NGUYN TH KH�NH MINH

 

 

 

MỘT NHỊP DỪNG


Khoảnh khắc những v�ng tay. Hụt hẫng
Một vu�ng trời đ�m, thức giấc
B�ng tối so d�i hạt lệ�

Khoảnh khắc những đ�m thầm, nỗi sợ
N�n cơn mơ, canh chừng lời n�i mớ
B�nh minh bật trắng �m u

Khoảnh khắc những bước ch�n, b�ng h�t

Đ�i mắt ng� con đường đi, bỗng cụt

Mầu san h� đỏ dưới ch�n ng�y

 

Khoảnh khắc d�i theo tiếng gọi

Rốt lại một chiều c�m tiếng n�i

Đợi chờ đuối một giấc mơ

 

Khoảnh khắc v�i theo m�a xu�n tr�i

Mầu hoa t�m ở tr�n đồi
Thường về lao xao trong giấc ngủ

 

Khoảnh khắc những v�ng xe lăn m�i

Biết đ�u một nhịp dừng thơ dại

T�i lại về kịp giấc t�i mơ�


(
Viết theo t�m sự của cha t�i trong những năm ở trại Gia Trung )

  

B�NG TỐI CỦA LỜI

Chiếc lưỡi ngọn lửa
Chiếc lưỡi mũi t�n

Chiếc lưỡi rắn

Chiếc lưỡi nhựa dẻo (rất mềm, rất trơn)
Lời tuột ra

Lời mồi lửa

Lời th�ng lọng
Lời đ�n x�c
Lời gai mọc
Lời hoa mỹ

Lời mộng mị

Lời ru ngủ

Lời phủ dụ

Lời dối tr�
Lời bịt mắt

Lời chạy quanh

C� ai t�m trong Lời như thế,
Một c�u thơ?
Một� Sự thật?

 

 

 

 

KHI KH�NG C�N HY VỌNG

T�i nh�m l�n một ngọn lửa
Gi� thổi tắt đi

T�i nh�m l�n một ngọn lửa nữa
Gi� lại thổi tắt đi

Khi t�i kh�ng c�n hy vọng
Th� gi�
Lại l�m những que t�n kia bắt lửa�


 

NGUYN TH KH�NH MINH

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

� gio-o.com 2011