NGUYỄN THỊ �KH�NH MINH

 

c� khi t�nh tang

Vẽ ho�i con chữ m� tăm
C� khi n�u được sợi tằm đang tơ
Vẽ đi vẽ lại bến, bờ
Tuột tr�i nắm m�i c�i gờ nh�n gian
Vẽ b�o hợp
Vẽ m�y tan
C� khi một ph�t ngỡ ng�ng trong tay
Vẽ trăm đường mộng, � hay
Loanh quanh vẫn một nơi n�y t�nh tang

Bước đi bước lại thời gian
Bước đi bước lại một ng�n niềm vui
C� khi sểnh ch�t ngậm ng�i

 

 

lời

Lời. Khi như d�ng s�ng tr�i
Con nước ngửa mặt cho trời xanh chung

Lời. Khi như gi� m�ng lung
Hụt hơi buộc c�i v� c�ng chờ nhau

Lời. Khi l� vết thương đau
Xin b�t ch�o l� qua cầu c�u thơmắc giữa lưới khuya

Qu�n trong đ�m
Quay về t�m
Ngẩn ngơ một b�ng t�i ch�m kh�i sương
Tưởng qu�n chi, ho� nỗi buồn
Vậy m� đ� nhọc c�ng bương chải về
B�y giờ mắc giữa lưới khuya
Nhập nho� th�n b�ng mộng m� lu�n hồi

 

 

thềm xanh

Anh nghe kh�ng
Em đứng đ�y
M�u xanh nắng vẫn mỗi ng�y phủ l�n
Như chẳng nơi n�o b�nh y�n
bằng nơi em đợi anh, thềm ban mai
Nơi ngo�i em chẳng c�n ai.

nguyễn thị kh�nh minh

 

�gio-o.com 2008