Nguyn Th Kh�nh Minh

 

 

 

 

ẤN TƯỢNG


Khi bước về con đường của kỷ niệm
N� ấm đến nỗi
B�n ch�n t�i lạnh gi�

Khi nh�n lại niềm tin đ� c�
N� đẹp đến nỗi
Nụ cười t�i m�o m�

Vết sẹo buồn
Đ� chớm mặt da non
Nỗi đau chắc g� phai dấu

C�n mặn kh�ng, đ� từng chắt chiu t�i hạt lệ
Sao m�i nghe nhạt qu�
Nụ cười hề.

 

 

 

 

NHỮNG NỬA

Nửa ph�a trời kia chắc xanh
Nghe đ�u c�n nắng n�u mong manh trời
Ph�a n�y, t�i như đang rơi

Chiều ngậm một nửa mặt trời
Nửa kia c�n lại cho đời b�nh minh
Phải qua đ�m d�i lặng thinh

C� khi như chia hai m�nh
Kh�ng sao t�m lại để h�nh b�ng đ�i
Tr�ch chi cười nửa nụ cười

 

 

 


SAU NHỮNG NG�Y NẰM BỆNH

 

 

Cầm v�i ba cọng cỏ

Đi. Ở. Đi. Ở. Đi

Thế l� t�i xuống phố

 

Đầy th�m một hơi thở

Nơi c�i người đ�ng vui

 

R�t th�m một hạt nắng

Tr�n ly �nh mặt trời

 

Vỗ th�m một nhịp s�ng
Tr�n bờ c�t trắng phơi

Trong đ�ng đ�c c�i lời
Th�m một lời lẻ loi�

 


Nguyn Th Kh�nh Minh

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

� gio-o.com 2011