nhận được & giới thiệu:

 


giới thiệu của nhà thơ Phan Tấn Hải:
Hai Tuyển Tập, Hai Tài Năng: Nguyễn Thị Khánh Minh, Trịnh Y Thư
www.vietbao.com

 

Phỏng Vấn Nhà Thơ Hoàng Minh Chân qua tác phẩm Tướng Quân Ca
www.viendongdaily.com