photo: Nguyễn Thị Hải H�


Nguyễn Thị Hải H�

t�m t�nh giữa chợ

tản mạn

 

Từ xưa đến nay, chợ b�a vẫn l� chuyện của phụ nữ, v� binh đao vẫn l� chuyện của nam nhi.� Trai kh�n t�m vợ chợ đ�ng. G�i kh�n t�m chồng giữa chốn ba qu�n. Người miền n�i c� những phi�n chợ t�nh để trai g�i gặp nhau. Muốn th�nh c�ng trong việc lập gia đ�nh phải t�m người y�u ở đ�ng chỗ. Trịnh C�ng Sơn viết: �T�m t�nh, t�m t�nh trong nắng em gặp cơn mưa. � hay t�m t�nh giữa ngọ buồn lưa thưa về. T�m t�nh, t�m t�nh tr�n n�i em gặp m�y bay. � hay, t�m t�nh giữa chợ t�nh phai mất rồi.� T� ra, ch�ng nghệ sĩ n�y, t�i hoa nhưng lận đận, cũng phải đi t�m t�nh giữa chợ.

Thế t�m t�nh tr�n blog th� sao?

Bắt đầu viết blog bởi v� r�nh rập con m�nh t�i đi lạc v�o cộng đồng của những người trẻ tuổi. Một số bằng tuổi con t�i; một số người chỉ bằng nửa tuổi của t�i, v� một v�i người thuộc loại gi� trong blog thua t�i hằng chục tuổi. T�i thấy m�nh gi� cỗi v� xấu hổ m�nh l� người gi� �chơi� với trẻ con. B�y giờ nghĩ lại, c� lẽ cậu b� Fantasy đ� kh�ng đ�p lại lời khuy�n can của t�i bởi v� cậu cho rằng c�i b� n�y sao m� �creepy� qu�. Cẩn thận kẻo lại gặp mẹ m�n th� chết.

D�n cư mạng lu�n được nhắc nhở l� tr�n internet c� nhiều kẻ dụ dỗ trẻ em v� lường gạt người lớn. Hễ c� người đi lường gạt tất c� người bị lường gạt. Trong ch�n năm �nu�i� blog t�i học được nhiều b�i học, nếu kh�ng đến độ lường gạt th� cũng l� chuyện dối tr�.� Cả t�nh lẫn tiền. N�i chuyện t�nh trước rồi n�i chuyện tiền sau.

Nhiều nh� văn nh� thơ đ� khai th�c kh�a cạnh dối tr� của những cuộc t�nh tr�n mạng. Đ� l� những người ngồi ph�a sau computer tự t� vẽ h�nh d�ng, tăng cường sự gi�u sang cũng như địa vị của họ. Khi họ xuống mạng rồi mới nhận ra người kia bị sứt tai g�y gọng. Thật ra, c� thể người ta thất vọng kh�ng phải v� bị lừa dối m� bởi v� h�nh ảnh người n�y kh�ng xứng đ�ng với sự kỳ vọng cộng th�m sức tưởng tượng của người kia.� T�i thấy giới blogger kh�ng phải ai cũng l� người dối tr�. Tr�i lại c� nhiều người gi�u l�ng nh�n �i đến độ nhẹ dạ, cả tin. Bạn muốn biết c� bao nhi�u người y�u mến bạn? H�y thử bằng c�ch loan tin bạn ch�n đời muốn tự tử.

Sau vụ cậu b� Fantasy t�i gặp một trường hợp đ�i tự tử kh�c, kh� buồn cười. Chu�ng Nguyện b�y tỏ t�nh y�u với Yến Thu (hay Xu�n Oanh, Hạ Chuồn Chuồn t�y � bạn muốn, tất cả những t�n t�i d�ng trong phần Blog v� T�i v� trong b�i n�y đều l� do t�i phịa ra). Hai người ở hai tiểu bang kh�c nhau. Chu�ng Nguyện viết một blog bảo rằng cậu sẽ l�i xe đến một nơi vắng vẻ v� sẽ chết v� Yến Thu kh�ng nhận l�m người y�u của cậu. Cứ mười lăm hai mươi ph�t cậu lại cho biết cậu đ� đưa họng s�ng ngậm v�o mồm. �i Giời. Cả c�i x� hội mạng vừa Mỹ vừa Việt, ngay cả t�i l� một người thường chỉ lặng lẽ đọc, x�m v�o khuy�n can. Cậu được rất nhiều lời b�nh trong một thời gian ngắn n�n cậu được �featured� (1) l�n trang nhất của nh�m blog n�y. Trong một hai ng�y cậu được ch� � như O. J. Simson l�i xe Bronco tr�n xa lộ v� cảnh s�t h� c�i sắp h�ng chạy sau lưng. Mọi người, trong đ� c� t�i phập phồng lo ngại d�m n�n cứ v�o blog của cậu xem cậu đ� chết chưa. Blog cậu im ắng v�i ng�y sau đ� cậu đăng ảnh của cậu tr�n blog v� chụp chung với người y�u. Một c� kh�c. Sau đ� cậu tuy�n bố đ�nh h�n với c� n�y. Kh�ng mấy l�u sau đ� cậu từ h�n v� c� người y�u kh�c. C� g�i bị từ h�n, ng�y n�o cũng than thở kh�c l�c đến độ c� người nổi n�ng mắng c� l� đồ ngu. �C�i thằng y t� ấy vừa mập vừa l�n; l� một thằng n�i ph�t để c�u views, l�m g� m� phải kh�c dai đến thế? Bitch!� Chu�ng Nguyện về sau c�n l�m v�i c� giật g�n nhưng chẳng ai buồn ch� � đến cậu nữa.

Kh�ng phải mối t�nh tr�n blog n�o cũng đi đến chỗ tan vỡ. C�ng trong nh�m blog v� c�ng tiểu bang với t�i c� một c� b� xinh đẹp, học giỏi, nết na. C� quen tr�n blog một ch�ng cao r�o đẹp trai. Họ gặp nhau, đi chơi chung, chụp ảnh với nhau. Đang đằm thắm bỗng dưng ch�ng lặng lẽ quay lưng. C� b� buồn rầu một thời gian nhưng lại gặp một ch�ng kh�c cũng đẹp trai kh�ng k�m. Ch�ng n�y ở tiểu bang l�n cận, con nh� gi�u, học giỏi kh�ng k�m g� c�. Rồi cả hai lấy nhau, đ�m cưới thật to, những bạn b� tr�n blog đi dự đ�m cưới của hai người. Lấy nhau rồi cả hai đều dẹp blog. R� r�ng, trong họa c� phước. Nếu kh�ng bị anh bồ cũ guốt-bai th� chắc g� c� đ� gặp anh ch�ng dược sĩ n�y để th�nh vợ chồng.

Qua blog t�i c� dịp chứng kiến hai cuộc t�nh, một th�nh c�ng, một thất bại. X�c suất thế l� năm mươi phần trăm.� X� hội blog l� tấm gương phản chiếu của x� hội thật. Ở đ�u c� người l� ở đ� c� những cuộc t�m kiếm t�nh y�u.� Sự dối tr� lường gạt lẫn nhau l� chuyện mu�n đời, c� trước khi internet v� blog ra đời. T�m t�nh tr�n blog th� cũng như t�m t�nh giữa chợ hay giữa chốn ba qu�n. Người ta c� thể t�m c�i n�y nhưng gặp c�i kh�c. Như Trịnh C�ng Sơn t�m t�nh trong nắng th� gặp mưa, t�m t�nh giữa ban trưa th� kh�ng thấy người y�u chỉ thấy nỗi buồn lưa thưa trong hồn.

C�n t�m tiền tr�n blog th� chờ l�c kh�c. Ai muốn đọc phải trả tiền. V� đ�y l� cơ hội l�m gi�u hợp ph�p ./.

 

Nguyễn thị Hải H�

(1) Một h�nh thức khen ngợi như featured article của Wikipedia.http://www.gio-o.com/NguyenThiHaiHa.html

 

� gio-o.com 2013