tranh H� Cẩm T�m

 nguyễn thị kh�nh minh

BUỔI S�NG C�NG CHIM NHẠI

Con chim cổ trắng. Đậu tr�n c�nh c�y gai. B�n ngo�i cửa sổ. Gi� c�o tr�n mặt gương. T�i g� v�o cửa k�nh. N� đ�p lời, cộp cộp, x�e đu�i l�n: Sao gọi t�i l� chim, sao gọi t�i l� chim. Hỡi người đang ngồi trong hộp k�nh? Tiếng cộp cộp vỡ tung.

Trong suốt mở toang t�i. Xo� c�nh. Mơ mộng bay từng đ�n trời xanh. Bứt tung d�y neo th�n x�c v� � nghĩ buổi s�ng m�i b�nh m� nướng, m�i c� ph� starbucks. Bay đi. Chim ơi chim ơi. Nhại cho t�i đường bay. Nhại cho t�i t�nh y�u ngươi vừa thấy. Bay đi...

Xanh mở mắt trời. Gi� bung hết những c�nh cửa keo kiệt của thời gian. Chạm v�o đường bi�n mơ hồ của v� tận. Tiếng đập m� man thi�n đường t�i đ�i c�nh. Chế diễu một lo�i hai ch�n cực kỳ ng�y thơ, cái g� cũng đặt t�n c�i g� cũng giải nghĩa c�i g� cũng d�ng lời.

�i, Lời. Tiếng s�t nổ. Lửng lơ bay. Lơ mơ tan. Kh�ng phải t�i đ� qu�n rồi sao điều v� �ch ấy? Trong c�i mỏ của lo�i tự do những cọng rơm ng�n từ cựa quậy. N� l�m t�i ngứa miệng. T�i nhớ chiếc hộp k�nh t�i h�t thở mỗi ng�y. T�i nhớ c�u t�i thường nghe. T�i nhớ c�u t�i thường n�i. Mỗi ng�y.

Một c�u m� t�i vẫn thường n�i mỗi ng�y. Bật N�i.

Rơi t�m t�i xuống chiếc ghế. Trong căn ph�ng, m�i kh�ng gian chật quen, nơi thời gian c� những ranh giới cần thiết v� đẹp đẽ. S�ng trưa chiều tối h�m qua h�m nay ng�y mai. V� � cửa sổ. V� chiếc ghế t�nh y�u. Nơi t�i sẽ được n�i mỗi ng�y, y�u anh. Nơi t�i sẽ được nghe, mỗi ng�y, y�u em với nắng ngọt vai của mặt trời sắp lặn.

Nơi, l�c n�y t�i c� thể đứng l�n bằng hai ch�n. Nh�n ra b�n ngo�i. �, lo�i c� c�nh tự do kia. N� l� con chim nhại, đang đập mỏ cộp cộp v�o cửa k�nh. Đang g� cửa. Xin Lời?

Trời c� vẻ muốn mưa. M�y buồn như cuối năm�

Nguyễn Thị Kh�nh Minh

12.2014

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

� gio-o.com 2015