được ưu �i ch�o đ�n

v� nồng hậu giới thiệu từ nhiều t�c giả:

 

Nh� văn Phan Tấn Hải:

�T�i đọc Tản Văn Nguyễn Thị Kh�nh Minh v� đ� nh�n thấy gi� biển Nha Trang đang lật sang từng trang giấy, v� đ� nghe r� r�o xao động từ những d�ng chữ m� hoặc, những chữ ướp tẩm m�i hương như quen m� rất lạ, rất thuần Việt. V�ng, một m�i hương văn học, m� nữ sĩ c� nơi gọi l� B�a Hương.

Khi trang cuối bản thảo Tản Văn kh�p lại, t�i vẫn c�n ngửi th�� m�i hương n�y phảng phất chưa ngưng.�

 

Nh� thơ L� Giang Trần:

�Nhưng chưa hết, sau đ� t�i c� dịp đọc một số tản văn của nữ thi sĩ, t�i c�ng ngạc nhi�n, ngo�i t�m hồn v� t�i ba về thi ca, thi sĩ c�n cho thấy tản văn của thi sĩ l� một thế giới lộng lẫy tuyệt vời kh�c. T�i bỗng khẩu phục t�m phục ngang xương người phụ nữ thi sĩ v� văn sĩ n�y, ước mơ ngớ ngẩn rằng phải m�nh c� được ch�t �t chữ nghĩa của Kh�nh Minh c� lẽ m�nh l�m thơ hay hơn! Cũng c� lẽ ch�nh v� thế m� t�i nh�t tay, bao � nghĩ h�ng dũng l�c trước nổi l�n định viết về thi ca của Nguyễn Thị Kh�nh Minh đ� bị cơn địa chấn chữ v� nghĩa v� thơ mộng trong tản văn của Kh�nh Minh l�m sụp đổ tan t�nh.�

 

Nh� thơ Nguyễn Xu�n Thiệp:

��i, t�i như thấy được quả b�ng vầng trăng theo cảm x�c m� đi, lần theo mộng ảo m� về. Đi, đi qua miền của tuổi thơ, về nơi l�ng nội con đường xe lửa với những bụi tr�m tr�m, với giếng nước đ�m trăng, với những m�n c� b� nội kho, biết bao y�u thương biết bao cảm x�c. �Đi với về cũng một nghĩa như nhau�, c�u thơ Du Tử L� ở đ�y qu� đ�ng. Ờ th� về trong m�i hương nồng của mưa rơi tr�n s�n gạch ng�y xưa, về để nghe tiếng xe lửa xập x�nh, về để cảm thấy m�i biển mặn, v� nắng v� gi� của miền cổ t�ch, v� tiếng n�i của mẹ cha ng�y xa, xa. C�n đi? Đi tr�n chuyến t�u về lại tuổi thơ ư? Cũng l� đi. Như đi Đ� Lạt, đi Nha Trang, đi Long Hải trong một lần về thăm nh�. Với NTKM c�i c�i đi về ấy nằm cả trong những giấc mơ. Kh�ng phải ngẫu nhi�n m� �giấc mơ� được n�i tới nhiều lần trong văn Kh�nh Minh. Hẳn phải c� một gởi gắm g� s�u xa lắm. Phải chăng ch�nh ở đ�y nữ sĩ t�m thấy như ph�c đ�ch thực của m�nh. Ở đ�y kh�ng c� những trắc trở, những giới hạn, chia l�a. Ở đ�y ta c� thể bay l�n bằng đ�i c�nh của Chagall.

Đi hay về, hay bất cứ ở đ�u, ta cũng thấy cảm quan của nữ sĩ l� cực kỳ b�n nhạy. Ở tr�n ta đ� thấy t�c giả cảm nhận được m�i hoa, cỏ dại, m�i của đất, b�n, ph�n b� v� rơm rạ, m�i nắng tr�n s�n gạch hồng, m�i biển mặn tr�n da. Rồi m�u nắng, hương mưa, những chiếc l� tr�n c�y, những chiếc l� b�ng tr�n s�n nh� Phải n�i rằng mỗi cảnh sắc, đều hiện ra rất sinh động v� gợi cảm dưới ng�i b�t như những n�t cọ m�u của NTKM.

 

Nh� thơ Du Tử L�:

�Ở k�nh, mạch n�o của c�i-giới tản-văn Nguyễn Thị Kh�nh Minh, với t�i, cũng vẫn l� những con chữ, đẹp. Những con chữ như những b�ng hoa, l�m th�nh những lẵng hoa mang t�n tuổi thơ. Mang t�n kỷ niệm. Mang t�n bằng hữu. Mang t�n t�nh y�u�Treo dọc thủy tr�nh d�ng-s�ng-t�y-b�t của Nguyễn.�.

 

Nh� thơ Nguyễn Lương Vỵ: /

�Những trang văn �B�ng Bay Gi� Ơi!� của NTKM, đ�ng hơn, l� những trang tản-văn-thi đẹp đến nao l�ng! Đẹp v� hồn v�a của Chữ, đẹp v� tấm l�ng, k� ức, giấc mơ của t�c giả gửi v�o Chữ, trọn vẹn, tha thiết, thủy chung với m�nh, với người, với đời, với c�i văn chương tr�n đầy niềm bi mẫn�

 

T�c giả T� Đăng Khoa:

�Th�nh c�ng NTKM trước hết về mặt mỹ học l� c�ch chọn chữ rất chuẩn x�c để lột tả những n�t ri�ng v� chung của những cảm x�c phổ qu�t, thuần khiết, tiềm ẩn trong c�c mối li�n hệ  linh thi�ng huyền nhiệm giữa người-với-người v� người-với-thi�n-nhi�n.  C�c tản văn được viết ra đều đẹp như thơ, th�m trầm, nhẹ nh�ng, v� bay bổng như l� �b�ng bay, gi� ơi.�   Nhưng ở tầng s�u hơn, sự phối hợp t�i t�nh của những con chữ trong tản văn NTKM đ� th�nh tựu một sự kiện �dị thường�: n� truyền tải những k� ức (rất ri�ng tư) của NTKM thẳng đến tầng s�u v� thức của người đọc.  Tại đ�, ch�ng đ�nh thức những k� ức rất xưa cũ trong l�ng ta, những k� ức m� tưởng chừng đ� vĩnh viễn bị ch�n v�i trong những b�i x�a của thời gian trong suốt một đời lang bạt.�  

 

Họa sĩ Đinh Cường:

B�ng Bay, Gi� Ơi
l�m cho t�i như thấy lại
những chiếc bong b�ng
bay tr�n th�nh phố Paris
nhớ lại phim Le ballon rouge
xem đ� từ l�u lắm
m� nay vẫn c�n th�ch
với cậu b� v� chiếc bong b�ng
đỏ đi suốt những hẻm phố
Paris. phim thật đơn giản
của Albert Lamorisse
m� sao l�m l�ng ta cảm động
l�m l�ng ta vui qu� đỗi

vui như Nguyễn Xu�n Thiệp
Đi Theo Quả B�ng M�u
Nguyễn Thị Kh�nh Minh

một b�i viết chắc kh�ng ai
viết hay hơn. với kết luận
xin cho t�i được tặng
những trang văn B�ng Bay, Gi� Ơi
một đ�a hướng dương, bởi v�
đ�a hướng dương to�t vẻ rực rỡ
của mạnh mẽ, tự tin, khiến người
ta nghĩ rằng tất cả đều c� thể,
kể cả giấc mơ

giấc mơ lại nhớ Lữ Quỳnh
với Những Giấc Mơ T�i
phone thăm bạn m� kh�ng gặp
đ�i khi những giấc mơ
l�m m�nh như sống lại
một t�nh bạn thiết

chiều qu� buồn qua Starbucks
ngồi uống ly tr� xanh
m� thấy chiếc bong b�ng bay
nghĩ đến những trang văn
của một người viết như gi� biển ru
x� v�o bờ t�i cơn mộng mị
với bao đo� hồng trắng v� những �nh nến
trong tranh Chagall�
ngồi g�c qu�n nghe CD mới Bob Dylan
Shadows in the Night
qu�n đang b�y b�n v� mở cho nghe
m� nhớ Trịnh C�ng Sơn
cuối th�ng n�y vẫn ng�y 28
sinh nhật bạn .

B�ng bay, Gi� Ơi h�y cho t�i
nương theo v�o m�u trời m�y x�m
v� mất h�t c�ng trận gi� chiều �

Virginia, February 10, 2015

 

 

ấn ph�: 18 USD

li�n lạc t�c giả ở:

khanhnguyenm@yahoo.com