photo: NAT

 

 

Nguyễn Thị Kh�nh Minh

 

CHỮ S CONG CONG

 

Sắc nhọn đi chữ g�

S�ng l�a l�n chữ đ�m

V�a ma quỷ

�m cong ho�i chữ S
Ch�y l�n hạt chữ
Ngọn gi� rồng xua b�ng t� ma

Chảy đi hạt chữ

Mặn cho bằng hạt m�u

Tan c�ng nỗi đau

Chữ S ng�

Vặn m�nh ho�i kh�ng thay được lốt

Chữ S đau
Ai bẻ m� cong
Chữ S nằm d�i

D�ng s�ng khốn kh�

Đầu đu�i ng�ng ngược ng�ng xu�i

Mọc c�nh đi chữ t�

Mở mắt đi chữ m�

Ải Bắc vọng phu

Mũi C� Mau cắm s�o m�n đợi

Chiều đ� chiều rồi

Mẹ về chợ

Quang g�nh S cong

Đầu đu�i

Cắm c�i

Mẹ nằm chiếu lạnh

Nghe đ�n con chơi đ�a ngo�i ng�

Rồng rồng rắn rắn
Chữ S cong cong

�Những xương c�ng xẩu
�Những m�u c�ng me

..Một kh�c đu�i, d�i xa khơi

Tha hồ m� đuổi

Mẹ nằm ngủ gi� tre r�o

Mơ mơ S cong b�o mộng

Một chốn dung th�n
C�u thơ chiếc v�ng
Duy ng� Đại Việt chi quốc
*

Mẹ nằm gi� biển nghẹn
S cong �c mộng
�Sơn h� cương vực đ� chia
*

Non kh�ng thể l�n, biển chẳng mở về

Trăm trứng kia th� rằng đừng nở

X�m m�nh mu�n h�nh mu�n sắc m� đi
Cho giống con c� dưới nước
Cho giống con chim tr�n trời
Cho giống con ma tr�n đất
Cho giống c�i chi kh�ng phải con người

S cong trong đ�m

Lạnh thềm trăng �p mặt
�Tiệt nhi�n địa phận tại thi�n thư
**

 


nguyễn thị kh�nh minh
Th�ng 1.2013

*B�nh Ng� Đại C�o, Nguyễn Tr�i
Duy ng� Đại Việt chi quốc,Thực vi văn hiến chi bang.Sơn xuy�n chi phong vực k� th��,
Trần Trọng Kim dịch:Như nước Việt từ trước, vốn xưng văn-hiến đ� l�u. Sơn-h� cương-vực đ� chia� (Wikipedia)

**Nam quốc Sơn H� (Xưa đi học được học l� của L� Thường Kiệt, theo Wikipedia b�i thơ được cho l� của Thần, do Thần đọc gi�p L� Ho�n chống qu�n Tống năm 981 v� L� Thường Kiệt chống qu�n Tống năm 1077.)

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

 

� gio-o.com 2013