nguyễn Thị Kh�nh Minh

Th�ng 9.2010

Tưởng nhớ Lễ Nghi Học Sĩ Nguyễn Thị Lộ, bị h�nh quyết ng�y 19/9/1442 bởi triều L� bởi� bản �n mập mờ, oan khuất Lệ Chi Vi�n

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

 

� gio-o.com 2012